Μια πλατφόρμα του Ομοσπονδιακού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης Περισσότερες πληροφορίες

Γλωσσάρι - Φ

Φιλτράρισμα κατά γράμμα
Φ
Φίλτρο επαγγελματιών

Ελληνικά: Profi-Filter

Το "Φίλτρο επαγγελματιών" είναι ένα ειδικό εργαλείο της τοποθεσίας www.anerkennung-in-deutschland.de. Το Φίλτρο επαγγελματιών απευθύνεται σε ειδικούς και εξειδικευμένους συμβούλους. Παρέχει διάφορες λειτουργίες αναζήτησης ειδικών για αρμόδιες υπηρεσίες και επαγγέλματα. Περιλαμβάνει π.χ. μια δυνατότητα φιλτραρίσματος των επαγγελμάτων κατά ρύθμιση (π.χ. ρύθμιση σε επίπεδο κρατιδίου ή ομοσπονδίας) ή κατά ομάδες επαγγελμάτων (βάσει της ενιαίας εθνικής ταξινόμησης των επαγγελμάτων 2010 (KLDB 2010) του Ομοσπονδιακού Οργανισμού Απασχόλησης και της Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας). Εάν επιθυμείτε να ενημερωθείτε σχετικά με την επαγγελματική αναγνώρισήσας, προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε την εύρεση πληροφοριών για την αναγνώριση.

Φίλτρο επαγγελματιών

Φορέας εκπαίδευσης

Ελληνικά:  Ausbildungsbetrieb

Ο φορέας εκπαίδευσης είναι ο φορέας στον οποίο πραγματοποιείται το πρακτικό μέρος της διττής επαγγελματικής εκπαίδευσης.