Μια πλατφόρμα του Ομοσπονδιακού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης Περισσότερες πληροφορίες

Παροχή συμβουλών – Γερμανία

Βρείτε μια κοντινή συμβουλευτική υπηρεσία IQ με την αναζήτηση συμβούλων. Επίσης, υπάρχουν και άλλες υπηρεσίες παροχής συμβουλών από διαφορετικούς φορείς. Όλες οι υπηρεσίες παροχής συμβουλών είναι δωρεάν!