Μια πλατφόρμα του Ομοσπονδιακού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης Περισσότερες πληροφορίες

Επαφή

Τύπος και δημόσιες σχέσεις της «Αναγνώρισης στη Γερμανία»

Johanna Elsässer
+49 228 107-2030
presse[at]anerkennungsportal.de

 

Επικοινωνήστε για ερωτήσεις σχετικά με τον ομοσπονδιακό νόμο αναγνώρισης:

Στην ιστοσελίδα της Μονάδας Τύπου BMBF? Μέσα κοινωνικής δικτύωσης· Internet
 

Das könnte Sie auch interessieren