Μια πλατφόρμα του Ομοσπονδιακού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης

Μετανάστευση

Θέλετε να εργαστείτε στη Γερμανία; Στην περίπτωση αυτή, για την είσοδό σας ίσως να χρειάζεστε βίζα. Αυτό εξαρτάται από τη χώρα από την οποία προέρχεστε.

Εδώ θα βρείτε απαντήσεις για τις παρακάτω ερωτήσεις:

  • Χρειάζομαι βίζα για τη Γερμανία;
  • Ποιον ρόλο παίζει σε αυτό η Αναγνώριση;
  • Πώς πραγματοποιείται η μετανάστευσή μου;
  • Πού μπορώ να πάρω περισσότερες πληροφορίες;

Υπήκοοι από ΕΕ/ΕΟΧ/Ελβετία

Εάν έχετε υπηκοότητα από χώρες ΕΕ/ΕΟΧ/Ελβετία, τότε δεν χρειάζεστε βίζα. Μπορείτε να ταξιδέψετε τη Γερμανία και να εργαστείτε εδώ. Για την είσοδο στη χώρα χρειάζεστε μόνο ένα έγκυρο αποδεικτικό έγγραφο στοιχείων ταυτότητας. Μετά την είσοδό σας επίσης δεν χρειάζεστε Άδεια διαμονής για μακροχρόνια διαμονή. Εξαίρεση: Οι υπήκοοι Ελβετίας χρειάζονται τη λεγόμενη άδεια διαμονής Ελβετίας. Αυτήν την αποκτάτε από την αρμόδια μεταναστευτική αρχή. Ο σύνδεσμος υπάρχει παρακάτω.

Επιθυμείτε να εργαστείτε στη Γερμανία, ασκώντας ένα νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα; Στην περίπτωση αυτή χρειάζεστε σχεδόν πάντα την αναγνώριση του επαγγελματικού προσόντος σας από το εξωτερικό. Είστε εγκατεστημένοι σε άλλη χώρα της ΕΕ; Τότε επιτρέπεται να εργαστείτε στη Γερμανία ακόμα και χωρίς αναγνώριση. Θα πρέπει όμως να δηλώσετε προηγουμένως την Ελευθερία εγκατάστασης σε μια άλλη χώρα της ΕΕ στην Αρμόδια υπηρεσία στη Γερμανία.

Υπήκοοι τρίτων χωρών

Έχετε υπηκοότητα μιας τρίτης χώρας; Και θέλετε να έρθετε στη Γερμανία για απασχόληση ως Εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό ; Τότε χρειάζεστε μια βίζα είναι μια σταθερή προσφορά εργασίας και για την άφιξή σας. Προϋπόθεση για μια βίζα είναι η αναγνώριση της εκπαίδευσης που λάβατε στο εξωτερικό. Διαφορετικά: Ο τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αναγνωρίζεται ως ισότιμος στη Γερμανία. Τρίτες χώρες είναι όλες οι χώρες εκτός των ΕΕ/ΕΟΧ/Ελβετία.

Έχετε ήδη πραγματοποιήσει τη διαδικασία αναγνώρισης ; Και η αρμόδια υπηρεσία διαπίστωσε Ουσιώδεις διαφορές ; Τότε μπορείτε να υποβάλλετε μια αίτηση για βίζα ως μέτρο πιστοποίησης. Η αρμόδια υπηρεσίαe ή η συμβουλευτική αναγνώρισης σάς συμβουλεύουν στην επιλογή του σωστού μέτρου πιστοποίησης. Μπορείτε να βρείτε ένα συμβουλευτικό κέντρο στην Εύρεση πληροφοριών για την αναγνώριση ή στην περιοχή Συμβουλευτική σε αυτήν την ιστοσελίδα. Ο σύνδεσμος υπάρχει παρακάτω.

Η διαδικασία αναγνώρισης και η διαδικασία για τη βίζα είναι ξεχωριστές διαδικασίες. Πρέπει να υποβάλλετε αίτηση και για τις δύο διαδικασίες.

Είσοδος στη χώρα εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού από τρίτες χώρες

Προϋπόθεση για μια βίζα είναι μια σταθερή προσφορά εργασίας και η αναγνώριση της εκπαίδευσης που λάβατε στο εξωτερικό.

M09 Bild 6453
M09 Bild 6453

Η διαδρομή σας προς τη Γερμανία – Πληροφορίες για υπηκόους τρίτων χωρών

Έλεγχος εισόδου:

Μπορείτε να ελέγξετε τις προϋποθέσεις για την είσοδό σας και τη βίζα με το Πρόγραμμα γρήγορου ελέγχου του "Make it in Germany". Οι σύνδεσμοι υπάρχουν παρακάτω.

