Μια πλατφόρμα του Ομοσπονδιακού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης Περισσότερες πληροφορίες

Γλωσσάρι - Σ

Φιλτράρισμα κατά γράμμα
Σ
Σύντομη διαδικασία

Γερμανικά: Beschleunigtes Verfahren

Τι σημαίνει σύντομη διαδικασία: Ο χρόνος για τη διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων προσόντωνείναι μικρότερος από τον συνηθισμένο. Οι επιχειρήσεις μπορούν να ζητήσουν τη σύντομη διαδικασία για την είσοδο στη χώρα εξειδικευμένου εργατικού  από τρίτες χώρες.. Για να γίνει αυτό, η επιχείρηση συνάπτει συμφωνία με την κεντρική αρμόδια μεταναστευτική αρχή. Η αρμόδια μεταναστευτική αρχή ζητά τη διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων. Αναλαμβάνει χρέη βασικού υπεύθυνου επικοινωνίας για την επιχείρηση και την αρμόδια υπηρεσία. Για τη σύντομη διαδικασία απαιτούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Με τη σύντομη διαδικασία, η διάρκεια της διαδικασίας αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων περιορίζεται σε 2 μήνες. Η διαδικασία χορήγησης βίζας μπορεί επίσης να ολοκληρωθεί ταχύτερα με τη συνεργασία της κεντρικής μεταναστευτικής αρχής.