Εκμάθηση γερμανικών

Μαθητές σε τάξη
© iStock.com / monkeybusinessimages

Αν θέλετε να ζήσετε και να εργαστείτε στη Γερμανία, θα πρέπει να μάθετε Γερμανικά. Οι καλές γνώσεις Γερμανικών σάς βοηθούν στην εργασία και στην καθημερινότητα. Για να σας επιτραπεί να εργαστείτε σε ορισμένα επαγγέλματα, η γνώση της γερμανικής γλώσσας είναι μάλιστα υποχρεωτική.

Εκμάθηση γερμανικών στο μάθημα ενσωμάτωσης

Τα μαθήματα ενσωμάτωσης που υποστηρίζονται από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία για τη Μετανάστευση και τους Πρόσφυγες (BAMF) απευθύνονται σε μετανάστες και σε αιτούμενους ασύλου με καλή προοπτική παραμονής, σε μετανάστες σε καθεστώς ανοχής ή σε κατόχους άδειας διαμονής. Τα μαθήματα ενσωμάτωσης προσφέρουν γνώση της γερμανικής γλώσσας για την καθημερινότητα.

Εκμάθηση γερμανικών για το επάγγελμα

Σε νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα συχνά είναι υποχρεωτικό ένα συγκεκριμένο επίπεδο Γερμανικών. Αλλά ακόμα και αν δεν πρέπει να αποδείξετε ένα συγκεκριμένο επίπεδο Γερμανικών για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων σας, η καλή γνώση της γερμανικής γλώσσας μπορεί να σας βοηθήσει στην αγορά εργασίας.