Μια πλατφόρμα του Ομοσπονδιακού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης

FAQ

Συχνές ερωτήσεις

Häufig gestellte Fragen

Εδώ θα βρείτε απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις για την αναγνώριση στη Γερμανία επαγγελματικών προσόντων που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό και για άλλα θέματα.

Η δυνατότητα αναγνώρισης του πτυχίου σας εξετάζεται κατά τη διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων. Στο πλαίσιο αυτό, η αρμόδια υπηρεσία συγκρίνει το επαγγελματικό προσόν σας με το γερμανικό επάγγελμα αναφοράς.

Προϋποθέσεις για τη διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων είναι:

Μετά την εξέταση θα λάβετε μια απόφαση. Η απόφαση σάς ενημερώνει για το αποτέλεσμα της διαδικασίας αναγνώρισης. Υπάρχουν διάφορα αποτελέσματα: Το επαγγελματικό προσόν αναγνωρισμένου, αλλά υπάρχουν ουσιώδεις διαφορές με το επάγγελμα αναφοράς ή το  επαγγελματικό προσόν δεν αναγνωρισμένου. Συνήθως μπορείτε να εξομαλύνετε τις ουσιώδεις διαφορές συμμετέχοντας σε κάποιο πρόγραμμα πιστοποίησης.

Δεν μπορείτε να προσκομίσετε το πτυχίο σας; Σε αυτήν την περίπτωση, για τα μη νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα μπορείτε να ενδεχομένως να υποβληθείτε σε μια ανάλυση προσόντων. machen. Das gilt auch für einΤο ίδιο ισχύει και για το δίπλωμα αρχιτεχνίτη σε χειρωνακτική εργασία για την οποία απαιτείται άδεια. Υπάρχουν δυνατότητες και για τα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα. Μπορείτε π.χ. να ολοκληρώσετε μια πρακτική άσκηση προσαρμογής ή μια  εξέταση.

Βρείτε το επάγγελμα αναφοράς σας στην εύρεση πληροφοριών για την αναγνώριση. Εκεί θα βρείτε επίσης πληροφορίες για υπηρεσίες παροχής συμβουλών και για την αρμόδια υπηρεσία στην οποία υπάγεστε για την αίτηση αναγνώρισης.

Εύρεση πληροφοριών για την αναγνώριση

Παροχή συμβουλών

Πώς λαμβάνω την αναγνώριση

Αυτό εξαρτάται από τη ρύθμιση του επαγγέλματός σας. Και επίσης εξαρτάται από τη χώρα προέλευσής σας.

Νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα

Για τα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα η αναγνώριση είναι απολύτως απαραίτητη για να σας επιτραπεί να εργαστείτε στη Γερμανία. Τα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα είναι επαγγέλματα που προστατεύονται από τη νομοθεσία, π.χ. στους τομείς της ασφάλειας και της υγείας.

Εξαίρεση: Προέρχεστε από την ΕΕ/τον ΕΟΧ/την Ελβετία και ασκείτε προσωρινά μόνο το επάγγελμά σας στη Γερμανία. Τότε πρέπει να δηλωθείτε στην αρμόδια υπηρεσία. Σε αυτή την περίπτωση, η αναγνώριση δεν είναι υποχρεωτική.

Μη νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα

Τα μη νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα δεν προστατεύονται από τη νομοθεσία. Θέλετε να εργαστείτε σε κάποιο μη νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα; Τότε δεν χρειάζεστεe αναγνώριση. Θέλετε να μεταναστεύσετε στη Γερμανία από κάποια τρίτη χώρα ; Σε αυτήν την περίπτωση, η αναγνώριση αποτελεί συνήθως προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας διαμονής.

Τι είναι η επαγγελματική αναγνώριση

Μετανάστευση και διαμονή

Στη Γερμανία και σε κάποιες άλλες χώρες υπάρχουν δωρεάν υπηρεσίες παροχής συμβουλών για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Μπορείτε να βρείτε την κατάλληλη για εσάς υπηρεσία παροχής συμβουλών μέσω της διαδικτυακής πύλης μας στην εύρεση πληροφοριών για την αναγνώριση.

Μια επισκόπηση όλων των υπηρεσιών παροχής συμβουλών μπορείτε να βρείτε στη σελίδα Παροχή συμβουλών στην ίδια πύλη.

