Μια πλατφόρμα του Ομοσπονδιακού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης

Νομική σημείωση

Οι ακόλουθες πληροφορίες περιέχουν τα υποχρεωτικά από το νόμο στοιχεία αναγνώρισης του παρόχου, παρατηρήσεις σχετικά με τις ευθύνες και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και την προστασία δεδομένων.

Το Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (BIBB) είναι ένας ομοσπονδιακός οργανισμός δημοσίου δικαίου.

Νόμιμος εκπρόσωπος
Καθ. Δρ. Friedrich Hubert Esser
Friedrich-Ebert-Allee 114 – 116
53113 Bonn

Επικοινωνία
Τηλέφωνο: 0228 / 107 - 0
Φαξ: 0228 / 107 - 2977
Internet: www.anerkennung-in-deutschland.de
Email: anerkennungsportal@bibb.de

Νόμιμος υπεύθυνος τύπου:

Claudia Moravek
Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο
Επαγγελματικής Κατάρτισης Διεύθυνση τμήματος 3.3 "Αναγνώριση 

Αποποίηση ευθύνης

Περιεχόμενο διαδικτυακών υπηρεσιών

Το Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (BIBB) δεν παρέχει ως εκδότης αυτών των διαδικτυακών υπηρεσιών καμία εγγύηση ως προς την ορθότητα, την πληρότητα και την επικαιρότητα των επεξεργασμένων πληροφοριών. Αποκλείεται γενικά οποιαδήποτε ευθύνη του εκδότη ή των υπαλλήλων της πύλης αναγνώρισης για ζημιές, ιδιαίτερα οικονομικής και ηθικής φύσης, που προκύπτουν από τη χρήση των πληροφοριών που παρουσιάζονται. Όλες οι υπηρεσίες είναι μη δεσμευτικές και προαιρετικές. Ο εκδότης διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει, να επεκτείνει ή να τροποποιήσει, ακόμα και για περιορισμένο χρονικό διάστημα, το πλήρες περιεχόμενο των υπηρεσιών ή μόνο αποσπάσματα χωρίς σαφή προειδοποίηση.

Η "Εύρεση πληροφοριών για την αναγνώριση" διαθέτει στους χρήστες, βάσει των στοιχείων τους για τον επαγγελματικό τους τομέα, γενικές πληροφορίες για τα απαραίτητα διαδικαστικά βήματα, τα απαιτούμενα αποδεικτικά έγγραφα και την αρμόδια υπηρεσία. Η υπηρεσία αυτή, καθώς και όλες οι περαιτέρω υπηρεσίες για την αναγνώριση στη Γερμανία δεν αποτελεί παροχή νομικών συμβουλών κατά την έννοια του νόμου περί παροχής νομικών συμβουλών και δεν μπορεί να αντικαταστήσει την παροχή νομικών συμβουλών. Την ευθύνη για τη διαδικασία φέρουν οι αρμόδιες υπηρεσίες.

Παραπομπές και σύνδεσμοι

Σε περίπτωση άμεσων ή έμμεσων παραπομπών σε διαδικτυακές σελίδες τρίτων, οι οποίες βρίσκονται εκτός της περιοχής ευθύνης του εκδότη, υφίσταται ευθύνη μόνο στην περίπτωση, κατά την οποία ο εκδότης έχει γνώση των περιεχομένων και θα ήταν για αυτόν τεχνικά δυνατό και εύλογο, να αποτρέψει τη χρήση σε περίπτωση παράνομων περιεχομένων. Ο εκδότης αποστασιοποιείται ρητά από παράνομα περιεχόμενα εξωτερικά συνδεδεμένων σελίδων. Ο εκδότης δεν έχει κανενός είδους επίδραση στην τρέχουσα και μελλοντική διαμόρφωση και τα περιεχόμενα των συνδεδεμένων σελίδων. Για το λόγο αυτό, ο εκδότης αποστασιοποιείται ρητά με το παρόν από όλα τα περιεχόμενα όλων των συνδεδεμένων σελίδων, οι οποίες τροποποιήθηκαν μετά τη δημιουργία των συνδέσμων. Αυτή η δήλωση ισχύει για όλους τους συνδέσμους και τις παραπομπές που έχουν τοποθετηθεί εντός δικών μας διαδικτυακών υπηρεσιών, καθώς και για τις καταχωρήσεις τρίτων σε βιβλία επισκεπτών, φόρουμ συζητήσεων και λίστες αλληλογραφίας που έχουν δημιουργηθεί από τον εκδότη. Για παράνομα, λανθασμένα ή ελλιπή περιεχόμενα και ιδιαίτερα για ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση ή μη χρήση τέτοιων παρεχόμενων πληροφοριών, την ευθύνη φέρει αποκλειστικά ο πάροχος της σελίδας που τις παρουσιάζει και όχι το μέρος εκείνο το οποίο κάνει απλή αναφορά στην εκάστοτε δημοσίευση μέσω συνδέσμων.

