Μια πλατφόρμα του Ομοσπονδιακού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης

Σχετικά με εμάς

Η "Αναγνώριση στη Γερμανία" είναι η κεντρική πύλη πληροφοριών της ομοσπονδιακής κυβέρνησης για την αναγνώριση στη Γερμανία επαγγελματικών προσόντων που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό.

Η πύλη "Αναγνώριση στη Γερμανία" υποστηρίζει για λογαριασμό του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Παιδείας και Έρευνας (BMBF) την εφαρμογή των νομικών ρυθμίσεων σχετικά με την Αναγνώριση σε ομοσπονδιακό επίπεδο και σε επίπεδο κρατιδίων. Ο ιστότοπος έκανε την εμφάνισή του online από τη στιγμή που τέθηκε σε ισχύ ο ομοσπονδιακός Νόμος περί αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων την 1η Απριλίου του 2012.

Η πύλη απευθύνεται σε 3 βασικές ομάδες χρηστών:

  • Εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό: Εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό, που θέλει να εργαστεί στη Γερμανία στον επαγγελματικό τομέα όπου έχει εξειδικευτεί στην πατρίδα του, βρίσκεται στο σωστό μέρος στη διαδικτυακή πλατφόρμα μας που είναι διαθέσιμη σε 11 γλώσσες. Με την Εύρεση πληροφοριών για την αναγνώριση μπορείτε να μάθετε αν χρειάζεστε επίσημη Αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων  που αποκτήσατε στο εξωτερικό και ποια υπηρεσία είναι αρμόδια για τη διαδικασία σας. Εκτός αυτού, στην "Αναγνώριση στη Γερμανία" θα βρείτε όλες τις σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την προετοιμασία για τη διαδικασία αναγνώρισης και την υποβολή της αίτησης.
  • Ειδικοί από τον τομέα της αναγνώρισης: Όποιος παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες ή πραγματοποιεί έρευνα σχετικά με την αναγνώριση επαγγέλματος μπορεί να λάβει από εμάς εξειδικευμένη πληροφόρηση σχετικά με την καθημερινή εργασία. Στον τομέα των επαγγελματιών μπορείτε να βρείτε π.χ. υπόβαθρο και έγγραφα καθοδήγησης σχετικά με τις νομικές ρυθμίσεις, όπως και συμβουλές σχετικά με την αναγνώριση και την πιστοποίηση. Η βάση δεδομένων του φίλτρου επαγγελματιών προσφέρει μια γρήγορη επισκόπηση σε επαγγέλματα, νομοθετικές ρυθμίσεις και αρμόδιες υπηρεσίες. Εκτός αυτού, οι ειδικοί μπορούν να έρθουν σε προσωπική επικοινωνία μεταξύ τους σε ένα φόρουμ ειδικών.
  • Εργοδότες: Όποιος θέλει να προσλάβει άτομα με επαγγελματικά προσόντα που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό, μπορεί με τη βοήθειά μας να ρίξει μια ματιά στα σημαντικότερα βήματα. Επιπλέον, προσφέρουμε χρήσιμες ευκαιρίες υποστήριξης.

Το Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (BIBB) ως εκδότης του "Αναγνώριση στη Γερμανία" αποτελεί επίσης το γερμανικό κέντρο παροχής συμβουλών για ζητήματα σχετικά με την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό σε επίπεδο ΕΕ (σύμφωνα με το άρθρο 57b της Οδηγίας της ΕΕ για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων 2005/36/ΕΚ). Υπό αυτήν την ιδιότητα όλοι εμείς στην "Αναγνώριση στη Γερμανία" παρέχουμε πληροφόρηση σχετικά με την αναγνώριση στη Γερμανία επαγγελματικών προσόντων που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό σε πολίτες της ΕΕ, όπως και σε κέντρα παροχής συμβουλών άλλων κρατών μελών. 

