Μια πλατφόρμα του Ομοσπονδιακού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης

Νομικές βάσεις

Το δικαίωμα για μια διαδικασία αναγνώρισης ρυθμίζεται νομικά. Αυτό ισχύει επίσης για την εφαρμογή της διαδικασίας αναγνώρισης.

Εδώ θα βρείτε απαντήσεις για τις παρακάτω ερωτήσεις:

  • Ποιες είναι οι νομικές βάσεις για την αναγνώριση;

  • Για ποια επαγγέλματα ισχύουν ποιες νομικές ρυθμίσεις;

 

Στη Γερμανία οι νόμοι και οι κανονισμοί της ομοσπονδίας και των ομόσπονδων κρατιδίων είναι αυτοί που ρυθμίζουν την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων από το εξωτερικό. Αυτό σημαίνει πως: Για την αναγνώριση συγκεκριμένων επαγγελμάτων ισχύουν οι νόμοι και οι κανονισμοί της ομοσπονδίας. Για την αναγνώριση άλλων επαγγελμάτων ισχύουν οι νόμοι και οι κανονισμοί των ομόσπονδων κρατιδίων. Οι νομικές βάσεις είναι: ο νόμος περί της διαδικασίας αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων νόμος περί της διαδικασίας αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων διαδικασία αναγνώρισης.

Νόμος της ομοσπονδίας περί αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων

Ο γερμανικός όμος περί αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων της ομοσπονδίας είναι ένας λεγόμενος γενικός νόμος. Αυτό σημαίνει πως: Ο νόμος αποτελείται από περισσότερους νόμους ή τροποποιήσεις νόμων. Στον όμος περί αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων της ομοσπονδίας ανήκουν ο νόμος περί της διαδικασίας αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων (BQFG) και οι τροποποιήσεις πολλών επαγγελματικών ειδικών νόμων.

Ο νόμος περί αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων της ομοσπονδίας ισχύει από την 1η Απριλίου του 2012. Κανόνες για την αναγνώριση υπάρχουν από την οδηγία της ΕΕ για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων από το 2005. Η οδηγία της ΕΕ για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων ρυθμίζει την αναγνώριση σε νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα για υπηκόους από ΕΕ/ΕΟΧ/Ελβετία.

Ο νόμος περί αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων της ομοσπονδίας καλύπτει περισσότερα. Ρυθμίζει τα εξής: 

Στον BQFG περιλαμβάνονται οι κανόνες για τη διαδικασία αναγνώρισης, π. χ. στοιχεία για τα απαραίτητα έγγραφα και για τη διάρκεια της διαδικασίας. Κατά τη διαδικασία αναγνώρισης σύμφωνα με τον BQFG το επαγγελματικό προσόν σας συγκρίνεται πάντα με το τρέχον γερμανικό επάγγελμα αναφοράς. Λαμβάνετε υπόψη και η επαγγελματική εμπειρία. Με την επαγγελματική εμπειρία μπορείτε ίσως να αντισταθμίσετε ουσιώδεις διαφορές ανάμεσα στα επαγγελματικά προσόντα εξωτερικού και το γερμανικό επάγγελμα αναφοράς. 

Ο BQFG ισχύει μόνο όταν οι επαγγελματικοί ειδικοί νόμοι δεν ρυθμίζουν κάτι άλλο. 
Η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων σε νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα ρυθμίζεται επίσης από επαγγελματικούς ειδικούς νόμους. Σε αυτούς προσμετράται π. χ. ο ομοσπονδιακός ιατρικός κανονισμός. 
Το δικαίωμα για μια διαδικασία αναγνώρισης ισχύει ανεξάρτητα από την υπηκοότητα ή τον τόπο διαμονής. Μπορείτε να υποβάλετε την αίτηση και από το εξωτερικό. 

Νόμοι περί αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων των κρατιδίων

Συγκεκριμένα επαγγέλματα ρυθμίζονται από νόμους και κανονισμούς των 16 ομόσπονδων κρατιδίων στη Γερμανία. Όλα τα ομόσπονδα κρατίδια έχουν δικούς τους νόμους περί της διαδικασίας αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων και ειδικούς νόμους. Τα παρακάτω επαγγέλματα ρυθμίζονται π. χ. από νόμους των εκάστοτε ομόσπονδων κρατιδίων: Δασκάλα ή δάσκαλος ή μηχανικός.

Νομικοί κανονισμοί για επαναπατριζόμενους ομογενείς

Οι επαναπατριζόμενες ομογενείς Οι επαναπατριζόμενες ομογενείς και οι επαναπατριζόμενοι ομογενείς έχουν ήδη από το 1953 νόμιμο δικαίωμα για τη διαδικασία αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων από τον Νόμο περί εκτοπισθέντων και προσφύγων (BVFG). Από το 2012 ισχύει για αυτούς και ο BQFG. Γι’ αυτόν τον λόγο, οι επαναπατριζόμενες ομογενείς και οι επαναπατριζόμενοι ομογενείς μπορούν κατά τη διαδικασία αναγνώρισης να επιλέξουν μεταξύ 2 διαδικασιών: Ανάμεσα στον BVFG και τον BQFG. 