Προέρχεστε από την ΕΕ/τον ΕΟΧ/την Ελβετία; Σε αυτήν την περίπτωση, για τα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα χρειάζεστε αναγνώριση. Αυτό ισχύει, για παράδειγμα, για ιατρούς και φαρμακοποιούς. Για τα μη νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα μπορείτε να εισέλθετε στην αγορά εργασίας κατευθείαν με τον τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτό ισχύει, για παράδειγμα, για μαθηματικούς ή κοινωνιολόγους.

Θέλετε να μεταναστεύσετε στη Γερμανία από κάποια τρίτη χώρα; Σε αυτήν την περίπτωση, για τα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα χρειάζεστε αναγνώριση. Για έναν τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για μη νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα χρειάζεστε αξιολόγηση πιστοποιητικού από την Κεντρική υπηρεσία για εκπαιδευτικά θέματα της αλλοδαπής (ZAB). Η αναγνώριση ή η αξιολόγηση πιστοποιητικού αποτελεί προϋπόθεση για την είσοδό σας στη Γερμανία. Η αναγνώριση ή η αξιολόγηση πιστοποιητικού αποτελεί επίσης προϋπόθεση για την άδεια εργασίας.

Παρατήρηση: Το εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό του κλάδου IT μπορεί υπό ορισμένες προϋποθέσεις να μεταναστεύσει για εργασία στη Γερμανία ακόμα και χωρίς αναγνώριση και χωρίς επίσημο πτυχίο. 

Τι είναι η επαγγελματική αναγνώριση

Μετανάστευση

Ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Η διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων μπορεί να κοστίσει έως 600 ευρώ. Κάποιες φορές κοστίζει και περισσότερο. Η αρμόδια υπηρεσία θα σας ενημερώσει για τα ακριβή έξοδα της διαδικασίας αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων σας. Μπορείτε να βρείτε την αρμόδια υπηρεσία στην εύρεση πληροφοριών για την αναγνώριση. Συχνά προκύπτουν έξοδα από μεταφράσεις, επικυρώσεις, αντισταθμιστικά μέτρα ή προσαρμογές δεξιοτήτων. Ενδεχομένως να πρέπει να παραλάβετε προσωπικά τα απαραίτητα έγγραφα από τη  χώρα προέλευσής σας. Σε αυτήν την περίπτωση, επιβαρύνεστε και με έξοδα μετακίνησης. Υπό ορισμένες προϋποθέσεις μπορείτε να λάβετε οικονομική ενίσχυση για τα έξοδα.

Εύρεση πληροφοριών για την αναγνώριση

Οικονομική ενίσχυση

Υπάρχουν διάφορα αποτελέσματα. Υπάρχουν 2 δυνατά αποτελέσματα για ταr νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα και 3 δυνατά αποτελέσματα για τα μη νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα.

Νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα

Για τα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα υπάρχουν 2 δυνατά αποτελέσματα: Αναγνώριση ή μη αναγνώριση. Πότε λαμβάνετε αναγνώριση: Το επαγγελματικό προσόν σας είναι ισότιμο με το αντίστοιχο γερμανικό επάγγελμα αναφοράς και πληροίτε επιπλέον κριτήρια. Επιπλέον κριτήρια είναι π.χ. η προσωπική επάρκειά σας ή οι γνώσεις γερμανικών. Πότε δεν λαμβάνετε αναγνώριση: Το επαγγελματικό προσόν σας δεν είναι ισότιμο ή δεν πληροίτε τα επιπλέον κριτήρια. 

Μη νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα

Για τα μη νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα υπάρχουν 3 δυνατά αποτελέσματα: Αναγνώριση ή μερική αναγνώριση ή μη αναγνώριση. Πότε λαμβάνετε αναγνώριση: Το επαγγελματικό προσόν σας είναι ισότιμο με το αντίστοιχο γερμανικό επαγγελματικό προσόν . Πότε λαμβάνετε μερική αναγνώριση: Το επαγγελματικό προσόν σας είναι μόνο μερικώς ισότιμο με το γερμανικό επαγγελματικό προσόν. Με μερική αναγνώριση επιτρέπεται να εργαστείτε σε μη νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα στη Γερμανία. Πότε δεν λαμβάνετε αναγνώριση: Η διαφορά του επαγγελματικού προσόντος σας από το γερμανικό επαγγελματικό προσόν είναι πολύ μεγάλη.

