Υποστήριξη και χρηματοδότηση

Για την αναγνώριση στη Γερμανία των επαγγελματικών προσόντων σας πρέπει να υποβάλετε ορισμένα έγγραφα, να συμπληρώσετε κάποια έντυπα και να προσανατολιστείτε στις διαδικασίες των δημοσίων αρχών. Υπάρχουν δωρεάν υπηρεσίες παροχής συμβουλών στη Γερμανία και σε άλλες χώρες, που μπορούν να σας βοηθήσουν σε αυτές τις εργασίες. Ακόμα και με τη χρηματοδότηση της αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων σας υπάρχουν δυνατότητες υποστήριξης, για τις οποίες πρέπει να ενημερωθείτε πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων.Δύο άτομα σε τεντωμένο σκοινί αλληλοβοηθιούνται
© Robert Niedring / Fotolia

Δυνατότητες χρηματοδότησης

Η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων σας κοστίζει. Παρέχονται διάφορες δυνατότητες χρηματοδότησης. Το κόστος της αναγνώρισης μπορεί ενδεχομένως να καλυφθεί εν μέρει ή πλήρως από άλλη υπηρεσία.

Περισσότερες πληροφορίες χρηματοδότησηςmore