Φυσικά θα εξετάσουμε το ταχύτερο δυνατό παρατηρήσεις που αποστέλλονται στη διεύθυνση anerkennungsportal@bibb.de σχετικά με τροποποιημένα περιεχόμενα συνδεδεμένων σελίδων.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και διακριτικών σημάτων

Ο εκδότης καταβάλλει κάθε προσπάθειας σε όλες τις δημοσιεύσεις να σέβεται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των χρησιμοποιούμενων γραφικών, φωτογραφιών, ηχητικών δεδομένων, αποσπασμάτων βίντεο, κειμένων κ.λπ., να χρησιμοποιεί τα γραφικά, τις φωτογραφίες, τα ακουστικά δεδομένα, τα αποσπάσματα βίντεο, τα κείμενα κ.λπ. που δημιουργεί ο ίδιος ή να καταφεύγει σε γραφικά, φωτογραφίες, ακουστικά δεδομένα, αποσπάσματα βίντεο, κείμενα κ.λπ. για τα οποία δεν υπάρχει υποχρέωση άδειας.

Ο εκδότης των σελίδων διατηρεί αποκλειστικά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για δημοσιευμένα αντικείμενα που έχει δημιουργήσει ο ίδιος. Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή ή η χρήση τέτοιων γραφικών, φωτογραφιών, ακουστικών δεδομένων, ακολουθιών βίντεο, κειμένων κ.λπ. σε άλλες ηλεκτρονικές ή έντυπες δημοσιεύσεις χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του εκδότη.

Όλα τα εμπορικά σήματα που αναφέρονται εντός των διαδικτυακών υπηρεσιών του εκδότη και, ενδεχομένως, είναι προστατευόμενα σήματα μέσω τρίτων, υπόκεινται χωρίς περιορισμούς στις διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος δικαίου διακριτικών σημάτων και αποτελούν δικαιώματα νομής των εκάστοτε καταχωρημένων ιδιοκτητών. Λόγω της απλής αναφοράς και μόνο δεν θα πρέπει να συνάγεται ότι τα εμπορικά σήματα δεν προστατεύονται από δικαιώματα τρίτων!

Ο εκδότης τονίζει σε όλα τα εξωτερικά νομικά και φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα μεταφόρτωσης και δημοσίευσης πληροφοριών σε αυτόν τον δικτυακό τόπο να σέβονται κατά τη μεταφόρτωση και τη δημοσίευση πληροφοριών σε αυτόν το δικτυακό τόπο τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας όχι μόνο κειμένων, αλλά ιδιαίτερα επίσης γραφικών, φωτογραφιών, ακουστικών δεδομένων, αποσπασμάτων βίντεο κ.λπ. και ότι αυτά τα νομικά και φυσικά πρόσωπα επιτρέπεται να μεταφορτώνουν και να δημοσιεύουν μόνο τέτοια γραφικά, φωτογραφίες, ακουστικά δεδομένα, αποσπάσματα βίντεο, κείμενα κ.λπ. για τα οποία κατέχουν τα αντίστοιχα δικαιώματα, διαφορετικά πρέπει να καταφεύγουν σε γραφικά, φωτογραφίες, ακουστικά δεδομένα, αποσπάσματα βίντεο, κείμενα κ.λπ. για τα οποία δεν υπάρχει υποχρέωση άδειας.

Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή ή η χρήση γραφικών, φωτογραφιών, ακουστικών δεδομένων, ακολουθιών βίντεο, κειμένων κ.λπ. που προστατεύονται από δικαιώματα τρίτων σε άλλες ηλεκτρονικές ή έντυπες δημοσιεύσεις χωρίς τη ρητή τους συγκατάθεση.

Για τέτοια αντικείμενα που δημοσιεύονται σε αυτόν το διαδικτυακό τόπο του εκδότη ή συμπεριλαμβάνονται στις αποστολές email του εκδότη από τα προαναφερόμενα νομικά και φυσικά πρόσωπα, ο εκδότης δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σε περίπτωση παραβιάσεων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή νομής.

Νομική ισχύς

Αυτός ο αποκλεισμός ευθύνης πρέπει να θεωρείται μέρος των διαδικτυακών υπηρεσιών, στις οποίες γίνεται αναφορά στην παρούσα σελίδα. Εφόσον τμήματα ή μεμονωμένες δηλώσεις αυτού του κειμένου δεν αντιστοιχούν, δεν αντιστοιχούν πλέον ή δεν αντιστοιχούν πλήρως στην ισχύουσα νομική κατάσταση, τα υπόλοιπα τμήματα του εγγράφου δεν θίγονται ως προς το περιεχόμενο και την ισχύ τους.

Συντελεστές

Ορισμένες από της χρησιμοποιούμενες εικόνες διατέθηκαν από το www.fotolia.de, www.istockphoto.com και το stock.adobe.com.

Σε φωτογραφίες και γραφικά που δεν αναφέρονται εδώ, είτε προστέθηκε μια βιβλιογραφία πηγών στη λεζάντα της εικόνας είτε πρόκειται για ιδιοκτησία του ιστότοπου "Αναγνώριση στη Γερμανία".

Προστασία δεδομένων

Μετάβαση στις παρατηρήσεις προστασίας δεδομένων του ιστότοπου "Αναγνώριση στη Γερμανία"