Μπορείτε να εξομαλύνετε τις ουσιώδεις διαφορές σε νομοθετικά κατοχυρωμένα και μη νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα μέσα από μέτρα πιστοποίησης. Για παράδειγμα, με κάποιο αντισταθμιστικό μέτρο ή μια προσαρμογή δεξιοτήτων.

Θα λάβετε το αποτέλεσμα της διαδικασίας αναγνώρισης σε μορφή απόφασης.

Πώς λαμβάνω την αναγνώριση

Για τους επαναπατριζόμενους/-ες ομογενείς ίσχυε έως το 2012 η υποχρέωση για διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων. Γι’ αυτόν τον λόγο, τα συγκεκριμένα πρόσωπα μπορούν για τη διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων να επιλέξουν μεταξύ 2 διαδικασιών: Τη διαδικασία σύμφωνα με τον Νόμο περί εκτοπισθέντων και προσφύγων (BVFG) ή τη διαδικασία σύμφωνα με τον Νόμο περί της διαδικασίας αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων (BQFG).

Οι πιο σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο διαδικασιών είναι: Στη διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων σύμφωνα με τον BQFG το επαγγελματικό προσόν σας συγκρίνεται πάντα με το τρέχον γερμανικό επάγγελμα αναφοράς. Η διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων σύμφωνα με τον BQFG λαμβάνει υπόψη επίσης την επαγγελματική εμπειρία σας. Με αυτόν τον τρόπο, ενδεχομένως να μπορείτε να εξομαλύνετε ουσιώδεις διαφορές που διαπιστώθηκαν κατά τη διαδικασία αναγνώρισης. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία για τη Μετανάστευση και τους Πρόσφυγες (BAMF) παρέχει ενημερωτικό διαφημιστικό έντυπο σχετικά με τις διαφορές μεταξύ των δύο διαδικασιών.

Μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες και συμβουλές και από την αρμόδια υπηρεσία στην οποία υπάγεστε. Μπορείτε να βρείτε την αρμόδια υπηρεσία στην εύρεση πληροφοριών για την αναγνώριση.

Εύρεση πληροφοριών για την αναγνώριση

Διαφημιστικό έντυπο "Berufliche Anerkennung für Spätaussiedler (Επαγγελματική αναγνώριση για επαναπατριζόμενους ομογενείς)" της BAMF

Σελίδα πληροφόρησης της BAMF για επαναπατριζόμενους/-ες ομογενείς

Στα μη νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα συνήθως επιτρέπεται να εργαστείτε ακόμα και χωρίς αναγνώριση

Υπάρχουν, επίσης, οι παρακάτω εναλλακτικές επιλογές αντί για αναγνώριση:

Στη Γερμανία δεν επιτρέπεται να εργαστείτε σε κάποιο νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα χωρίς αναγνώριση. Μπορείτε, όμως, να εργαστείτε σε μη νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα. Για τα μη νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα δεν χρειάζεστε αναγνώριση. Αυτές μπορεί να είναι π.χ. εργασίες στην έρευνα, σε επιχειρήσεις ή άλλους επαγγελματικούς κλάδους.

Δυνατότητες για μετανάστες από τρίτες χώρες:

Θέλετε να μεταναστεύσετε στη Γερμανία από κάποια τρίτη χώρα; Στην περίπτωση αυτή, συνήθως χρειάζεστε αναγνώριση για το επαγγελματικό προσόν σας. Χωρίς αναγνώριση έχετε τις εξής δυνατότητες:

Παρατήρηση: Το εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό του κλάδου IT μπορεί υπό ορισμένες προϋποθέσεις να μεταναστεύσει για εργασία στη Γερμανία ακόμα και χωρίς αναγνώριση και χωρίς επίσημο πτυχίο.  

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες, η αρμόδια υπηρεσία στην οποία υπάγεστε ή η τηλεφωνική γραμμή άμεσης εξυπηρέτησης "Arbeiten und Leben in Deutschland" (Εργασία και διαβίωση στη Γερμανία) μπορούν να σας παρέχουν προσωπικές συμβουλές για τις διαφορετικές δυνατότητές σας.

Παροχή συμβουλών

Εύρεση πληροφοριών για την αναγνώριση

Ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Ιδρύουμε στη Γερμανία 

Study in Germany

Τηλεφωνική γραμμή άμεσης εξυπηρέτησης

Όχι. Η διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων και η χορήγηση βίζας είναι 2 ξεχωριστές διαδικασίες. 

