Μια πλατφόρμα του Ομοσπονδιακού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης Περισσότερες πληροφορίες

Διαδικτυακή πύλη ενημέρωσης της ομοσπονδιακής κυβέρνησης
για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων της αλλοδαπής

Οι δυνατότητές μου

Εδώ θα βρείτε όλες τις σημαντικές πληροφορίες για την επαγγελματική αναγνώριση και σχετικά θέματα: οικονομική ενίσχυση, αναγνώριση τίτλων σπουδών τριτοβάθμιας και απολυτηρίων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκμάθηση γερμανικών και μετανάστευση.