1

Αίτηση για αναγνώριση:

Κάντε αίτηση για τη διαδικασία αναγνώρισης. Για τη βίζα εισόδου χρειάζεστε την αναγνώριση. Μπορείτε να βρείτε τις σημαντικότερες πληροφορίες και τα στοιχεία επικοινωνίας με το συμβουλευτικό κέντρο με την εύρεση πληροφοριών για την αναγνώριση. Χρησιμοποιήστε τη συμβουλευτική προτού υποβάλλετε την αίτηση για αναγνώριση.

2

Αναζήτηση θέσης εργασίας στη Γερμανία:

Για τη βίζα εισόδου χρειάζεστε τη δέσμευση πρόσληψης από έναν εργοδότη στη Γερμανία. Γι' αυτό, θα πρέπει πρώτα να αναζητήσετε μια θέση εργασίας στη Γερμανία. Η θέση εργασίας θα πρέπει να ταιριάζει με τα δικά σας επαγγελματικά προσόντα. Έχετε ήδη την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων; Τότε μπορείτε ίσως να ταξιδέψετε στη Γερμανία για να αναζητήσετε μια θέση εργασίας. Για την αναζήτηση μιας θέσης εργασίας μπορείτε να μείνετε στη Γερμανία έως και 6 μήνες. Η γερμανική προξενική αρχή μπορεί να σας παρέχει συμβουλές σχετικά.

3

Αίτηση βίζας:

Κλείστε ένα ραντεβού στην αρμόδια γερμανική προξενική αρχή. Στο ραντεβού κάντε αίτηση για βίζα επαγγελματικής απασχόλησης. Θα πρέπει το αργότερο έως αυτό το χρονικό σημείο να προσκομίσετε την αναγνώριση και μια σαφή προσφορά για θέση εργασίας. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις θα πρέπει να αποδείξετε και συγκεκριμένες γνώσεις γερμανικών. Χρειάζεστε επίσης μια υγειονομική ασφάλιση. Αυτό είναι υποχρεωτικό από το νόμο στη Γερμανία. Μετά τον θετικό έλεγχο της αίτησης λαμβάνετε τη βίζα.

4

Είσοδος στη Γερμανία:

Όταν λάβετε τη βίζα σας, τότε μπορείτε να εισέλθετε με αυτήν στη Γερμανία. Ίσως να μπορείτε ήδη να ξεκινήσετε να εργάζεστε στη θέση εργασίας σας.

5

Απόκτηση άδειας διαμονής:

Θα πρέπει να τροποποιήσετε τη βίζας σας εντός της διάρκειας ισχύος στη λεγόμενη άδεια διαμονής. Αυτό το κάνει η αρμόδια μεταναστευτική αρχή. Με την άδεια διαμονής επιτρέπεται να παραμείνετε και να εργαστείτε στη Γερμανία για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Ο σύνδεσμος για τη μεταναστευτική αρχή υπάρχει παρακάτω.

6

Υπόδειξη για εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό του κλάδου IT από τρίτες χώρες

Μπορείτε υπό ορισμένες προϋποθέσεις να μεταναστεύσετε για εργασία στη Γερμανία ακόμα και χωρίς αναγνώριση και χωρίς επίσημο πτυχίο. Τότε όμως χρειάζεστε επαγγελματική εμπειρία! Έχετε πρακτική επαγγελματική εμπειρία στο κλάδο της πληροφορικής; Τότε ενημερωθείτε στην ιστοσελίδα της γερμανικής προξενικής αρχής. Εκεί θα λάβετε επίσης πληροφορίες για όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Θα βρείτε τη γερμανική προξενική αρχή στην ιστοσελίδα "Make it in Germany". Ο σύνδεσμος υπάρχει παρακάτω.

 

Πληροφορίες στο "Make it in Germany"

Η πύλη για εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό "Make it in Germany" σάς ενημερώνει για τις προϋποθέσεις εισόδου στη Γερμανία. Στην πύλη υπάρχει ένα Πρόγραμμα γρήγορου ελέγχου: Έτσι μπορείτε να ενημερωθείτε γρήγορα για τις προϋποθέσεις για τη βίζα σας. Απαντήσεις στις ερωτήσεις σχετικά με τη μετανάστευση μπορείτε να λάβετε και από την τηλεφωνική γραμμή άμεσης εξυπηρέτησης "Arbeiten und Leben in Deutschland" (Εργασία και διαβίωση στη Γερμανία).