Μια πλατφόρμα του Ομοσπονδιακού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης

Αναγνώριση τίτλων σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Στη Γερμανία για συγκεκριμένα επαγγέλματα πρέπει να προβείτε στη διαδικασία αναγνώρισης τίτλων σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Για άλλα επαγγέλματα μπορείτε να προβείτε σε αξιολόγηση του τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Εδώ θα βρείτε απαντήσεις για τις παρακάτω ερωτήσεις:

  • Πότε χρειάζομαι την αναγνώριση για τον τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης;
  • Τι είναι η αξιολόγηση πιστοποιητικού;
  • Πώς μπορώ να σπουδάσω στη Γερμανία;
Video
Youtube-Video, 05:30

Compare higher education qualifications via anabin

This explanatory video shows you how to find and compare your university and degree in the anabin database.

Με την επίσκεψη του βίντεο δηλώνετε ότι αποδέχεστε την αποστολή των δεδομένων σας στο YouTube και ότι έχετε διαβάσει τη δήλωση προστασίας δεδομένων.


Αποδοχή
X

Αναγνώριση τίτλων σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Στη Γερμανία υπάρχουν τα λεγόμενα ομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα και τα μη νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα. Εάν έχετε τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εξωτερικού για ένα νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα, πρέπει να υποβάλλετε οπωσδήποτε αίτημα για Anerkennung.

Τα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα είναι π. χ. γιατρός, μηχανικός ή δάσκαλος. Για να μάθετε ποια επαγγέλματα είναι νομοθετικά κατοχυρωμένα, χρησιμοποιήστε την εύρεση πληροφοριών για την αναγνώριση. Μια λίστα με όλα τα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα στη Γερμανία υπάρχει στη διαδικτυακή πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αξιολόγηση πιστοποιητικού

Εάν έχετε τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εξωτερικού για ένα μη νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα, τότε μπορείτε να ασκήσετε το επάγγελμα χωρίς αναγνώριση . Μπορείτε ωστόσο να υποβάλλετε τον τίτλο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για αξιολόγηση. Αυτή η διαδικασία λέγεται αξιολόγηση πιστοποιητικού. H αξιολόγηση πιστοποιητικού μπορεί να είναι απαραίτητη όταν θέλετε να ταξιδέψετε για να εργαστείτε στη Γερμανία από μια τρίτη χώρα.

Μπορείτε να υποβάλλετε μια αξιολόγηση πιστοποιητικού στην Κεντρική υπηρεσία για εκπαιδευτικά θέματα της αλλοδαπής (ZAB). Η αξιολόγηση πιστοποιητικού περιγράφει τον τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Πιστοποιεί, επίσης, τις επαγγελματικές και ακαδημαϊκές δυνατότητες χρήσης. Έτσι, έχετε πολλά πλεονεκτήματα κατά την αίτηση για μια θέση εργασίας. Κι αυτό γιατί η αξιολόγηση πιστοποιητικού είναι ένα επίσημο έγγραφο που τεκμηριώνει την ποιότητα του τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Περισσότερες πληροφορίες για την αξιολόγηση πιστοποιητικού θα βρείτε στην ιστοσελίδα της Κεντρικής υπηρεσίας για εκπαιδευτικά θέματα της αλλοδαπής (ZAB).
 

Ακαδημαϊκοί τίτλοι αλλοδαπής

Ένας ακαδημαϊκός τίτλος αλλοδαπής επιτρέπεται να χρησιμοποιείται με την ονομασία στη γλώσσα του πρωτοτύπου. Η μετατροπή σε γερμανικό ακαδημαϊκό τίτλο είναι δυνατή μόνο για επαναπατριζόμενους ομογενείς. Περισσότερες πληροφορίες για τη διαχείριση ακαδημαϊκών τίτλων αλλοδαπής θα βρείτε στην ιστοσελίδα της Κεντρικής υπηρεσίας για εκπαιδευτικά θέματα της αλλοδαπής (ZAB).

