Μια πλατφόρμα του Ομοσπονδιακού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης

Υποδείξεις για τη συμβουλευτική

Πριν υποβάλετε αίτηση για αναγνώριση, θα πρέπει να ζητήσετε συμβουλές. Στη Γερμανία και στο εξωτερικό υπάρχουν υπηρεσίες για αυτόν τον σκοπό.

Εδώ θα βρείτε απαντήσεις για τις παρακάτω ερωτήσεις:

 • Πού μπορώ να λάβω συμβουλές για την αναγνώριση;
 • Για ποιες ερωτήσεις θα λάβω συμβουλές;
 • Ποια έγγραφα χρειάζομαι για τη συμβουλευτική;

 

Πού μπορώ να λάβω συμβουλές για την αναγνώριση;

Συμβουλές για την αναγνώριση των επαγγελματικών σας προσόντων μπορείτε να λάβετε στη Γερμανία και στο εξωτερικό. Η παροχή συμβουλών είναι δωρεάν. Τις συμβουλευτικές υπηρεσίες της περιοχής σας θα τις βρείτε στην Αναζήτηση συμβουλευτικής υπηρεσίας.

Είστε ακόμα στο εξωτερικό και δεν βρίσκετε καμία συμβουλευτική υπηρεσία στην περιοχή σας; Τότε μπορείτε να καλέσετε ή να επικοινωνήσετε γραπτώς με την τηλεφωνική γραμμή άμεσης εξυπηρέτησης "Arbeiten und Leben in Deutschland" (Εργασία και διαβίωση στη Γερμανία), η οποία παρέχει προκαταρκτική συμβουλευτική. Για διεξοδική συμβουλευτική και υποστήριξη σχετικά με τη διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, είναι διαθέσιμη η Κεντρική υπηρεσία εξυπηρέτησης αναγνώρισης επαγγέλματος (ZSBA). Η ZSBA βοηθά στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, συμβουλεύει σχετικά με τις δυνατότητες κατάρτισης και τις προοπτικές στην αγορά εργασίας και σας συνοδεύει μέσω της διαδικασίας αναγνώρισης μέχρι να φτάσετε στη Γερμανία. Όλες οι υπηρεσίες παροχής συμβουλών είναι δωρεάν.

Συνιστούμε:

 • Πρώτα λάβετε συμβουλές και μετά υποβάλετε την αίτηση για αναγνώριση. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να αποφύγετε λάθη στην αίτηση ή καθυστερήσεις κατά την επεξεργασία.
 • Κλείστε ένα ραντεβού με τη συμβουλευτική υπηρεσία! Μπορείτε να κλείσετε το ραντεβού τηλεφωνικά ή διαδικτυακά.

 

Για ποιες ερωτήσεις θα λάβω συμβουλές; 

Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι σας υποστηρίζουν καθ'όλη τη διαδικασία αναγνώρισης. Η συμβουλευτική υπηρεσία σας συμβουλεύει συγκεκριμένα για τα παρακάτω θέματα:

Εάν δεν είστε ακόμα στη Γερμανία, θα λάβετε επιπλέον απαντήσεις στις παρακάτω ερωτήσεις:

 • Πώς μπορώ να μεταναστεύσω στη Γερμανία;
 • Πώς βρίσκω δουλειά στη Γερμανία;
 • Πώς κάνω αίτηση για μια δουλειά στη Γερμανία;
 • Πώς μπορώ να βελτιώσω τις γνώσεις των γερμανικών μου;

Ποια έγγραφα χρειάζομαι για τη συμβουλευτική;

Αυτά τα έγγραφα είναι απαραίτητα για τη συμβουλευτική:

 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Πιστοποιητικά αναλυτικής επισκόπησης μαθημάτων και βαθμών
 • Τίτλους εργασίας, εφόσον υπάρχουν (π. χ. πιστοποιητικό εργασίας ή βιβλίο εργασιών) 
 • Έγγραφο ταυτότητας (π. χ. δελτίο ταυτότητας, κάρτα ταυτότητας)
 • Σε περίπτωση που έχετε ήδη υποβάλει αίτηση για διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων: Επιστολές και αποφάσεις των αρμόδιων υπηρεσιών.

Έχετε ήδη μεταφράσει τα έγγραφά σας στα γερμανικά; Σε αυτήν την περίπτωση, φέρτε τα επίσης μαζί σας στην παροχή συμβουλών.

Συνιστούμε:

Η συμβουλευτική υπηρεσία θα σας ενημερώσει εκ των προτέρων για τα έγγραφα που πρέπει να έχετε μαζί σας. Στείλετε τα έγγραφα μόνο σε μια συμβουλευτική υπηρεσία, όταν σας τα έχει ζητήσει.