Προέρχεστε από κάποια τρίτη χώρα και θέλετε να εργαστείτε στη Γερμανία; Στην περίπτωση αυτή, συνήθως πρέπει να υποβάλετε αίτηση για χορήγηση βίζας. Για τη βίζα χρειάζεστε την αναγνώριση. Έχετε λάβει απόφαση μερικής αναγνώρισης; Και μπορείτε να εξομαλύνετε τις ουσιώδεις διαφορές στη Γερμανία; Στην περίπτωση αυτή, για την είσοδό σας χρειάζεστε επίσης βίζα. Όταν υποβάλετε αίτηση για χορήγηση βίζας, πρέπει επίσης να καταθέσετε την απόφαση.

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για χορήγηση βίζας σε κάποια γερμανική προξενική αρχή στη χώρα προέλευσής σας. 

Μετά την είσοδό σας στη χώρα, πρέπει επίσης να μετατρέψετε τη βίζα σας σε άδεια διαμονής στην αρμόδια μεταναστευτική αρχή. Έτσι, έχετε τη δυνατότητα να παραμείνετε και να εργαστείτε στη Γερμανία για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Περισσότερα για τη χορήγηση βίζας μπορείτε να βρείτε στη διαδικτυακή πύλη μας στη σελίδα "Μετανάστευση".

Μετανάστευση

Η αρμόδια υπηρεσία εξετάζει: Είναι το επαγγελματικό προσόν σας ισότιμο με κάποιο γερμανικό επαγγελματικό προσόν ; Αυτή η εξέταση ονομάζεται εξέταση ισοτιμίας. Η εξέταση πραγματοποιείται με βάση τα πιστοποιητικά και τα έγγραφά σας. Η αρμόδια υπηρεσία συγκρίνει π.χ. τη διάρκεια της εκπαίδευσης που λάβατε στο εξωτερικό με τη διάρκεια της εκπαίδευσης για το γερμανικό επάγγελμα αναφοράς. Κατά την εξέταση, λαμβάνεται επίσης υπόψη η επαγγελματική εμπειρία σας. Η αρμόδια υπηρεσία θα σας ενημερώσει για το αποτέλεσμα με μια απόφαση.

Πώς λαμβάνω την αναγνώριση;

Ναι. Μπορείτε να υποβάλετε την αίτηση για αναγνώριση και από το εξωτερικό. Θέλετε να μεταναστεύσετε και να εργαστείτε στη Γερμανία από κάποια τρίτη χώρα ; Σε αυτήν την περίπτωση, χρειάζεστε κατά κανόνα την αναγνώριση εκ των προτέρων.

Παρατήρηση: Το εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό του κλάδου IT μπορεί υπό ορισμένες προϋποθέσεις να μεταναστεύσει για εργασία στη Γερμανία ακόμα και χωρίς αναγνώριση και χωρίς επίσημο πτυχίο. 

Τι είναι η επαγγελματική αναγνώριση;

Μετανάστευση

Έχετε υποβάλει αίτηση για αναγνώριση; Στην περίπτωση αυτή, θα λάβετε το αργότερο εντός ενός μήνα ένα μήνυμα από την αρμόδια υπηρεσία στην οποία υπάγεστε. Το μήνυμα αυτό θα γράφει: Η αρμόδια υπηρεσία έχει παραλάβει τα έγγραφά σας. Ενδεχομένως να χρειαστεί να υποβάλετε επιπλέον έγγραφα. Η αρμόδια υπηρεσία θα σας ενημερώσει για τυχόν έγγραφα που λείπουν.

Έχετε υποβάλει όλα τα απαραίτητα έγγραφα στην αρμόδια υπηρεσία; Στην περίπτωση αυτή, η επεξεργασία θα διαρκέσει έως 3 μήνες. Το αργότερο έως τότε θα λάβετε την απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων με το αποτέλεσμα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται η αρμόδια υπηρεσία να παρατείνει τη διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων κατά έναν μήνα. Μπορεί, ωστόσο, να διαρκέσει και περισσότερο, για παράδειγμα εάν πραγματοποιηθεί ανάλυση προσόντων.

Οι εργοδότες μπορούν υπό ορισμένες προϋποθέσεις να αιτηθούν την επισπευσμένη διαδικασία εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού για εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό από τρίτες χώρες. Σε αυτήν την περίπτωση, η διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ενδεχομένως να διαρκέσει μόνο 2 μήνες. Συζητήστε το με τον μελλοντικό εργοδότη σας!

Τι είναι η επαγγελματική αναγνώριση;

Οι ουσιώδεις διαφορές είναι διαφορές μεταξύ του δικού σας επαγγελματικού προσόντος και του γερμανικού επαγγελματικού προσόντος, π.χ. σε ό,τι αφορά τη διάρκεια και το περιεχόμενο. Συνήθως μπορείτε να εξομαλύνετε τις ουσιώδεις διαφορές

Στην περίπτωση αυτή, έχετε τις εξής δυνατότητες: 

Σε ένα νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα μπορείτε συνήθως να εξομαλύνετε τις ουσιώδεις διαφορές με κάποιο αντισταθμιστικό μέτρο. Πρέπει να ολοκληρώσετε με επιτυχία το αντισταθμιστικό μέτρο, ώστε στη συνέχεια να λάβετε την αναγνώριση. Στη Γερμανία επιτρέπεται να εργαστείτε σε νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα μόνο με αναγνώριση.

Σε ένα μη νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα δεν χρειάζεται να εξομαλύνετε τις ουσιώδεις διαφορές συνήθως. Επιτρέπεται να εργαστείτε στο επάγγελμα αυτό ακόμα και χωρίς αναγνώριση. Μπορείτε, ωστόσο, να εξομαλύνετε τις ουσιώδεις διαφορές με μια προσαρμογή δεξιοτήτων. Έπειτα, υποβάλλετε αίτηση ανανέωσης.  

Προέρχεστε από κάποια τρίτη χώρα; Στην περίπτωση αυτή χρειάζεστε σχεδόν πάντα την αναγνώριση του επαγγελματικού προσόντος σας. Αυτό ισχύει και για τα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα και για τα μη νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα. Με την αναγνώριση μπορείτε να λάβετε βίζα για επαγγελματική δραστηριότητα για τη Γερμανία. Μπορείτε επίσης να εισέλθετε στη Γερμανία για κάποιο αντισταθμιστικό μέτρο ή για προσαρμογή δεξιοτήτων. Σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις σχετικά με την είσοδο και διαμονή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία παροχής συμβουλών στην τηλεφωνική γραμμή άμεσης εξυπηρέτησης "Arbeiten und Leben in Deutschland" (Εργασία και διαβίωση στη Γερμανία).

Παρατήρηση: Το εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό του κλάδου IT μπορεί υπό ορισμένες προϋποθέσεις να μεταναστεύσει για εργασία στη Γερμανία ακόμα και χωρίς αναγνώριση και χωρίς επίσημο πτυχίο.

Πώς λαμβάνω την αναγνώριση;

Τηλεφωνική γραμμή άμεσης εξυπηρέτησης

Μετανάστευση

Ναι. Διάφορα ιδρύματα μπορούν να υποστηρίξουν οικονομικά τη διαδικασία αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων σας. Μπορείτε να λάβετε ενίσχυση π.χ. για τα έξοδα της διαδικασία αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων, για επικυρώσεις εγγράφων ή για έξοδα μετακίνησης. Ορισμένοι φορείς καλύπτουν επίσης τα έξοδα για πιστοποιήσεις μετά τη διαδικασία αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων.

Λάβετε συμβουλές για τις δυνατότητές σας! Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες για την αναγνώριση και η αρμόδια υπηρεσία στην οποία υπάγεστε θα χαρούν να σας ενημερώσουν.

Οικονομική ενίσχυση

Παροχή συμβουλών 

Δεν μπορείτε να προσκομίσετε όλα τα έγγραφα για το επαγγελματικό προσόνσας; Στην περίπτωση αυτή, ενδεχομένως να μπορείτε να αποδείξετε τις επαγγελματικές δεξιότητές σας στην πράξη. Είναι κάτι που μπορείτε να κάνετε σε όλα τα διττά επαγγέλματα εκπαίδευσης, τα επαγγέλματα ειδικότητας αρχιτεχνίτη και τα επαγγέλματα υψηλής ειδίκευσης με μια ανάλυση προσόντων. Υπάρχουν δυνατότητες και για τα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα: Μπορείτε να ολοκληρώσετε μια πρακτική άσκηση προσαρμογής ή μια εξέταση. Για παράδειγμα, αυτό ισχύει για επαγγέλματα από τους τομείς υγείας και φροντίδας.

