Μετανάστευση

Χάρτης της Γερμανίας σε κόκκινο χρώμα κάτω από ένα μεγεθυντικό φακό
© beugdesign / Fotolia

Για να σας επιτραπεί να ζήσετε και να εργαστείτε στη Γερμανία, χρειάζεστε ενδεχομένως μια βίζα. Αυτό εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Ένας παράγοντας είναι η εθνικότητα. Ένας άλλος παράγοντας μπορεί να είναι τα επαγγελματικά προσόντα που φέρνετε μαζί σας από τη χώρα προέλευσής σας.

Υπήκοοι ΕΕ, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν, Νορβηγίας και Ελβετίας

Αν προέρχεστε από μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία ή την Ελβετία, μπορείτε να εισέλθετε στη Γερμανία και να εργαστείτε εκεί χωρίς βίζα. Για την είσοδο στη χώρα χρειάζεστε μόνο ένα έγκυρο αποδεικτικό έγγραφο στοιχείων ταυτότητας. Η ανάγκη αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων σας στη Γερμανία εξαρτάται από το αν επιθυμείτε να δραστηριοποιηθείτε σε ένα νομοθετικά κατοχυρωμένο ή ένα μη νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα.

Υπήκοοι τρίτων χωρών

Αν προέρχεστε από μια τρίτη χώρα, πρέπει στις περισσότερες περιπτώσεις να υποβάλετε αίτηση για βίζα στην περίπτωση που επιθυμείτε για τους σκοπούς της αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων σας να υποβληθείτε σε συμπληρωματική εκπαίδευση στη Γερμανία ή να εργαστείτε στη Γερμανία. Υπάρχουν διάφορες δυνατότητες για να υποβάλετε αίτηση για βίζα. Χρησιμοποιήστε το "Πρόγραμμα γρήγορου ελέγχου" του "Make it in Germany" για να ελέγξετε τι πρέπει να γνωρίζετε ή να προσέξετε για την οικονομική μετανάστευση στη Γερμανία.

Βίζα για εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό

Αν στη χώρα προέλευσής σας είχατε λάβει μια μη ακαδημαϊκή επαγγελματική εκπαίδευση, τότε πρέπει από τη χώρα προέλευσής σας να υποβάλετε αίτηση για αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων σας. Τις περισσότερες φορές χρειάζεστε μια επαγγελματική εκπαίδευση σε ένα επάγγελμα με έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού για να μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για βίζα. Τα επαγγέλματα με έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού μπορείτε να τα βρείτε στον πίνακα επαγγελμάτων με έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού του Ομοσπονδιακού Οργανισμού Απασχόλησης (ΒΑ). Παράλληλα μπορείτε να αναζητήσετε ήδη μια θέση εργασίας. Αν η αρμόδια υπηρεσία στη Γερμανία αποφασίσει να χορηγήσει την πλήρη αναγνώριση, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για βίζα. Αν η αρμόδια υπηρεσία κατά τη διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων καταλήξει ότι πρέπει να υποβληθείτε σε συμπληρωματική εκπαίδευση στη Γερμανία, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για ειδική βίζα για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό.

Βίζα για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό

Αν στη χώρα προέλευσής σας υποβάλατε την αίτηση για αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων σας, μπορεί η αρμόδια υπηρεσία να καταλήξει κατά τον έλεγχο των αποδεικτικών εγγράφων σας ότι υπάρχουν ουσιώδεις διαφορές με τα γερμανικά επαγγελματικά προσόντα. Στην περίπτωση αυτή δεν θα λάβετε την πλήρη αναγνώριση. Σας λείπουν ακόμα προσόντα ή μαθήματα για να λάβετε την πλήρη αναγνώριση. Μπορείτε να αποκτήσετε ορισμένα προσόντα ή να ολοκληρώσετε ορισμένα μαθήματα μόνο στη Γερμανία. Στην περίπτωση αυτή επιτρέπεται να εισέλθετε στη Γερμανία με μια ειδική βίζα. Αυτό ισχύει, επίσης, όταν πρέπει να περάσετε μόνο μία ακόμα εξέταση για να αποκτήσετε την πλήρη αναγνώριση. Γι' αυτό είναι απαραίτητη όμως μια συγκεκριμένη προσφορά θέσης εργασίας και η συγκατάθεση του Ομοσπονδιακού Οργανισμού Απασχόλησης (ΒΑ). Η νομική βάση αυτής της βίζας είναι ο νόμος περί άδειας διαμονής, παράγραφος 17a (ή αλλιώς §17a AufenthG). Μετά από ένα επιτυχές αντισταθμιστικό μέτρο ή μια προσαρμογή δεξιοτήτων πρέπει να υποβάλετε αίτηση για μια νέα βίζα για τη Γερμανία για την οποία πρέπει να πληροίτε τις εκάστοτε προϋποθέσεις. Αυτή μπορεί να είναι π.χ. μια βίζα για εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό, μια βίζα για πτυχιούχους ανωτάτης σχολής ή μια βίζα για αυτοαπασχόληση.

