Μια πλατφόρμα του Ομοσπονδιακού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης

Απολυτηρίων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Στη Γερμανία η σχολική εκπαίδευση είναι σημαντική για ένα επαγγελματικό μέλλον. Κι αυτό γιατί οι περισσότερες επιχειρήσεις ζητούν από τους εργαζομένους απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και πιστοποίηση προσόντων.

Εδώ θα βρείτε απαντήσεις για τις παρακάτω ερωτήσεις: 

  • Πώς μπορώ να αναγνωρίσω το απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Γερμανία; 
  • Πώς μπορώ να πάρω απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Γερμανία;

 

Αναγνώριση απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Γερμανία

Μπορείτε να αναγνωρίσετε το απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Γερμανία. Αρμόδιες για την αναγνώριση είναι οι υπηρεσίες αναγνώρισης πιστοποιητικών των ομόσπονδων κρατιδίων. Εκεί μπορείτε να υποβάλλετε μια αίτηση. Η υπηρεσία αναγνώρισης πιστοποιητικών ελέγχει την ισοτιμία του απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με ένα γερμανικό απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Εάν το δικό σας απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι ισότιμο, τότε λαμβάνεται την πιστοποίηση για την ισοτιμία. Μπορείτε να βρείτε την αρμόδια υπηρεσία αναγνώρισης πιστοποιητικών στη βάση δεδομένων anabin της κεντρικής υπηρεσίας για εκπαιδευτικά θέματα της αλλοδαπής (ZAB).

Οι υπηρεσίες αναγνώρισης πιστοποιητικών αναλαμβάνουν μόνο την αναγνώριση απολυτηρίων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η αναγνώριση πιστοποιητικών φοίτησης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για μερικά χρόνια δεν είναι δυνατή.

Επιθυμείτε να ξεκινήσετε σπουδές σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Γερμανία; Τότε ενημερωθείτε για τις απαραίτητες προϋποθέσεις απευθείας στην ιστοσελίδα "Σπουδές στη Γερμανία" ή στο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχετε επιλέξει. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πιστοποίηση για την ισοτιμία του απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην αίτησή σας για μια θέση φοίτησης.
 

Απόκτηση απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Γερμανία

Στη Γερμανία ισχύει η υποχρεωτική εκπαίδευση. Η διάρκεια της υποχρεωτικής εκπαίδευσης καθορίζεται από τα ομόσπονδα κράτη. Στα περισσότερα ομόσπονδα κρατίδια η υποχρεωτική εκπαίδευση αρχίζει στην ηλικία των 6 ετών. Η παρακολούθηση του σχολείου διαρκεί συνολικά τουλάχιστον 9 χρόνια. Περισσότερες πληροφορίες για την υποχρεωτική εκπαίδευση θα βρείτε στην ιστοσελίδα της Kultusministerkonferenz (KMK) (Μόνιμη διάσκεψη υπουργών παιδείας).

Εάν εσείς ή τα παιδιά σας είστε ακόμα σε ηλικία υποχρεωτικής εκπαίδευσης, τότε πρέπει να πάτε σχολείο στη Γερμανία. Εκεί μπορείτε να αποκτήσετε το απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Για την κατάταξη αποφασίζει η διεύθυνση του σχολείου μαζί με την αρμόδια δημόσια υπηρεσία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Για την κατάταξη πρέπει κυρίως να συμμετέχετε σε ένα δοκιμαστικό μάθημα. Επικοινωνήστε για το σκοπό αυτό με την αρμόδια δημόσια υπηρεσία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Θα τη βρείτε στην ιστοσελίδα του Γερμανικού εξυπηρετητή εκπαίδευσης.

Εάν δεν βρίσκεστε πλέον σε ηλικία υποχρεωτικής εκπαίδευσης, μπορείτε να αποκτήσετε απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επειδή το θέλετε. Μπορείτε να πάτε στο σχολείο ή να παρακολουθείτε μαθήματα. Πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα "Απόκτηση απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης" του Ομοσπονδιακού Οργανισμού Απασχόλησης (ΒΑ).