Μια πλατφόρμα του Ομοσπονδιακού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης

Κέντρο συμβουλευτικής ΕΕ

Η "Αναγνώριση στη Γερμανία" είναι το επίσημο κέντρο συμβουλευτικής για ερωτήσεις σχετικά με την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό από την ΕΕ, τον ΕΟΧ και την Ελβετία στη Γερμανία.

Συμβουλευτική για πολίτες από την ΕΕ/ΕΟΧ/Ελβετία

Είστε πολίτης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή της Ελβετίας (εν συντομία: ΕΕ/ΕΟΧ/Ελβετία); Και έχετε ερωτήσεις για την αναγνώριση των επαγγελματικών σας προσόντων στη Γερμανία; Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να απευθυνθείτε στο γερμανικό κέντρο συμβουλευτικής. 

Η πύλη "Αναγνώριση στη Γερμανία" είναι το γερμανικό κέντρο συμβουλευτικής σύμφωνα με το άρθ. 57β της Οδηγίας της ΕΕ για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων (Οδηγία 2005/36/ΕΚ). Η επίσημη ονομασία είναι: Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων.

Συμβουλεύουμε πολίτες από ΕΕ/ΕΟΧ/Ελβετία, καθώς και άλλα κέντρα συμβουλευτικής στα άλλα κράτη μέλη της ΕΕ για ερωτήσεις που αφορούν την αναγνώριση.

Ενημερώνουμε, επίσης, τα άτομα με γερμανικά επαγγελματικά προσόντα που θα ήθελαν να αναγνωρίσουν το πτυχίο του σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, του ΕΟΧ ή της Ελβετίας (ΕΕ/ΕΟΧ/Ελβετία).

Πληροφορίες στην πύλη "Αναγνώριση στη Γερμανία"

Επωφεληθείτε των όσων παρέχει η πύλη πληροφόρησης "Αναγνώριση στη Γερμανία"! Εδώ οδηγείστε στην Αρχική σελίδα για το εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό.

Η Εύρεση πληροφοριών για την αναγνώριση παρέχει όλες τις πληροφορίες για τη διαδικασία αναγνώρισης για το επάγγελμά σας στη Γερμανία.

Χρειάζεστε ένα συγκεκριμένο έγγραφο από το κράτος προέλευσης για την αναγνώριση στη Γερμανία; Επικοινωνήστε για αυτό με το κέντρο συμβουλευτικής στη χώρα προέλευσής σας! Μια λίστα με όλα τα κέντρα συμβουλευτικής υπάρχει στην σελίδα στα Αγγλικά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Free movement of professionals

Δεν βρήκατε στην πύλη μας τις πληροφορίες που ζητούσατε; Τότε μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας απευθείας με το παρακάτω έντυπο επικοινωνίας: Έντυπο επικοινωνίας κέντρου συμβουλευτικής ΕΕ