Εργασία κατά το αντισταθμιστικό μέτρο ή την προσαρμογή δεξιοτήτων

Μπορείτε να εργαστείτε στη Γερμανία παράλληλα με ένα αντισταθμιστικό μέτρο ή μια προσαρμογή δεξιοτήτων στον επαγγελματικό τομέα για τον οποίο έχετε τα προσόντα. Αν π.χ. επιδιώκετε αναγνώριση ως νοσηλευτής, μπορείτε ενδεχομένως να εργαστείτε στη Γερμανία ως βοηθός στον τομέα της νοσηλευτικής χωρίς χρονικό περιορισμό. Προϋπόθεση είναι μια προσφορά εργασίας για απασχόληση αργότερα μετά την αναγνώριση. Επιτρέπεται, επίσης, να εργαστεί κάποιος σε μια θέση εργασίας που είναι άσχετη με το αντισταθμιστικό μέτρο ή την προσαρμογή δεξιοτήτων. Στην περίπτωση αυτή, όμως, έως 10 ώρες την εβδομάδα.

Βίζα για πτυχιούχους ανωτάτης σχολής

Αν κατέχετε έναν τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που είναι αναγνωρισμένος στη Γερμανία ή έναν τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που μπορεί να συγκριθεί με έναν γερμανικό τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση είτε για βίζα με σκοπό την επαγγελματική δραστηριότητα κατά την παρ. 18 AufenthG είτε για μπλε κάρτα της ΕΕ. Για νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα που βασίζονται σε σπουδές σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει να υποβάλετε μια σύμβαση εργασίας και πλήρη αναγνώριση. Για μη νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης πρέπει να υποβάλετε μια σύμβαση εργασίας και μια αξιολόγηση πιστοποιητικού, αν υποβάλετε αίτηση για μια αντίστοιχη βίζα επαγγελματικής δραστηριότητας ή για μπλε κάρτα της ΕΕ. Για να μπορείτε να λάβετε μπλε κάρτα της ΕΕ, πρέπει να λαμβάνετε συγκεκριμένες ετήσιες αποδοχές. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορείτε να βρείτε στη διαδικτυακή πλατφόρμα της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας για τη Μετανάστευση και τους Πρόσφυγες (BAMF).

Βίζα για αυτοαπασχόληση

Αν επιθυμείτε να ιδρύσετε μια επιχείρηση στη Γερμανία ή να δραστηριοποιηθείτε ως ελεύθερος επαγγελματίας, δεν χρειάζεστε βίζα εργασίας, αλλά μια ειδική βίζα για αυτοαπασχολούμενους κατά την παρ. 21 του AufenthG. Στην παρ. 21 του AufenthG αναφέρονται οι προϋποθέσεις για αυτοαπασχόληση στη Γερμανία, π.χ. το οικονομικό ενδιαφέρον από την πλευρά της Γερμανίας και η εξασφαλισμένη χρηματοδότηση αποτελούν προϋποθέσεις μεταξύ άλλων. Πρέπει να τις πληροίτε, για να μπορείτε να λάβετε βίζα για αυτοαπασχόληση. Αν επιθυμείτε να ανοίξετε μια εταιρεία, όπως π.χ. μια βιοτεχνία, πρέπει οπωσδήποτε να αποδείξετε επιπλέον αν η δραστηριότητα αυτή είναι νομοθετικά κατοχυρωμένη ή όχι. Σε περίπτωση που η δραστηριότητα είναι νομοθετικά κατοχυρωμένη, χρειάζεστε σε κάθε περίπτωση αναγνώριση.