Μια πλατφόρμα του Ομοσπονδιακού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης

Παροχή συμβουλών

Λάβετε δωρεάν συμβουλές για την αναγνώριση από συμβουλευτική υπηρεσία στη Γερμανία ή το εξωτερικό! Εάν δεν υπάρχει συμβουλευτική υπηρεσία στην περιοχή σας, μπορείτε να καλέσετε την τηλεφωνική γραμμή άμεσης εξυπηρέτησης.