Μια πλατφόρμα του Ομοσπονδιακού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης

Τι είναι η επαγγελματική αναγνώριση;

Μάθατε ένα επάγγελμα ή το σπουδάσατε; Και επιθυμείτε να εργαστείτε στη Γερμανία, ασκώντας αυτό το επάγγελμα; Για ορισμένα επαγγέλματα είναι απολύτως απαραίτητη η αναγνώριση. Για άλλα επαγγέλματα η αναγνώριση είναι προαιρετική. Αυτό ισχύει επίσης για επαγγέλματα με τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Εδώ θα βρείτε απαντήσεις για τις παρακάτω ερωτήσεις:

  • Τι σημαίνει επαγγελματική αναγνώριση;
  • Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρώ;
  • Πότε χρειάζομαι την αναγνώριση;
  • Πόσο κοστίζει η αναγνώριση;

 

Επαγγελματική αναγνώριση σημαίνει:

Τα επαγγελματικά προσόντα από το εξωτερικό θεωρούνται νομικά ισότιμα με τα γερμανικά επαγγελματικά προσόντα. Για μια επαγγελματική αναγνώριση πρέπει να πραγματοποιήσετε τη διαδικασία αναγνώρισης. Στο τέλος θα λάβετε μια επίσημη απόφαση. Εκεί θα αναφέρεται εάν αναγνωρίζονται τα επαγγελματικά προσόντα στη Γερμανία.

Η αναγνώριση πραγματοποιείται πάντα για ένα συγκεκριμένο γερμανικό επάγγελμα, το λεγόμενο επάγγελμα αναφοράς.

Στη Γερμανία έχετε το δικαίωμα για μια διαδικασία αναγνώρισης. Βάση για αυτό είναι ο νόμος περί αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων της ομοσπονδίας και νόμοι στα ομόσπονδα κρατίδια. Μπορείτε να υποβάλλετε μια αίτηση για αναγνώριση και από το εξωτερικό.

 

Οι προϋποθέσεις για τη διαδικασία αναγνώρισης είναι:

Η διαδικασία αναγνώρισης εκτελείται από τη λεγόμενη αρμόδια υπηρεσία. Η αρμόδια υπηρεσία συγκρίνει το επαγγελματικά προσόντα σας με το γερμανικό επαγγελματικά προσόντα. Λαμβάνει υπόψη και την επαγγελματική εμπειρία και άλλα προσόντα.

Δεν μπορείτε να προσκομίσετε το πτυχίο σας;

Μπορείτε ωστόσο να κάνετε αίτηση για αναγνώριση. Τα επαγγελματικά προσόντα μπορείτε έπειτα π. χ. να τα αποδείξετε με μια δοκιμαστική εργασία. Περισσότερα μαθαίνετε στη σελίδα  „Πώς λαμβάνω την αναγνώριση“.

 

Επωφεληθείτε από τις υπηρεσίες παροχής συμβουλών!

Συνιστούμε τα παρακάτω: Χρησιμοποιήστε τις υπηρεσίες παροχής συμβουλών προτού υποβάλλετε την αίτηση για αναγνώριση. Μαζί με έναν εξειδικευμένο σύμβουλο μπορείτε να προετοιμάσετε τα έγγραφά σας με τον καλύτερο τρόπο.

Μπορείτε να επωφεληθείτε από τις συμβουλές επίσης και όταν απορριφθεί η αίτηση για αναγνώριση. Έτσι μπορείτε να μάθετε, εάν μπορείτε να κάνετε ενδεχομένως μια πιστοποίηση. Σε πολλές περιπτώσεις μπορείτε να λάβετε την πλήρη αναγνώριση..

Εάν δεν μπορείτε να λάβετε καμία αναγνώριση, θα σας ενημερώσουν και θα σας συμβουλεύσουν και για επαγγελματικές εναλλακτικές.

