Μια πλατφόρμα του Ομοσπονδιακού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης

Οι δυνατότητές μου

Εδώ θα βρείτε όλες τις σημαντικές πληροφορίες για την επαγγελματική αναγνώριση και σχετικά θέματα: οικονομική ενίσχυση, αναγνώριση τίτλων σπουδών τριτοβάθμιας και απολυτηρίων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκμάθηση γερμανικών και μετανάστευση.