Μια πλατφόρμα του Ομοσπονδιακού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης

Οικονομική ενίσχυση

Η διαδικασία αναγνώρισης κοστίζει. Ενδεχομένως κάποια οικονομική ενίσχυση να μπορεί να καλύψει ένα μέρος ή το σύνολο των εξόδων. Επίσης, χρηματοδοτούνται και οι πιστοποιήσεις.

Εδώ θα βρείτε απαντήσεις για τις παρακάτω ερωτήσεις:

  • Ποιος μπορεί να χρηματοδοτήσει τη διαδικασία αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων μου;
  • Ποιος μπορεί να λάβει οικονομική ενίσχυση;
  • Ποια έξοδα καλύπτονται;
  • Από πού λαμβάνω οικονομική ενίσχυση για τη διαδικασία αναγνώρισης;

 

Ποιος μπορεί να χρηματοδοτήσει τη διαδικασία αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων μου;

Διάφορα ιδρύματα μπορούν να υποστηρίξουν οικονομικά τη διαδικασία αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων  σας. Αξιοποιήστε την παροχή συμβουλών για τις διαφορετικές δυνατότητες οικονομικής ενίσχυσης ή την παροχή γενικών συμβουλών για την αναγνώριση! Πρέπει πρώτα να υποβάλετε την αίτηση για οικονομική ενίσχυση και μετά την αίτηση για αναγνώριση. Μόνο με τον τρόπο αυτόν είναι δυνατή η κάλυψη των εξόδων. 

Ποιος μπορεί να λάβει οικονομική ενίσχυση;

Οικονομική ενίσχυση λαμβάνουν κατά κανόνα μόνο πρόσωπα που ζουν στη Γερμανία. Υπάρχουν δυνατότητες ενίσχυσης για ανέργους ή άτομα που αναζητούν εργασία, καθώς και για εργαζομένους, που δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στα έξοδα. Επίσης, υπάρχει και μια ακόμα δυνατότητα: Ενδεχομένως ο εργοδότης σας να αναλάβει τα έξοδα για τη διαδικασία αναγνώρισης. Συζητήστε με τον εργοδότη ή την εργοδότριά σας για το θέμα αυτό. 

Ποια έξοδα καλύπτονται;

Κατά κανόνα, οι φορείς που παρέχουν την οικονομική ενίσχυση καλύπτουν τα άμεσα έξοδα για τη διαδικασία αναγνώρισης. Στα έξοδα συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων: 

  • Έξοδα διαδικασίας αναγνώρισης 
  • Κόστος μεταφράσεων και επίσημα επικυρωμένων αντιγράφων
  • Έξοδα μετακίνησης

Ορισμένοι φορείς αναλαμβάνουν να καλύψουν και επιπλέον έξοδα, π.χ. για αντισταθμιστικά μέτρα ή προσαρμογές δεξιοτήτων και εκπαιδευτικό υλικό. Ενημερώστε τον φορέα οικονομικής ενίσχυσης για την περίπτωσή σας συγκεκριμένα.

Οργανισμός Απασχόλησης ή Jobcenter

Έχετε δηλωθεί στη Γερμανία ως άνεργος/-η ή άτομο που αναζητά εργασία; Στην περίπτωση αυτή, ο Οργανισμός Απασχόλησης ή το Jobcenter μπορούν ενδεχομένως να αναλάβουν τα έξοδα για την αναγνώριση και πιθανές πιστοποιήσεις. 

Παροχή συμβουλών και πληροφορίες

Επικοινωνία:  Αρμόδιος υπάλληλος του Οργανισμού Απασχόλησης (Γερμανικά)

 

Επιχορήγηση αναγνώρισης της ομοσπονδίας

Έχετε θέση εργασίας, αλλά τα έξοδα για τη  διαδικασία αναγνώρισης είναι υπερβολικά υψηλά για τα δεδομένα σας; Τότε ίσως να μπορείτε να λάβετε οικονομική ενίσχυση μέσω της επιχορήγησης αναγνώρισης. Για τον σκοπό αυτόν πρέπει να ζείτε στη Γερμανία για διάστημα τουλάχιστον 3 μηνών. Με την επιχορήγηση αναγνώρισης μπορούν να επιστραφούν έξοδα έως 600 ευρώ. Πρέπει πρώτα να υποβάλετε την αίτηση για οικονομική ενίσχυση και μετά την αίτηση για αναγνώριση. Σε μεμονωμένες περιπτώσεις ενδέχεται μετά τη διαδικασία αναγνώρισης να ζητηθούν πιστοποιήσεις, προκειμένου να επιτευχθεί η πλήρης ισοτιμία.

