Προσωπική παροχή συμβουλών εκτός Γερμανίας

Αν δεν βρίσκεστε ακόμα στη Γερμανία, υποβάλετε καλύτερα την αίτηση αναγνώρισης ήδη από τη χώρα προέλευσής σας. Λάβετε συμβουλές προσωπικά και δωρεάν εκτός Γερμανίας! Αυτό είναι δυνατόν σε ορισμένες χώρες.

Σε περίπτωση που στη χώρα προέλευσής σας δεν υπάρχει κάποιο συμβουλευτικό κέντρο, μπορείτε να απευθυνθείτε στα συμβουλευτικά κέντρα IQ στη Γερμανία.


Σημαία του Ιράν
© Emanuele Mazzoni / Fotolia

Ιράν

Το AHK Ιράν σάς συμβουλεύει στα γραφεία της στην Τεχεράνη προσωπικά στα Φαρσί, τα Γερμανικά και τα Αγγλικά.

μετάβαση στην παροχή συμβουλώνmore


Σημαία της Ιταλίας
© salajean / Fotolia

Ιταλία

Στο AHK Ιταλίας στο Μιλάνο μπορείτε να λάβετε συμβουλές προσωπικά επί τόπου. Αυτό είναι δυνατόν στα Ιταλικά, τα Γερμανικά και τα Αγγλικά.

μετάβαση στην παροχή συμβουλώνmore