Έχετε ερωτήσεις για την "Αναγνώριση στη Γερμανία";

Στείλτε μας ένα μήνυμα:

Έντυπο επικοινωνίας
 

 

Το θέμα "Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό" στο Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (BIBB)

Ο τομέας εργασίας "Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό" συγκεντρώνει τις αρμοδιότητες σχετικά με την επαγγελματική αναγνώριση στο BIBB. Εκτός από την έκδοση της πύλης "Αναγνώριση στη Γερμανία", ο τομέας εργασίας αναλαμβάνει τα παρακάτω καθήκοντα:

  • Η παρακολούθηση της εφαρμογής των νομικών κανονισμών αναγνώρισης πραγματοποιείται για λογαριασμό του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Παιδείας και Έρευνας (BMBF) μέσω των επιστημονικών υπαλλήλων της παρακολούθησης αναγνώρισης. Ο τομέας εργασίας "Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό" συνεργάζεται σε αυτό το πλαίσιο με τον τομέα εργασίας του BIBB "Επαγγελματικά προσόντα, επαγγελματική ένταξη και επαγγελματική δραστηριότητα". Ένα σημαντικό αποτέλεσμα των εργασιών είναι η συμβουλευτική αναγνώρισης. Η παρακολούθηση αναγνώρισης δημοσιεύει επιπλέον πολυάριθμες αξιολογήσεις και επιστημονικές μελέτες σχετικά με την αναγνώριση που εκδίδονται από το BIBB. 
  • Από το 2019 μέχρι το τέλος του 2022 το BIBB συντονίζει το έργο "NetQA – Δίκτυο ανάλυσης προσόντων". Το NetQA υποστηρίζει τις αρμόδιες υπηρεσίες στο πλαίσιο της ανάπτυξης μιας δομής εξειδίκευσης και δικτύωσης σχετικά με τις διαδικασίες αναγνώρισης σε περίπτωση έλλειψης αποδεικτικών. Εκτός από διαπεριφερειακές δυνατότητες εκπαίδευσης και πληροφόρησης, οι συνεργάτες έργου της NetQA προσφέρουν περιφερειακές μορφές ανταλλαγής και συμβουλές σχετικά με την εκτέλεση αναλύσεων προσόντωνγια αρμόδιες υπηρεσίες κυρίως σχετικά με τη χειρωνακτική εργασία και στον τομέα του IHK. Μέσω των "ειδικών ταμείων ανάλυσης προσόντων" όσοι επιθυμούν αναγνώριση μπορούν να λάβουν υποστήριξη σχετικά με τη χρηματοδότηση μιας ανάλυσης προσόντων, έναντι άλλων μέσων χρηματοδότησης.
  • Ο τομέας εργασίας συνεργάζεται στενά με πολλούς φορείς στον τομέα της επαγγελματικής αναγνώρισης, μεταξύ άλλων με πολλά κέντρα συμβουλευτικής, αρμόδιες υπηρεσίες  και αρμόδιους σε ομοσπονδιακό επίπεδο και σε επίπεδο κρατιδίων.
  • Στο πλαίσιο του τμήματος τύπου και δημόσιων σχέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό ο τομέας εργασίας παρέχει πληροφόρηση – μεταξύ άλλων στο Facebook – σχετικά με τις δυνατότητες επαγγελματικής αναγνώρισης και είναι αρμόδιος για τα Μέσα.
  • Ο τομέας εργασίας απαντά σε ερωτήματα σχετικά με την αναγνώριση που προέρχονται από ενδιαφερόμενους για την αναγνώριση, φορείς της πολιτικής, της κοινωνίας και επιστημονικούς φορείς, όπως και οποιονδήποτε από το ενδιαφερόμενο κοινό.
  • Οι εργαζόμενοι παρέχουν επιπλέον εκπαίδευση και συμβουλές σε Γερμανούς και ξένους ειδικούς από τον τομέα της επαγγελματικής αναγνώρισης. Αιτήματα για παροχή συμβουλών ή εκπαιδεύσεις είναι ευπρόσδεκτα.

Στοιχεία επικοινωνίας και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τομέα εργασίας 3.3: 

"Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό" του BIBB