Σπουδές σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Γερμανία

Στη Γερμανία μπορείτε να συνεχίσετε τις σπουδές σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχετε ήδη ξεκινήσει στο εξωτερικό. Σχετικά με την αναγνώριση των διδακτικών μονάδων και των εξετάσεων θα αποφασίσει το ίδρυμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή το γραφείο εξετάσεων κρατιδίου. Ενημερωθείτε καλύτερα απευθείας στο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της επιλογής σας. Εκεί είναι υπεύθυνο το Γραφείο εξυπηρέτησης φοιτητών από χώρες.

Επιθυμείτε να ξεκινήσετε σπουδές σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Γερμανία; Τότε πρέπει το απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τη χώρα καταγωγής σας να σάς παρέχει το δικαίωμα εισαγωγής σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Και πρέπει να έχετε μια αναγνώριση για αυτό το απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το αναγνωρισμένο απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αποτελεί τότε το λεγόμενο δικαίωμα φοίτησης σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Με αυτό δικαιούστε να σπουδάσετε στη Γερμανία. Ένα προπαρασκευαστικό πρόγραμμα κολλεγίου προετοιμάζει φοιτητές από το εξωτερικό χωρίς ένα τέτοιο αναγνωρισμένο απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για σπουδές στη Γερμανία. Για την έναρξη ενός κύκλου σπουδών με τον ακαδημαϊκό βαθμό του Bachelor απαιτούνται συχνά 2 έως 3 προϋπάρχοντα εξάμηνα σπουδών στη χώρα καταγωγής

Στη Γερμανία μπορεί επίσης και ένας τίτλος επαγγελματικής κατάρτισης να σας παρέχει το δικαίωμα εισαγωγής σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, π. χ. για σπουδές σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στον κλάδο της δικής σας επαγγελματικής εκπαίδευσης. Ίσως να μπορείτε να συμμετάσχετε σε εισαγωγικές εξετάσεις για σπουδές σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Με τον τίτλο επαγγελματικής κατάρτισης μπορείτε, επίσης, να κάνετε αίτηση και σε ένα προπαρασκευαστικό πρόγραμμα κολλεγίου.

Ενημερωθείτε στη βάση δεδομένων anabin της κεντρικής υπηρεσίας για εκπαιδευτικά θέματα της αλλοδαπής (ZAB) για τις δυνατότητες που υπάρχουν. Στη διαδικτυακή πλατφόρμα της Γερμανικής υπηρεσίας ακαδημαϊκών ανταλλαγών (DAAD) θα βρείτε πληροφορίες για τις επιλεγμένες χώρες.

Πώς βρίσκω ένα ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης; Πώς κάνα αίτηση για σπουδές; Χρειάζομαι βίζα; Απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις και άλλες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα "Study in Germany".

 

Bildungsberatung Garantiefonds Hochschule

Είστε μικρότεροι των 30 ετών; Τότε μπορείτε να απευθυνθείτε στο Bildungsberatung Garantiefonds Hochschule (GF-H) (Ταμείο Εγγύησης Εκπαιδευτικής Πανεπιστημιακής Συμβουλευτικής). Αυτό σάς συμβουλεύει και σας υποστηρίζει εάν θέλετε να ξεκινήσετε ή να συνεχίσετε τις σπουδές σας στη Γερμανία. Οι πρόσφυγες και οι επαναπατριζόμενοι ομογενείς μπορούν να κάνουν επίσης αίτηση για οικονομική υποστήριξη στη συμβουλευτική σε θέματα εκπαίδευσης GF-H. Υπάρχει π. χ. οικονομική υποστήριξη για μαθήματα γλώσσας, ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα και μαθήματα σε προπαρασκευαστικά προγράμματα κολλεγίου. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα της συμβουλευτικής σε θέματα εκπαίδευσης GF-H.

Η υπηρεσία DAAD δίνει υποτροφίες σε διεθνείς φοιτητές, αποφοίτους και ερευνητές από το εξωτερικό.