Μια πλατφόρμα του Ομοσπονδιακού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης
01.04.2021

Είσοδος στη χώρα για πιστοποίηση

Έντυπο IQ για εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό από τρίτες χώρες στα γερμανικά και τα αγγλικά

Προέρχεστε από μια τρίτη χώρα και έχετε υποβάλει αίτηση για αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων σας στη Γερμανία; Ωστόσο, με βάση την ισοτιμία, για την πλήρη αναγνώριση σάς λείπουν τεχνικές γνώσεις, γλωσσικές δεξιότητες ή πρακτική εμπειρία; Σε αυτήν την περίπτωση μπορείτε να πραγματοποιήσετε πιστοποίηση στη Γερμανία. Το ενημερωμένο έντυπο εξηγεί στα γερμανικά και τα αγγλικά ποια είναι η διαδικασία και τι πρέπει να προσέξετε. Επίσης, περιέχει πληροφορίες για το πού μπορείτε να λάβετε δωρεάν συμβουλευτική και υποστήριξη. 

Μπορείτε να κατεβάσετε το έντυπο δωρεάν με τη μορφή εγγράφου PDF. Χρησιμοποιήστε τον παρακάτω σύνδεσμο ή τη συλλογή νέων μέσων επικοινωνίας σε αυτήν την πύλη. Το έντυπο σχετικά με την παράγραφο 16d του νόμου περί άδειας διαμονής εκδίδεται από το πρόγραμμα υποστήριξης "Integration durch Qualifizierung (IQ)" (Ενσωμάτωση μέσω πιστοποίησης).

Περισσότερες πληροφορίες

Έντυπο για εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό (γερμανικά)

Έντυπο για εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό (αγγλικά)

Συλλογή νέων μέσων επικοινωνίας

Μετανάστευση

Ειδική υπηρεσία συμβουλευτικής και πιστοποίησης IQ