Μια πλατφόρμα του Ομοσπονδιακού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης
03.07.2020

Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Παροχές για πολίτες της ΕΕ όσον αφορά την αναζήτηση εργασίας και την αναγνώριση στην "Αναγνώριση στη Γερμανία" και η "Make it in Germany"

"Η Ευρώπη μπορεί να είναι δυνατή μόνο όταν τα άτομα βλέπουν πόσο σημαντική είναι και για τους ίδιους", λέει η Ομοσπονδιακή Καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ στον χαιρετισμό της με αφορμή την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη Γερμανία.

Η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων παίζει για αυτό έναν σημαντικό ρόλο. Κι αυτό γιατί η κινητικότητα εντός των κρατών μελών είναι μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, η υπάρχουσα συμφωνία για τη διμερή αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων υποστηρίζει αυτήν τη βασική αρχή.

Το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης διευκολύνει την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων της ΕΕ

Τα άτομα με επαγγελματικά προσόντα από την ΕΕ επωφελούνται κατά την αναγνώριση από την Οδηγία της ΕΕ για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Η οδηγία φροντίζει για συγκεκριμένα επαγγέλματα για σημαντικές διευκολύνσεις κατά τη διαδικασία. Έτσι, παραλείπεται κατά την αυτόματη αναγνώριση π. χ. για ιατρούς ή αρχιτέκτονες η ατομική εξέταση για ισοτιμία των επαγγελματικών προσόντων. Η ευρωπαϊκή επαγγελματική κάρτα επιταχύνει τη διαδικασία αναγνώρισης για 5 επαγγέλματα – μεταξύ άλλων για τους επαγγελματίες στον τομέα της υγείας. Και η μερική πρόσβαση σε επάγγελμα επιτρέπει με μια άδεια επαγγέλματος για μόνο ένα συγκεκριμένο μέρος των επαγγελματικών προσόντων την εργασία σε ένα νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα. Οι πολίτες της ΕΕ επωφελούνται επίσης από τη δυνατότητα να υποβάλλουν μια αίτηση αναγνώρισης online μέσω της λεγόμενης υπηρεσίας μίας στάσης.

Η "Αναγνώριση στη Γερμανία" είναι το γερμανικό κέντρο συμβουλευτικής ΕΕ για ερωτήσεις σχετικά με την αναγνώριση στη Γερμανία επαγγελματικών προσόντων που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό. Οι πολίτες της ΕΕ λαμβάνουν εδώ συμβουλευτική σε ερωτήσεις αναγνώρισης σε σχέση με την οδηγία της ΕΕ για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων.

Όλες αυτές οι πληροφορίες έχουν προετοιμασία με τρόπο φιλικό προς τον χρήστη στην "Αναγνώριση στη Γερμανία". Η πύλη πληροφοριών δείχνει στους ενδιαφερόμενους τον δρόμο για την αναγνώριση των επαγγελματικών τους προσόντων. Το σύστημα βοήθειας της εύρεσης πληροφοριών για την αναγνώριση λαμβάνει υπόψη εάν το εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό βρίσκεται ήδη στη Γερμανία ή στο εξωτερικό. Ρωτάει επίσης εάν τα επαγγελματικά προσόντα προέρχονται από την ΕΕ, τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ), την Ελβετία, το Ηνωμένο Βασίλειο ή κάποια άλλη χώρα. Με αυτά τα μεμονωμένα αποτελέσματα οι ενδιαφερόμενοι για αναγνώριση προετοιμάζονται ιδανικά για εξειδικευμένη συμβουλευτική και την υποβολή της αίτησης.

Υποστήριξη κατά την αναζήτηση εργασίας στην ΕΕ

Το "Make it in Germany" έχει προετοιμάσει τις δυνατότητες για τους πολίτες της ΕΕ σε μια δική του περιοχή. Στην κατηγορία "Θέσεις εργασίας" βρίσκουν οι χρήστες πληροφορίες για την αναζήτηση θέσεων εργασίας. Στην αγορά εύρεσης απασχόλησης "Make it in Germany" θα βρείτε προσφορές θέσεων εργασίας, οι οποίες απευθύνονται επίσης ειδικά σε εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό στο εξωτερικό. Μέσω του καναλιού Twitter η πύλη εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού προωθεί τακτικά πληροφορίες για τη ζωή και την εργασία στη Γερμανία.

Περισσότερες πληροφορίες:

Εύρεση πληροφοριών για την αναγνώριση

κέντρο συμβουλευτικής ΕΕ

Ευρωπαϊκή επαγγελματική κάρτα

Υπηρεσία μίας στάσης

Πύλη εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού "Make it in Germany"

Η γερμανική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης