Μια πλατφόρμα του Ομοσπονδιακού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης
Εύρεση αναγνώρισης
Εύρεση αναγνώρισης

Επιθυμείτε να εργαστείτε στη Γερμανία, ασκώντας το δικό σας επάγγελμα

Εδώ μαθαίνετε (στα Γερμανικά ή τα Αγγλικά) πώς μπορείτε να αποκτήσετε την αναγνώριση!

Επιλέξτε το επάγγελμά σας στη λίστα A-Z

Η δυνατότητα αναγνώρισης του πτυχίου σας εξετάζεται κατά τη διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων. Στο πλαίσιο αυτό, η αρμόδια υπηρεσία συγκρίνει το επαγγελματικό προσόν σας με το γερμανικό επάγγελμα αναφοράς.

Προϋποθέσεις για τη διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων είναι:

Μετά την εξέταση θα λάβετε μια απόφαση. Η απόφαση σάς ενημερώνει για το αποτέλεσμα της διαδικασίας αναγνώρισης. Υπάρχουν διάφορα αποτελέσματα: Το επαγγελματικό προσόν αναγνωρισμένου, αλλά υπάρχουν ουσιώδεις διαφορές με το επάγγελμα αναφοράς ή το  επαγγελματικό προσόν δεν αναγνωρισμένου. Συνήθως μπορείτε να εξομαλύνετε τις ουσιώδεις διαφορές συμμετέχοντας σε κάποιο πρόγραμμα πιστοποίησης.

Δεν μπορείτε να προσκομίσετε το πτυχίο σας; Σε αυτήν την περίπτωση, για τα μη νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα μπορείτε να ενδεχομένως να υποβληθείτε σε μια ανάλυση προσόντων. machen. Das gilt auch für einΤο ίδιο ισχύει και για το δίπλωμα αρχιτεχνίτη σε χειρωνακτική εργασία για την οποία απαιτείται άδεια. Υπάρχουν δυνατότητες και για τα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα. Μπορείτε π.χ. να ολοκληρώσετε μια πρακτική άσκηση προσαρμογής ή μια  εξέταση.

Βρείτε το επάγγελμα αναφοράς σας στην εύρεση πληροφοριών για την αναγνώριση. Εκεί θα βρείτε επίσης πληροφορίες για υπηρεσίες παροχής συμβουλών και για την αρμόδια υπηρεσία στην οποία υπάγεστε για την αίτηση αναγνώρισης.

Εύρεση πληροφοριών για την αναγνώριση

Παροχή συμβουλών

Πώς λαμβάνω την αναγνώριση

Αυτό εξαρτάται από τη ρύθμιση του επαγγέλματός σας. Και επίσης εξαρτάται από τη χώρα προέλευσής σας.

Νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα

Για τα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα η αναγνώριση είναι απολύτως απαραίτητη για να σας επιτραπεί να εργαστείτε στη Γερμανία. Τα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα είναι επαγγέλματα που προστατεύονται από τη νομοθεσία, π.χ. στους τομείς της ασφάλειας και της υγείας.

Εξαίρεση: Προέρχεστε από την ΕΕ/τον ΕΟΧ/την Ελβετία και ασκείτε προσωρινά μόνο το επάγγελμά σας στη Γερμανία. Τότε πρέπει να δηλωθείτε στην αρμόδια υπηρεσία. Σε αυτή την περίπτωση, η αναγνώριση δεν είναι υποχρεωτική.

Μη νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα

Τα μη νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα δεν προστατεύονται από τη νομοθεσία. Θέλετε να εργαστείτε σε κάποιο μη νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα; Τότε δεν χρειάζεστεe αναγνώριση. Θέλετε να μεταναστεύσετε στη Γερμανία από κάποια τρίτη χώρα ; Σε αυτήν την περίπτωση, η αναγνώριση αποτελεί συνήθως προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας διαμονής.

Τι είναι η επαγγελματική αναγνώριση

Μετανάστευση και διαμονή

Στη Γερμανία και σε κάποιες άλλες χώρες υπάρχουν δωρεάν υπηρεσίες παροχής συμβουλών για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Μπορείτε να βρείτε την κατάλληλη για εσάς υπηρεσία παροχής συμβουλών μέσω της διαδικτυακής πύλης μας στην εύρεση πληροφοριών για την αναγνώριση.

Μια επισκόπηση όλων των υπηρεσιών παροχής συμβουλών μπορείτε να βρείτε στη σελίδα Παροχή συμβουλών στην ίδια πύλη.

Προέρχεστε από την ΕΕ/τον ΕΟΧ/την Ελβετία; Σε αυτήν την περίπτωση, για τα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα χρειάζεστε αναγνώριση. Αυτό ισχύει, για παράδειγμα, για ιατρούς και φαρμακοποιούς. Για τα μη νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα μπορείτε να εισέλθετε στην αγορά εργασίας κατευθείαν με τον τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτό ισχύει, για παράδειγμα, για μαθηματικούς ή κοινωνιολόγους.

Θέλετε να μεταναστεύσετε στη Γερμανία από κάποια τρίτη χώρα; Σε αυτήν την περίπτωση, για τα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα χρειάζεστε αναγνώριση. Για έναν τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για μη νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα χρειάζεστε αξιολόγηση πιστοποιητικού από την Κεντρική υπηρεσία για εκπαιδευτικά θέματα της αλλοδαπής (ZAB). Η αναγνώριση ή η αξιολόγηση πιστοποιητικού αποτελεί προϋπόθεση για την είσοδό σας στη Γερμανία. Η αναγνώριση ή η αξιολόγηση πιστοποιητικού αποτελεί επίσης προϋπόθεση για την άδεια εργασίας.

Παρατήρηση: Το εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό του κλάδου IT μπορεί υπό ορισμένες προϋποθέσεις να μεταναστεύσει για εργασία στη Γερμανία ακόμα και χωρίς αναγνώριση και χωρίς επίσημο πτυχίο. 

Τι είναι η επαγγελματική αναγνώριση

Μετανάστευση

Ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Αναγνώριση επαγγέλματος

Αναγνώριση επαγγέλματος

Θα θέλατε να εργαστείτε στο επάγγελμα που έχετε σπουδάσει; Στην εύρεση πληροφοριών για την αναγνώριση θα μάθετε πώς και πού μπορείτε να αναγνωρίσετε το ξένο επάγγελμά σας.

Μετάβαση στην εύρεση πληροφοριών για την αναγνώριση
Συχνές ερωτήσεις

Συχνές ερωτήσεις

Εδώ θα βρείτε συχνές ερωτήσεις σχετικά με την επαγγελματική αναγνώριση στη Γερμανία. Ρίξτε μια ματιά, ίσως η ερώτησή σας έχει ήδη απαντηθεί.

Μετάβαση στις Συχνές ερωτήσεις
Συμβουλευτική

Συμβουλευτική

Βρείτε την πλησιέστερη συμβουλευτική υπηρεσία στη Γερμανία ή σε άλλες χώρες!

Μετάβαση στις συμβουλευτικές υπηρεσίες
Στοιχεία επικοινωνίας

Στοιχεία επικοινωνίας

Έχετε ερωτήσεις ή προτάσεις σχετικά με την πύλη "Αναγνώριση στη Γερμανία"; Γράψτε μας!

Μετάβαση στην επαφή