Όλες οι συμβουλευτικές υπηρεσίες για την αναγνώριση και η αρμόδια υπηρεσία για τη διαδικασία αναγνώρισης θα σας παρέχουν συμβουλές και για την οικονομική ενίσχυση. Μπορείτε να βρείτε την αίτηση για αναγνώριση στην πληροφοριών για την αναγνώριση.  

Παροχή συμβουλών και πληροφορίες

Forschungsinstitut Betriebliche Bildung (f-bb) gGmbH
Τηλέφωνο: +49 371 4 33 11 222
Email: anerkennungszuschuss@f-bb.de

Weitere Informationen

Παροχή συμβουλών για την αναγνώρισ

Εύρεση πληροφοριών για την αναγνώριση

 

Πρόγραμμα υποτροφιών στο Αμβούργο

Το Πρόγραμμα υποτροφιών στο Αμβούργο προσφέρει υποστήριξη για τη διαβίωση στη Γερμανία και επιχορηγήσεις για τα έξοδα που συνδέονται με την αναγνώριση. Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για οικονομική ενίσχυση στο πρόγραμμα υποτροφιών. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να βρίσκεστε στο Αμβούργο.

Παροχή συμβουλών και υποβολή αίτησης

Zentrale Anlaufstelle Anerkennung (ZAA)
Schauenburgerstraße 49, 20095 Hamburg
Τηλέφωνο: +49 40 30 620 396
Email: zaa@diakonie-hamburg.de
Ιστοσελίδα: Πρόγραμμα υποτροφιών Αμβούργου (Γερμανικά)

Άλλες δυνατότητες

Υπάρχει επίσης δυνατότητα οικονομικής ενίσχυσης για

  • Πιστοποιήσεις για την εξομάλυνση ουσιωδών διαφορών
  • Μαθήματα γερμανικών
  • Μετεκπαιδεύσεις

 

Πιστοποιήσεις μέσω του Προγράμματος υποστήριξης "Integration durch Qualifizierung (IQ)"

Το ομοσπονδιακό πρόγραμμα υποστήριξης IQ προσφέρει πιστοποιήσεις για την εξομάλυνση ουσιωδών διαφορών στη διαδικασία αναγνώρισης. Η προσφορά είναι δωρεάν. 

Απευθυνθείτε σε μια συμβουλευτική υπηρεσία IQ στην περιοχή σας!

Αναζήτηση συμβουλών

Μαθήματα γερμανικών για την αναγνώριση

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία για τη Μετανάστευση και τους Πρόσφυγες (BAMF) προσφέρει μαθήματα γερμανικών. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τα μαθήματα αυτά δωρεάν ή έναντι ενός μικρού αντιτίμου. Στα μαθήματα επαγγελματικής γλώσσας θα αποκτήσετε τις γλωσσικές δεξιότητες που είναι ενδεχομένως προαπαιτούμενες για την αναγνώριση. Περισσότερες πληροφορίες για το θέμα της εκμάθησης γερμανικών μπορείτε να βρείτε και σε αυτή την πύλη.

Εκμάθηση γερμανικών

Χρηματοδότηση μετεκπαίδευσης μέσω του Aufstiegs-BAföG

Θέλετε να παρακολουθήσετε μια επαγγελματική μετεκπαίδευση; Τότε μπορείτε να υποβάλετε αίτηση χρηματοδότησης μέσω του λεγόμενου Νόμου περί επιδομάτων σπουδών για την ανέλιξη (Aufstiegs-BAföG). Τίτλοι μετεκπαίδευσης είναι, για παράδειγμα, αρχιτεχνίτρια ή πιστοποιημένος οικονομολόγος επιχειρήσεων. Για μια μετεκπαίδευση πρέπει συνήθως να εργάζεστε ήδη στο αντικείμενο των σπουδών σας και το επάγγελμά σας να είναι αναγνωρισμένο. Είναι πιθανό με μια επαρκή επαγγελματική εμπειρία ή με τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να μπορείτε, επίσης, να ολοκληρώσετε μια μετεκπαίδευση.

Aufstiegs-BAföG

Συμβουλή

Τα έξοδα για τη διαδικασία αναγνώρισης ή κάποια πιστοποίηση μπορούν να συμπεριληφθούν στη φορολογική σας δήλωση ως επαγγελματικές δαπάνες.