Υποστήριξη και χρηματοδότηση

Για την αναγνώριση στη Γερμανία των επαγγελματικών προσόντων σας πρέπει να υποβάλετε ορισμένα έγγραφα, να συμπληρώσετε κάποια έντυπα και να προσανατολιστείτε στις διαδικασίες των δημοσίων αρχών. Υπάρχουν δωρεάν υπηρεσίες παροχής συμβουλών στη Γερμανία και σε άλλες χώρες, που μπορούν να σας βοηθήσουν σε αυτές τις εργασίες. Ακόμα και με τη χρηματοδότηση της αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων σας υπάρχουν δυνατότητες υποστήριξης, για τις οποίες πρέπει να ενημερωθείτε πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων.Δύο άτομα σε τεντωμένο σκοινί αλληλοβοηθιούνται
© Robert Niedring / Fotolia

Δυνατότητες χρηματοδότησης

Η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων σας κοστίζει. Παρέχονται διάφορες δυνατότητες χρηματοδότησης. Το κόστος της αναγνώρισης μπορεί ενδεχομένως να καλυφθεί εν μέρει ή πλήρως από άλλη υπηρεσία.

Περισσότερες πληροφορίες χρηματοδότησηςmore

Coronavirus: Fewer recognition services

Due to the coronavirus pandemic, some services for the recognition of foreign professional qualifications in Germany are currently not available.

You can learn more about recognition from us whenever you like. Take some time to read our information, available in 11 languages! Then you will be well informed for the next steps.

Via the Recognition Finder you can find out everything about the recognition procedure for your occupation, which documents you need and where you should send your application: › To the Recognition Finder

Our FAQ provide answers to the most common questions about recognition: › To the FAQs

You can find out which services are not available or only available to a limited extent by checking our information page on the current situation: › To the information page