Μια πλατφόρμα του Ομοσπονδιακού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης Περισσότερες πληροφορίες

Glossar - R

Nach Buchstabe filtern
R
Referenzberuf

Ελληνικά: Referenzberuf
Επίσης: Προσόν αναφοράς [Referenz·qualifikation]

Το επάγγελμα αναφοράς είναι τα επαγγελματικά προσόντα  στη Γερμανία, τα οποία στο πλαίσιο της διαδικασίας αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων συγκρίνονται με τα επαγγελματικά προσόντα σας που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή.

reglementierte Berufe

Ελληνικά:  Reglementierte Berufe

Στη Γερμανία ορισμένα επαγγέλματα είναι νομοθετικά κατοχυρωμένα. Νομοθετικά κατοχυρωμένα σημαίνει ότι πρέπει να ζητήσετε αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων σας, προκειμένου να σας επιτραπεί να εργαστείτε στη Γερμανία στα αντίστοιχα επαγγέλματα. Αυτό προβλέπεται από το νόμο. Νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα είναι π.χ. οι νοσοκόμοι, οι ιατροί ή οι δάσκαλοι. Για να μάθετε εάν τα επαγγελματικά προσόντα σας είναι νομοθετικά κατοχυρωμένα, χρησιμοποιήστε την εύρεση πληροφοριών για την αναγνώριση.