Μηχανικός βιομηχανικής παραγωγής - Kibrom Gebreyesus

Το άτοµο που απεικονίζεται στέκεται σε ένα συνεργείο και χαμογελάει.
Kibrom Gebreyesus

Ο δρόμος ήταν μακρύς.


Τώρα θα δείξω τι μπορώ να κάνω!


Τα πιστοποιητικά και τα απαιτούμενα αποδεικτικά έγγραφα που έλειπαν δεν αποτέλεσαν εμπόδιο για την αναγνώριση του τίτλου επαγγελματικής κατάρτισης που διέθετε: Ο Kibrom Gebreyesus μπόρεσε με μια ανάλυση προσόντων να δείξει ότι η εκπαίδευσή του στην πατρίδα του την Ερυθραία είναι ισότιμη με το γερμανικό επάγγελμα του μηχανικού βιομηχανικής παραγωγής.


Όνομα Kibrom Gebreyesus
Ηλικία 30
Επάγγελμα αναφοράς Μηχανικός βιομηχανικής παραγωγής
Χώρα προέλευσης τίτλου κατάρτισης Ερυθραία
Εργάζεται ως Μηχανικός βιομηχανικής παραγωγής

Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΟΤΙ…

... ότι μπορώ να ασκήσω στη Γερμανία το επάγγελμα που μου αρέσει πολύ.


Η συμβουλή μου

Αντιμετωπίστε την πρόκληση και να έχετε υπομονή!


Ο Kibrom Gebreyesus εγκατέλειψε την πατρίδα του την Ερυθραία και πέρασε από τη Μεσόγειο στη Γερµανία για μια καλύτερη και ασφαλέστερη ζωή. Εκεί ήθελε να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά στο αντικείμενο της εκπαίδευσής του στον τομέα της μηχανικής τεχνολογίας: "Πίστευα ότι στη Γερµανία θα μπορούσα να εργαστώ αμέσως. Εξάλλου, εκτός από την εκπαίδευση, διαθέτω ήδη αρκετά χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας". Ο 30χρονος έλαβε την αναγνώριση του τίτλου επαγγελματικής κατάρτισης που διέθετε έναν χρόνο μετά από την άφιξή του.

Αρχικά, ο Kibrom Gebreyesus έμαθε τη γερμανική γλώσσα στο πλαίσιο ενός μαθήματος ενσωμάτωσης και μέσα σε 10 μήνες έφτασε στο επίπεδο B2. Τον Ιανουάριο του 2015 απευθύνθηκε στη συμβουλευτική υπηρεσία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων του Εμπορικού Επιμελητηρίου (Handelskammer) του Αμβούργου. Λόγω της φυγής του δεν διέθετε τα πιστοποιητικά και τα απαιτούμενα αποδεικτικά έγγραφα για την επαγγελματική του σταδιοδρομία. Ήταν απελπισμένος: "Προσπάθησα να προμηθευτώ τα πιστοποιητικά μου. Αλλά στην πατρίδα μου γινόταν πόλεμος. Σκέφτηκα ότι δεν θα τα καταφέρω με την αναγνώριση". Ωστόσο, για τους πρόσφυγες, οι οποίοι δεν είναι σε θέση να προσκομίσουν τα έγγραφα για εύλογους λόγους, ο νόμος περί αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων παρέχει με την ανάλυση προσόντων τη δυνατότητα απόδειξης των επαγγελματικών προσόντων.

Με μια διεξοδική συζήτηση, το Εμπορικό Επιμελητήριο (Handelskammer) του Αμβούργου απέκτησε μια γενική εικόνα για τις επαγγελματικές του γνώσεις. Αφού ο Kibrom Gebreyesus υπέβαλε την αίτηση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων στην αρμόδια υπηρεσία, στο IHK FOSA, προσπάθησε εκ νέου να προμηθευτεί τα πιστοποιητικά. Καθώς όμως οι προσπάθειές του απέβησαν άκαρπες, το IHK FOSA του προσέφερε μια ανάλυση προσόντων. Ο 30χρονος τον Νοέμβριο του 2016 απέδειξε τις ικανότητές του ενώπιον μιας ειδικού της εταιρείας ύδρευσης του Αμβούργου Hamburger Wasserwerke GmbH (Hamburger Wasserwerke GmbH). "Ήταν ένα δείγμα εργασίας, για να δείξω τι γνώσεις έχω αποκτήσει. Για παράδειγμα, έπρεπε να εκτελέσω μετατροπή μιας περισταλτικής αντλίας από χειροκίνητη σε μηχανική λειτουργία και στη συνέχεια να εκτελέσω έλεγχο λειτουργίας". Το αποτέλεσμα της ανάλυσης προσόντων προσμετρήθηκε στο συνολικό αποτέλεσμα. Η διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ολοκληρώθηκε με μια απόφαση για μερική ισοτιμία με το γερμανικό επάγγελμα αναφοράς του μηχανικού βιομηχανίας.

Ο 30χρονος αντιστάθμισε τις ουσιώδεις διαφορές που διαπιστώθηκαν στο πλαίσιο ενός σεμιναρίου διάρκειας τριών εβδομάδων στα ηλεκτρικά πνευματικά συστήματα ελέγχου και στην τεχνολογία ελέγχου, καθώς επίσης και στο πλαίσιο μιας πεντάμηνης προσαρμογής δεξιοτήτων στην εταιρεία αξιοποίησης αποβλήτων Abfallverwertungs-Gesellschaft στο Αμβούργο (Abfallverwertungs-Gesellschaft Hamburg - AVG). Στα καθημερινά του καθήκοντα συγκαταλέγονταν μεταξύ άλλων η συναρμολόγηση/αποσυναρμολόγηση μηχανικών εξαρτημάτων, καθώς και η συντήρηση, ο έλεγχος και η επισκευή μηχανημάτων παραγωγής. Με αυτά τα αποδεικτικά ο Kibrom Gebreyesus μπόρεσε να υποβάλει αίτηση ανανέωσης στο IHK FOSA και να λάβει την πλήρη αναγνώριση. Και όχι μόνο αυτό: Η AVG τον προσέλαβε στη συνέχεια ως μηχανικό βιομηχανικής παραγωγής. Από τότε είναι υπεύθυνος εκεί για τη συντήρηση μηχανημάτων. Ο Kibrom Gebreyesus είναι υπερήφανος που τα κατάφερε: "Δεν το θεωρούσα πιθανό, αλλά η ζωή μου έχει αλλάξει τόσο. Επιτέλους, ασκώ το επάγγελμα που έχω σπουδάσει και μου αρέσει πάρα πολύ. Η αναγνώριση αποτελεί απλώς ένα μέρος της ζωής μου."

Φωτογραφία: © Πύλη "Αναγνώριση στη Γερμανία"/Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (BIBB): Robert Funke

Η συνέντευξη με τον Kibrom Gebreyesus έγινε τον Ιανουάριο του 2018. Κατά τη διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων έλαβε συμβουλές και υποστήριξη από τη συμβουλευτική υπηρεσία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Αμβούργου, καθώς και από το IHK FOSA.

Coronavirus: Fewer recognition services

Due to the coronavirus pandemic, some services for the recognition of foreign professional qualifications in Germany are currently not available.

You can learn more about recognition from us whenever you like. Take some time to read our information, available in 11 languages! Then you will be well informed for the next steps.

Via the Recognition Finder you can find out everything about the recognition procedure for your occupation, which documents you need and where you should send your application: › To the Recognition Finder

Our FAQ provide answers to the most common questions about recognition: › To the FAQs

You can find out which services are not available or only available to a limited extent by checking our information page on the current situation: › To the information page