Δυνατότητες χρηματοδότησης

Δύο άτομα σε τεντωμένο σκοινί αλληλοβοηθιούνται
© Robert Niedring/MITO images / Fotolia

Δεν μπορούν όλοι να πληρώσουν για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων τους. Υπάρχουν δυνατότητες χρηματοδότησης από τους οργανισμούς απασχόλησης, το Jobcenter, την ομοσπονδία και ορισμένα ομόσπονδα κρατίδια.

Αν είστε καταγεγραμμένος στη Γερμανία ως άνεργος ή σε αναζήτηση εργασίας, το κόστος της διαδικασίας αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων καλύπτεται υπό ορισμένες προϋποθέσεις από τον Οργανισμό Απασχόλησης ή από το Jobcenter. Αν είστε απασχολούμενος, αλλά έχετε περιορισμένα οικονομικά μέσα, μπορεί να βοηθήσει η επιχορήγηση αναγνώρισης της ομοσπονδίας. Σε ορισμένα ομόσπονδα κρατίδια υπάρχουν περαιτέρω προγράμματα που ενδεχομένως μπορούν να σας υποστηρίξουν στη χρηματοδότηση της αναγνώρισης, αν επιδιώκετε την αναγνώριση στο εκάστοτε ομόσπονδο κρατίδιο.

Τι ενισχύσεις παρέχονται;

Κατά κανόνα, με όλες τις δυνατότητες χρηματοδότησης που αναφέρονται εδώ, αναλαμβάνονται τα έξοδα που προκύπτουν άμεσα από τη διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων:

Σε ορισμένες δυνατότητες χρηματοδότησης αναλαμβάνεται επιπλέον το κόστος των αντισταθμιστικών μέτρων ή των προσαρμογών δεξιοτήτων, του υλικού διδασκαλίας και άλλα. Μπορείτε να μάθετε ποια έξοδα καλύπτονται στη δική σας περίπτωση από τον εκάστοτε φορέα που προσφέρει χρηματοδότηση.

Υποστήριξη από τον Οργανισμό Απασχόλησης ή το Jobcenter

Αν είστε καταγεγραμμένος στη Γερμανία ως άνεργος ή σε αναζήτηση εργασίας, ο Οργανισμός Απασχόλησης ή το Jobcenter μπορεί ενδεχομένως να αναλάβει το κόστος για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων σας. Ενημερωθείτε πριν τη διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων από τον Οργανισμό Απασχόλησης ή το Jobcenter, αν καλύπτονται τα έξοδα στην περίπτωσή σας.

Μπορείτε να λάβετε πληροφορίες από τον αρμόδιο Οργανισμό Απασχόλησης ή το Jobcenter.


Επιχορήγηση αναγνώρισης της ομοσπονδίας

Απασχολούμενα άτομα με περιορισμένα οικονομικά μέσα και, ιδιαίτερα, απασχολούμενοι που εργάζονται σε θέση κατώτερη των επαγγελματικών προσόντων τους, μπορούν να επωφεληθούν από την επιχορήγηση αναγνώρισης. Για την επιχορήγηση αναγνώρισης μπορεί να υποβληθεί αίτηση σε όλη τη Γερμανία, εφόσον ζείτε τουλάχιστον 3 μήνες στη Γερμανία. Με την επιχορήγηση αναγνώρισης μπορούν να επιστραφούν έξοδα έως 600 Ευρώ. Η αίτηση πρέπει ωστόσο να έχει γίνει αποδεκτή πριν από την έναρξη της διαδικασίας αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, έτσι ώστε να μπορούν να επιστραφούν ποσά που συνδέονται με την αναγνώριση.

Περισσότερες πληροφορίες για την επιχορήγηση αναγνώρισης μπορείτε να βρείτε στον Κεντρικό Φορέα Χρηματοδότησης:

Forschungsinstitut Betriebliche Bildung (f-bb) gGmbH
email: anerkennungszuschuss@f-bb.de
Τηλέφωνο: +49 371 4 33 11 223


Ταμείο ελλείψεων για την αναγνώριση στο Βερολίνο

Στο ομόσπονδο κρατίδιο του Βερολίνου υπάρχει το "Härtefallfonds Berufsanerkennung Berlin". Το Ταμείο αντιμετώπισης ελλείψεων μπορεί να αναλάβει τα εξής έξοδα:

Παροχή συμβουλών και υποβολή αίτησης

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
Beauftragter des Senats von Berlin für Integration und Migration
Potsdamer Straße 65
10785 Berlin
Τηλέφωνο: +49 30 901723 37
Fax: +49 30 901723 20
email: haertefallfonds@intmig.berlin.de


Πρόγραμμα υποτροφιών στο Αμβούργο

Το πρόγραμμα υποτροφιών στο ομόσπονδο κρατίδιο του Αμβούργου προσφέρει υποστήριξη για τα αναγκαία για τη συντήρηση οικονομικά μέσα και χορηγεί επιχορηγήσεις των εξόδων που συνδέονται με την αναγνώριση.