Η διαδικασία αναγνώρισης κατά BVFG πραγματοποιείται στη βάση ενός τρέχοντος ή παλαιότερα ισχύοντος επαγγέλματος αναφοράς. Η διαδικασία αναγνώρισης κατά BQFG πραγματοποιείται αντίθετα πάντα στη βάση ενός τρέχοντος γερμανικού επαγγέλματος αναφοράς. Σε μια διαδικασία αναγνώρισης κατά BQFG μπορεί επίσης να ληφθεί υπόψη η επαγγελματική εμπειρία.Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία για τη

Μετανάστευση και τους Πρόσφυγες (BAMF) εξηγεί τους δύο τρόπους για την διαδικασία αναγνώρισης για επαναπατριζόμενες ομογενείς και επαναπατριζόμενους ομογενείς σε ένα φυλλάδιο. Ο σύνδεσμος υπάρχει στο τέλος αυτής της σελίδας.
 

Πότε ισχύουν ποιοι νομικοί κανονισμοί για μια αναγνώριση;

 

Ist Ihr Beruf reglementiert?

Berufsqualifikation aus der EU/EWR/Schweiz

Berufsqualifikation aus anderem Land/Drittstaat

Ist Ihr Beruf reglementiert?

Reglementierter Beruf
(z. B. Ärztin, Pflegefachkraft,  Friseurmeister)

Berufsqualifikation aus der EU/EWR/Schweiz

EU-Berufsanerkennungsrichtlinie, Fachgesetze, BQFG Bund und Bundesländer, Bundesvertriebenengesetz

Berufsqualifikation aus anderem Land/Drittstaat

Fachgesetze, BQFG Bund und Bundesländer, Bundesvertriebenengesetz

Ist Ihr Beruf reglementiert?

Nicht reglementierter Beruf
(z. B. Kfz-Mechatroniker, Köchin)

oder Beruf ohne fachgesetzliche Regelung zur Anerkennung

Berufsqualifikation aus der EU/EWR/Schweiz

BQFG Bund und Bundesländer, Bundesvertriebenengesetz

Berufsqualifikation aus anderem Land/Drittstaat

BQFG Bund und Bundesländer, Bundesvertriebenengesetz

 

Ποιος αποφασίζει για την αναγνώρισή μου;

Για την αναγνώριση αποφασίζει η αρμόδια υπηρεσία. Η αρμόδια υπηρεσία καθορίζεται από το σημείο εργασίας σας και το επάγγελμα αναφοράς. Θα βρείτε την αρμόδια υπηρεσία και τις νομικές βάσεις για τη διαδικασία αναγνώρισης στην εύρεση πληροφοριών για την αναγνώριση.

Νόμος περί μετανάστευσης εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού και αναγνώριση 

O νόμος περί μετανάστευσης εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού απλοποιεί από την 1η Μαρτίου 2020 τη μετανάστευση για το εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό πό τρίτες χώρες. 

Ποιος θεωρείται εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό;

  • Έχετε αναγνωρισμένο τίτλο επαγγελματικής κατάρτισης στη Γερμανία. Η εκπαίδευσή σας πρέπει να αντιστοιχεί με μια επαγγελματική εκπαίδευση τουλάχιστον 2 ετών στη Γερμανία. 
  • Έχετε αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Γερμανία. Ο τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει να είναι συγκρίσιμος με έναν γερμανικό τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Εξαίρεση

Το εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό του κλάδου IT μπορεί υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις να μεταναστεύσει χωρίς επίσημο τίτλο επαγγελματικής κατάρτισης και χωρίς αναγνώριση.

Μεταξύ άλλων ο νόμος περί μετανάστευσης εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού ρυθμίζει τα εξής σχετικά με την αναγνώριση:

  • Μπορείτε να μεταναστεύσετε στη Γερμανία με αναγνωρισμένα επαγγελματικά προσόντα και να βρείτε μια εξειδικευμένη απασχόληση. 
  • Επιτρέπεται να εργάζεστε ήδη υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις στο επάγγελμά σας, ενώ πραγματοποιείτε ένα μέτρο πιστοποίησης για την αναγνώριση.

Μια επισκόπηση με τις σημαντικότερες αλλαγές από τον νόμο περί μετανάστευσης εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού θα βρείτε στην ιστοσελίδα "Make it in Germany". Ο σύνδεσμος υπάρχει παρακάτω.