Πώς λαμβάνω την αναγνώριση; 

Συχνές ερωτήσεις - Ανάλυση προσόντων

Για την αίτηση για αναγνώριση δεν χρειάζεστε γλωσσικές δεξιότητες γερμανικών. Στο πλαίσιο της διαδικασίας αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, η αρμόδια υπηρεσία συγκρίνει το επαγγελματικό προσόν σας με το γερμανικό επάγγελμα αναφοράς. Ωστόσο, σε ορισμένα επαγγέλματα χρειάζεστε γνώσεις γερμανικών για να λάβετε άδεια επαγγέλματος. Για την άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος οι ιατροί πρέπει, για παράδειγμα, να περάσουν με επιτυχία μια εξέταση ορολογίας. Σε πολλά άλλα επαγγέλματα, οι γλωσσικές δεξιότητες δεν εξετάζονται. Πληροφορίες για τις προαπαιτούμενες γλωσσικές δεξιότητες για το επάγγελμά σας θα βρείτε στην εύρεση πληροφοριών για την αναγνώριση. Στη διαδικτυακή σελίδα μας "Εκμάθηση γερμανικών" θα βρείτε πληροφορίες για διάφορα μαθήματα γερμανικών.

Εύρεση πληροφοριών για την αναγνώριση

Εκμάθηση γερμανικών

Για την αίτηση αναγνώρισης πρέπει οπωσδήποτε να υποβάλετε τα παρακάτω έγγραφα:

  • Αίτηση
  • Αποδεικτικό έγγραφο στοιχείων ταυτότητας
  • Αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με το περιεχόμενο και τη διάρκεια της πιστοποίησης προσόντων σας  

Συχνά χρειάζεται να υποβάλετε περισσότερα έγγραφα. Η αρμόδια υπηρεσία θα σας ενημερώσει για τα απαραίτητα έγγραφα, τη μορφή των εγγράφων και τις απαραίτητες μεταφράσεις προς τη γερμανική γλώσσα. Μπορείτε να βρείτε την αρμόδια υπηρεσία στην εύρεση πληροφοριών για την αναγνώριση.

Έγγραφα για την αίτηση

Εύρεση μεταφραστή/μεταφράστριας

 

Εάν υπάρχει παρόμοιο επαγγελματικό προσόν στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, μπορείτε να ζητήσετε να υποβληθεί το επαγγελματικό προσόν σας από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας (ΛΔΓ) σε εξέταση ισοτιμίας. Ποιος διεκπεραιώνει τη διαδικασία; Η αρμόδια υπηρεσία του ομόσπονδου κρατιδίου στο οποίο διέθετε την έδρα του το εκπαιδευτικό ίδρυμά σας. Μπορείτε να βρείτε την αρμόδια υπηρεσία στην εύρεση πληροφοριών για την αναγνώριση.Για τον σκοπό αυτόν, απλώς δηλώνετε το επάγγελμά σας και τον τόπο στον οποίο ολοκληρώσατε τις τελικές εξετάσεις πτυχίου σας. Στην αρμόδια υπηρεσία στην οποία υπάγεστε μπορείτε κατά κανόνα να υποβάλετε αίτηση για εξέταση ισοτιμίας σύμφωνα με το άρθρο 37 της συνθήκης για τη γερμανική ενοποίηση. Ενδεχομένως να χρειαστεί να καταβάλετε τέλη για τη διαδικασία

Είχατε κατοχυρώσει στη ΛΔΓ επαγγελματικό προσόν ειδικευμένης εργάτριας ή ειδικευμένου εργάτη; Ή τον τίτλο της αρχιτεχνίτριας ή του αρχιτεχνίτη; Στην περίπτωση αυτή, απευθυνθείτε στο τοπικά αρμόδιο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο (HWK) ή στο Βιομηχανικό και Εμπορικό Επιμελητήριο (IHK). Το IHK FOSA δεν είναι αρμόδιο για αυτό!

Εύρεση πληροφοριών για την αναγνώριση

Νομοθετικό κείμενο για την αναγνώριση πτυχίων από την πρώην ΛΔΓ

Η αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων επαγγελματικών προσόντων από το Ηνωμένο Βασίλειο είναι στο εξής δυνατή. Από την 1η Ιανουαρίου 2021 ισχύουν για τις νέες αιτήσεις οι κανόνες για επαγγελματικά προσόντα από τρίτες χώρες.

Για ήδη αναγνωρισμένα επαγγελματικά προσόντα εξακολουθεί να ισχύει η αναγνώριση και μετά το Brexit.

Σελίδα πληροφόρησης της ομοσπονδιακής κυβέρνησης για το Brexit