Μια πλατφόρμα του Ομοσπονδιακού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης Περισσότερες πληροφορίες

Επαφή

Τύπος και δημόσιες σχέσεις της «Αναγνώρισης στη Γερμανία»

Mareike Freitag
+49 228 107-2051
presse_anerkennung[at]bibb.de

 

Επικοινωνήστε για ερωτήσεις σχετικά με τον ομοσπονδιακό νόμο αναγνώρισης:

Στην ιστοσελίδα της Μονάδας Τύπου BMBF? Μέσα κοινωνικής δικτύωσης· Internet