 

Πότε χρειάζομαι αναγνώριση των επαγγελματικών μου προσόντων;

Για ορισμένα επαγγέλματα η αναγνώριση είναι απολύτως απαραίτητη. Για άλλα επαγγέλματα η αναγνώριση είναι προαιρετική. Με την προαιρετική αναγνώριση έχετε πλεονεκτήματα: Λαμβάνετε μια επίσημη απόφαση στα γερμανικά από την αρμόδια υπηρεσία. Αυτό σας βοηθάει πολύ στην αίτησή σας: Οι εργοδότες μπορούν να αναγνωρίσουν αμέσως τις δεξιότητες και τις γνώσεις σας. Η απόφαση βοηθάει επίσης στη διαπραγμάτευση των αποδοχών σας ή όταν θέλετε να αλλάξετε θέση εργασίας και κάνετε αίτηση.

Πότε είναι η αναγνώριση απολύτως απαραίτητη; Πότε είναι προαιρετική; Αυτό εξαρτάται από τη ρύθμιση του επαγγέλματός σας και από τη χώρα καταγωγής.

Νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα

Για τα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα η αναγνώριση είναι απολύτως απαραίτητη. Για αυτά τα επαγγέλματα πρέπει να έχετε συγκεκριμένα επαγγελματικά προσόντα και ίσως και να πληρείτε περαιτέρω προϋποθέσεις. Για αυτό υπάρχει νομική ρύθμιση. Αυτό ισχύει κυρίως για επαγγέλματα από τους κλάδους της υγείας, της ασφάλειας ή της κοινωνικής πρόνοιας. Νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα είναι π. χ. γιατρός ή δάσκαλος. Ένας προστατευόμενος επαγγελματικός τίτλος όπως π. χ. μηχανικός, είναι επίσης μια μορφή της ρύθμισης.

Εξαίρεση: Εάν είστε νόμιμα εγκατεστημένοι σε μια άλλη χώρα της ΕΕ, επιτρέπεται περιστασιακά να εργάζεστε στη Γερμανία ακόμα και χωρίς αναγνώριση. Πρέπει όμως να το δηλώσετε αυτό προηγουμένως στην αρμόδια υπηρεσία.

Μη νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα

Μπορείτε να εργαστείτε χωρίς αναγνώριση σε ένα μη νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα. Τα μη νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα δεν προστατεύονται από τη νομοθεσία. Σε αυτά ανήκουν π. χ. Ausbildungsberufe όπως μηχατρονικός οχημάτων ή υπάλληλος γραφείου γραμματειακής υποστήριξης.

Προέρχεστε από κάποια τρίτη χώρα;

Η αναγνώριση είναι απαραίτητη όταν θέλετε να ταξιδέψετε για να εργαστείτε στη Γερμανία από μια τρίτη χώρα. Τότε πρέπει να κάνετε αίτηση για την αναγνώριση ήδη από τη χώρα καταγωγής σας.

Για να μπορείτε να εργάζεστε στη Γερμανία, πρέπει να πληρείτε μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 

Ζείτε ήδη στη Γερμανία;

Τότε ίσως να χρειάζεστε την αναγνώριση, ώστε να επιτρέπεται να εργάζεστε σε ένα νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα.

Επιπλέον, πρέπει να πληροίτε και κάποιες άλλες προϋποθέσεις εισόδου. Περισσότερες πληροφορίες λαμβάνετε στη σελίδα "Μετανάστευση".

 

Πόσο κοστίζει η αναγνώριση;

Η διαδικασία αναγνώρισης μπορεί να κοστίσει έως 600 ευρώ, σε μεμονωμένες περιπτώσεις μπορεί και περισσότερα. Συχνά προκύπτουν έξοδα από μεταφράσεις, επικυρώσεις, αντισταθμιστικά μέτρα ή προσαρμογές δεξιοτήτων. Μπορεί επίσης να προκύψουν και έξοδα ταξιδιού, εάν πρέπει να φέρετε εσείς προσωπικά έγγραφα από τη χώρα καταγωγής σας. 

Ενδεχομένως να μπορείτε να λάβετε οικονομική ενίσχυση. Υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες ενίσχυσης:

  • Ενίσχυση από τον Ομοσπονδιακό Οργανισμό Απασχόλησης
  • Ενίσχυση με την επιχορήγηση αναγνώρισης της ομοσπονδίας

Ίσως σας ενδιαφέρει και αυτό