Μια πλατφόρμα του Ομοσπονδιακού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης

Εκμάθηση γερμανικών

Οι καλές γνώσεις Γερμανικών σάς βοηθούν στην εργασία και στην καθημερινότητα. Για συγκεκριμένα επαγγέλματα είναι απαραίτητες. Συχνά οι γνώσεις γερμανικών είναι επίσης προϋπόθεση για μια βίζα.

Εδώ θα βρείτε απαντήσεις για τις παρακάτω ερωτήσεις:

  • Πού μπορώ να μάθω γερμανικά;
  • Ποια μαθήματα γερμανικών πρέπει να κάνω για την Αναγνώριση;
  • Ποια πτυχία γλωσσών πρέπει ίσως να προσκομίσω για μια βίζα;

 

Για συγκεκριμένα επαγγέλματα πρέπει να αποδείξετε ένα συγκεκριμένο επίπεδο γλωσσομάθειας. Το επίπεδο γλωσσομάθειας καθορίζεται κυρίως από το Κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τις γλώσσες (ΚΕΠΑ). Το επίπεδο γλωσσομάθειας διαχωρίζεται σε διάφορες βαθμίδες: A1, A2, B1, B2, C1, C2. Στην Εύρεση πληροφοριών για την αναγνώριση θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσομάθειας για την αναγνώριση.

Τα συμβουλευτικά κέντρα κοντά σας και η Αρμόδια υπηρεσία σάς συμβουλεύουν για τα μαθήματα γλώσσας. Επωφεληθείτε από αυτές τις συμβουλές!

Στη συνέχεια, υπάρχει μια επιλογή από διαφορετικούς παρόχους μαθημάτων γερμανικών. Στους περισσότερους παρόχους μπορείτε επίσης να λάβετε και πτυχία γλωσσών. Μπορείτε ωστόσο επίσης να μάθετε γερμανικά με ιδιαίτερα μαθήματα και να δώσετε εξετάσεις.

Εκμάθηση γερμανικών στη Γερμανία

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία για τη Μετανάστευση και τους Πρόσφυγες (BAMF) παρέχει τα λεγόμενα μαθήματα ενσωμάτωσης και τα λεγόμενα μαθήματα επαγγελματικής γλώσσας. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τα μαθήματα αυτά έναντι ενός μικρού αντιτίμου. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορείτε επίσης να ζητήσετε και δωρεάν παρακολούθηση.

Μαθήματα ενσωμάτωσης

Στο μάθημα ενσωμάτωσης μαθαίνετε γερμανικά για την καθημερινή σας ζωή. Στο τέλος του μαθήματος δίνετε εξετάσεις για το επίπεδο γλωσσομάθειας B1. Υπάρχουν και τα λεγόμενα μαθήματα πρώτου προσανατολισμού. Δεν μπορείτε ίσως να ζήσετε στη Γερμανία; Προέρχεστε από μια λεγόμενη μη ασφαλή Χώρα καταγωγής; Τότε μπορείτε να παρακολουθήσετε τα μαθήματα πρώτου προσανατολισμού.

Μαθήματα επαγγελματικής γλώσσας

Σε Νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα συχνά χρειάζεστε ένα συγκεκριμένο επίπεδο γλωσσομάθειας Γερμανικών. Μόνο τότε λαμβάνετε την Αναγνώριση. Στα λεγόμενα μαθήματα επαγγελματικής γλώσσας μαθαίνετε γερμανικά και στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Έτσι, μαθαίνετε ευκολότερα τη γερμανική γλώσσα και μαθαίνετε και συγκεκριμένη ορολογία για το επάγγελμά σας. Υπάρχουν μαθήματα επαγγελματικής γλώσσας έως το επίπεδο γλωσσομάθειας C1. Για τη συμμετοχή σας πρέπει να κατέχετε τουλάχιστον το επίπεδο γλωσσομάθειας B1. Το πρόγραμμα υποστήριξης "Integration durch Qualifizierung (IQ)" (Ενσωμάτωση μέσω πιστοποίησης) προσφέρει και μαθήματα γερμανικών επαγγελματικής γλώσσας έως το επίπεδο γλωσσομάθειας C2. Επωφεληθείτε από τη συμβουλευτική της IQ για αυτά τα μαθήματα!

Εκμάθηση γερμανικών στο εξωτερικό

Μπορείτε να μάθετε γερμανικά και στη χώρα καταγωγής σας. Για αυτό είναι κατάλληλα τα προγράμματα του Ινστιτούτου Goethe και της Telc. Αυτοί είναι οι φορείς που προσφέρουν παγκοσμίως σε πολλές χώρες μαθήματα εκμάθησης γερμανικών για όλα τα επίπεδα γλωσσομάθειας.

Τα πτυχία γλωσσών από το Ινστιτούτο Goethe και την Telc γίνονται αποδεκτά και στην αίτησή σας για βίζα. Πληροφορίες για τις γλωσσικές απαιτήσεις για μια βίζα θα λάβετε από τα συμβουλευτικά κέντρα στο εξωτερικό ή από την τηλεφωνική γραμμή άμεσης εξυπηρέτησης. Το Υπουργείο Εξωτερικών σάς ενημερώνει για τις τρέχουσες απαιτήσεις γλώσσας για μια βίζα:

Εκμάθηση γερμανικών online

Δεν μπορείτε να παρακολουθήσετε κανένα μάθημα γερμανικών κοντά σας; Ή ίσως να μην υπάρχει κανένα μάθημα γερμανικών κοντά σας. Τότε μπορείτε να μάθετε γερμανικά στο διαδίκτυο. Διάφοροι φορείς παρέχουν μαθήματα online ή εκπαιδευτικά υλικά στο διαδίκτυο για διάφορα επίπεδα γλωσσομάθειας.