Μια πλατφόρμα του Ομοσπονδιακού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης Περισσότερες πληροφορίες

Γλωσσάρι - Ι

Φιλτράρισμα κατά γράμμα
Ι
Ισοτιμία

Ελληνικά: Ισοτιμία

βλέπε αναγνώριση