Μια πλατφόρμα του Ομοσπονδιακού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης

Πώς λαμβάνω την αναγνώριση;

Εάν θέλετε να αναγνωριστούν τα επαγγελματικά σας προσόντα, πρέπει να υποβάλλετε μια αίτηση. Για να το κάνετε αυτό πρέπει να γνωρίζετε το γερμανικό επάγγελμα αναφοράς. Και πρέπει να γνωρίζετε πού θέλετε να εργαστείτε στη Γερμανία.

Εδώ θα βρείτε απαντήσεις για τις παρακάτω ερωτήσεις:

  • Πώς μπορώ να βρω το δικό μου επάγγελμα αναφοράς;
  • Πού μπορώ να μάθω εάν το επάγγελμά μου είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο ή μη νομοθετικά κατοχυρωμένο;
  • Πού μπορώ να βρω συμβουλευτικά κέντρα;
  • Πώς εξελίσσεται η διαδικασία αναγνώρισης;
  • Τι κάνω εάν δεν λάβω την αναγνώριση;
Video
Youtube-Video

Βίντεο για την αναγνώριση

Το βίντεο επεξηγεί ευκρινώς πώς λειτουργεί η αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό. Το βίντεο είναι μια συνεργασία των "Make it in Germany" και "Αναγνώριση στη Γερμανία".

Με την επίσκεψη του βίντεο δηλώνετε ότι αποδέχεστε την αποστολή των δεδομένων σας στο YouTube και ότι έχετε διαβάσει τη δήλωση προστασίας δεδομένων.


Αποδοχή
X

Schritt für Schritt zur Anerkennung

Εύρεση επαγγέλματος αναφοράς

Στην εύρεση πληροφοριών για την αναγνώριση λαμβάνετε πληροφορίες για γερμανικά επαγγέλματα και μπορείτε να επιλέξετε το επάγγελμα αναφοράς. Μαθαίνετε εάν το επάγγελμα ανήκει νομοθετικά κατοχυρωμένα ή στα μη νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα. Μαθαίνετε επίσης εάν χρειάζεστε οπωσδήποτε την αναγνώριση. Στο τέλος, λαμβάνετε τα στοιχεία επικοινωνίας του συμβουλευτικού κέντρου.

Στην εύρεση πληροφοριών για την αναγνώριση βρίσκεται επίσης τα στοιχεία επικοινωνίας της αρμόδιας υπηρεσίας και ακριβείς πληροφορίες για τη διαδικασία αναγνώρισης.

1

Χρήση συμβουλευτικής

Χρησιμοποιήστε τη συμβουλευτική προτού υποβάλλετε την αίτηση για αναγνώριση!
Το συμβουλευτικό κέντρο θα σας δώσει όλες τις σημαντικές πληροφορίες γύρω από τη διαδικασία αναγνώρισης. Μπορείτε επίσης να διευκρινίσετε ερωτήσεις για την οικονομική ενίσχυση σε ένα συμβουλευτικό κέντρο προτού υποβάλλετε μια αίτηση.

Η διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας ενός συμβουλευτικού κέντρου υπάρχουν στην εύρεση πληροφοριών για την αναγνώριση.

2

Υποβολή αίτησης

Πρέπει να καταθέσετε την αίτηση για αναγνώριση στην αρμόδια υπηρεσία.

Πολλοί εργαζόμενοι στις αρμόδιες υπηρεσίες μιλούν μόνο γερμανικά. Και σε αυτό θα σας βοηθήσει εάν λάβετε προηγουμένως συμβουλές.

Τα παρακάτω έγγραφα απαιτούνται πάντα:

  • Έντυπο αίτησης ή άτυπη αίτηση
  • Αποδεικτικό έγγραφο στοιχείων ταυτότητας
  • Αποδεικτικό έγγραφο των επαγγελματικών προσόντων σας
  • Αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με το περιεχόμενο και τη διάρκεια των επαγγελματικών προσόντων

Σε πολλές περιπτώσεις πρέπει να καταθέσετε και άλλα έγγραφα. Για να μάθετε ποια έγγραφα πρέπει να καταθέσετε, χρησιμοποιήστε την εύρεση πληροφοριών για την αναγνώριση.

Δεν έχετε πλέον στην κατοχή σας όλα τα έγγραφα για τα επαγγελματικά προσόντα; Στην περίπτωση αυτή, ενδεχομένως να μπορείτε να αποδείξετε πρακτικά τις επαγγελματικές ικανότητές σας με μια ανάλυση προσόντων. Ανάλυση προσόντων υπάρχει για τα διττά επαγγέλματα εκπαίδευσης, τα επαγγέλματα υψηλής ειδίκευσης. Μια ανάλυση προσόντων μπορεί να είναι: Δοκιμαστική εργασία, Συνέντευξη με ειδικούς, Δοκιμαστική εργασία σε μια επιχείρηση

Στον τομέα των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων υπάρχουν κι άλλες διαδικασίες. Μπορείτε π. χ. να ολοκληρώσετε μια πρακτική άσκηση προσαρμογής ή μια εξέταση.

