Μια πλατφόρμα του Ομοσπονδιακού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης Περισσότερες πληροφορίες

Αναζήτηση συμβούλων

Λάβετε συμβουλές προσωπικά! Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ολόκληρη τη Γερμανία θα σας προσφέρουν υποστήριξη στη διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων. Η παροχή συμβουλών είναι δωρεάν. Με την αναζήτηση συμβούλων μπορείτε να βρείτε συμβουλευτικές υπηρεσίες στην περιοχή σας.

Εδώ λαμβάνετε απαντήσεις στις παρακάτω ερωτήσεις:

 • Πού υπάρχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες στη Γερμανία;
 • Για ποιες ερωτήσεις θα λάβω συμβουλές;
 • Τι πρέπει να φέρω μαζί μου στην παροχή συμβουλών;

 

Συνιστούμε: 

Πρώτα λάβετε συμβουλές και μετά υποβάλετε την αίτηση για αναγνώριση. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να αποφύγετε λάθη στην αίτηση ή καθυστερήσεις κατά την επεξεργασία.

 

Λάβετε συμβουλές προσωπικά!

Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ολόκληρη τη Γερμανία θα σας προσφέρουν υποστήριξη στη διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων. Η παροχή συμβουλών είναι δωρεάν. Με την αναζήτηση συμβούλων μπορείτε να βρείτε συμβουλευτικές υπηρεσίες στην περιοχή σας.

 

Λαμβάνετε συμβουλές για τα παρακάτω ζητήματα:

 • Πώς εξελίσσεται η διαδικασία αναγνώρισης;;
 • Πού μπορώ να υποβάλω αίτηση για αναγνώριση;
 • Ποια έγγραφα πρέπει να καταθέσω και σε ποια μορφή;
 • Μπορώ να λάβω οικονομική ενίσχυση;
 • Έχω εναλλακτικές επιλογές σχετικά με την αναγνώριση;
 • Τι μπορώ να κάνω, αν δεν λάβω αναγνώριση ή αν λάβω μερική αναγνώριση;

 

Φέρτε μαζί σας τα παρακάτω έγγραφα στην παροχή συμβουλών:

 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Πιστοποιητικά αναλυτικής επισκόπησης μαθημάτων και βαθμών
 • Τίτλους εργασίας, εφόσον υπάρχουν (π.χ. πιστοποιητικό εργασίας ή βιβλίο εργασιών)
 • Έγγραφο ταυτότητας (π.χ. δελτίο ταυτότητας, κάρτα ταυτότητας) ή άδεια διαμονής
 • Σε περίπτωση που έχετε ήδη υποβάλει αίτηση για διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων: Επιστολές και αποφάσεις των αρμόδιων υπηρεσιών.

Έχετε ήδη μεταφράσει τα έγγραφά σας στα γερμανικά; Σε αυτήν την περίπτωση, φέρτε τα επίσης μαζί σας στην παροχή συμβουλών.

Συνιστούμε:

Κλείστε ένα ραντεβού με τη συμβουλευτική υπηρεσία! Μπορείτε να κλείσετε το ραντεβού τηλεφωνικά ή μέσω email. Η συμβουλευτική υπηρεσία θα σας ενημερώσει για τα έγγραφα που πρέπει να έχετε μαζί σας.

Αναζήτηση συμβούλων

Με την αναζήτηση συμβούλων μπορείτε να βρείτε συμβουλευτικές υπηρεσίες στην περιοχή σας. Παρέχονται στο πλαίσιο του προγράμματος υποστήριξης "Integration durch Qualifizierung (IQ)" (Ενσωμάτωση μέσω πιστοποίησης).

Εδώ θα βρείτε περισσότερες συμβουλευτικές υπηρεσίες: Περισσότερες συμβουλευτικές υπηρεσίες

 

Εύρεση συμβουλευτικών υπηρεσιών

Έχουμε βρει τις παρακάτω συμβουλευτικές υπηρεσίες

Απόσταση από προορισμό: ${ iq.distance } km

${ iq.title }

Το πρόσωπο επικοινωνίας σας:

${ iq.contactName }

${ iq.description }