Μια πλατφόρμα του Ομοσπονδιακού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης Περισσότερες πληροφορίες

Επαφή

Τύπος και δημόσιες σχέσεις της «Αναγνώρισης στη Γερμανία»

Johanna Elsässer
+49 228 107-2030
presse[at]anerkennungsportal.de

 

Επικοινωνήστε για ερωτήσεις σχετικά με τον ομοσπονδιακό νόμο αναγνώρισης:

Στην ιστοσελίδα της Μονάδας Τύπου BMBF? Μέσα κοινωνικής δικτύωσης· Internet
 

Media

Άντρας με αυτοπεποίθηση σταυρώνει τα χέρια
pdf, 1.7 MB
NetQA, 2019

Ανάλυση προσόντων – Αναγνώριση τίτλων επαγγελματικής κατάρτισης που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό, εάν δεν υπάρχουν έγγραφα ή είναι ελλιπή

Das könnte Sie auch interessieren