Προέρχεστε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ή τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ); Τότε μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση για τα παρακάτω επαγγέλματα για μια Ευρωπαϊκή επαγγελματική κάρτα (ΕΕΚ) στην ΕΕ: Φαρμακοποιοί, οδηγοί άλπειων διαβάσεων, κτηματομεσίτες, εξειδικευμένο προσωπικό υγειονομικής περίθαλψης, φυσιοθεραπευτές.

Μπορείτε να κάνετε αίτηση για την ΕΕΚ στην ιστοσελίδα της ΕΕ. Τότε δεν χρειάζεται να υποβάλλετε καμία άλλη αίτηση για αναγνώριση.

3

Επεξεργασία αίτησης

Η αρμόδια υπηρεσία επεξεργάζεται την αίτηση για αναγνώριση. Το αργότερο μετά από ένα μήνα ειδοποιείστε για τη λήψη των εγγράφων σας. Σε αυτό το μήνυμα ενημερώνεστε επίσης για το εάν πρέπει να υποβάλλετε και άλλα έγγραφα. Εάν δεν λείπει κάποιο έγγραφο, χρειάζονται έως 3 μήνες μέχρι να λάβετε την απόφαση με το αποτέλεσμα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται η αρμόδια υπηρεσία να παρατείνει τη διαδικασία αναγνώρισης κατά έναν μήνα. Στη διαδικασία μπορεί να ληφθεί υπόψη και η επαγγελματική εμπειρία σας. 

Η διαδικασία αναγνώρισης μπορεί επίσης να διαρκέσει περισσότερο. Π.χ. όταν πραγματοποιείται ανάλυση προσόντων, επειδή λείπουν έγγραφα.

4

Λήψη απόφασης

Ενημερώνεστε για το αποτέλεσμα της διαδικασίας αναγνώρισης με μια απόφαση . Ορισμένες φορές ονομάζεται επίσης απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, απόφαση ισοτιμίας ή απόφαση ανεπάρκειας.

Στα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα υπάρχουν τα παρακάτω αποτελέσματα:

Αναγνώριση: Τα επαγγελματικά προσόντα σας είναι ισότιμα με το γερμανικό επάγγελμα αναφοράς. Και πληρείτε τις άλλες προϋποθέσεις για την άδεια επαγγέλματος, π. χ. με την προσωπική σας επάρκεια ή με τις γλωσσικές σας δεξιότητες.

Καμία αναγνώριση: Τα επαγγελματικά προσόντα  δεν είναι ισότιμα. Υπάρχουν ουσιώδεις διαφορές ανάμεσα στα δικά σας επαγγελματικά προσόντα και το γερμανικό επάγγελμα αναφοράς. Σε πολλές περιπτώσεις μπορείτε ακόμα να λάβετε την αναγνώριση. Π.χ. με το λεγόμενο αντισταθμιστικό μέτρο.

Καμία αναγνώριση: Τα επαγγελματικά προσόντα είναι ισότιμα. Αλλά δεν πληρείτε τις άλλες προϋποθέσεις για την άδεια επαγγέλματος.

Τα αποτελέσματα μπορεί να έχουν και άλλες περιγραφές. Ανατρέξτε σχετικά στην εύρεση πληροφοριών για την αναγνώριση.

Στα μη νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα υπάρχουν τα παρακάτω αποτελέσματα:

Αναγνώριση: Τα επαγγελματικά προσόντα είναι ισότιμα με το γερμανικό επάγγελμα αναφοράς.

Μερική αναγνώριση: Ένα μέρος από τα επαγγελματικά προσόντα είναι ισότιμο. Σε ένα άλλο μέρος υπάρχουν ουσιώδεις διαφορές. Εάν θέλετε να κάνετε τη λεγόμενη προσαρμογή δεξιοτήτων, μπορείτε εάν την ολοκληρώσετε επιτυχώς να λάβετε την πλήρη αναγνώριση.

Καμία αναγνώριση: Οι διαφορές στα δικά σας επαγγελματικά προσόντα με το γερμανικό επάγγελμα αναφοράς είναι πολύ μεγάλες.

5

Τι κάνω εάν δεν λάβω την αναγνώριση;

Μπορείτε να επιτύχετε την αναγνώριση με την επιτυχή συμμετοχή σας σε μια πιστοποίηση. Λάβετε συμβουλές για αυτό! Πολλά μαθήματα πιστοποίησης είναι δωρεάν. Υπάρχουν τα παρακάτω είδη πιστοποιήσεων:

Στα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα μπορείτε να κάνετε ένα αντισταθμιστικό μέτρο. Το αντισταθμιστικό μέτρο πρέπει να αντισταθμίζει τις ουσιώδεις διαφορές από την απόφαση. Μετά την επιτυχημένη συμμετοχή υποβάλετε την πιστοποίηση στην αρμόδια υπηρεσία. Τότε λαμβάνετε τη θετική απόφαση. Κατά κανόνα δεν πρέπει να καταθέσετε ξανά νέα αίτηση αναγνώρισης.

Στα μη νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα μπορείτε να προβείτε σε μια προσαρμογή δεξιοτήτων. Μετά την επιτυχημένη συμμετοχή λαμβάνετε μια πιστοποίηση. Τότε μπορείτε να κάνετε αίτηση ανανέωσης για την αναγνώριση. . Αυτήν την καταθέτετε με την πιστοποίηση και τα άλλα σας έγγραφα στην αρμόδια υπηρεσία.