Ιταλία

Λογότυπο Pro Recognition και AHK

Επιθυμείτε να ζήσετε και να εργαστείτε στη Γερμανία; Αναζητάτε μια θέση εργασίας στο επάγγελμα, για το οποίο έχετε αποκτήσει ένα πτυχίο στην Ιταλία; Τότε θα πρέπει να δηλώσετε αν επιθυμείτε να αναγνωρίσετε στη Γερμανία τα επαγγελματικά προσόντα σας.

Λάβετε συμβουλές για το σκοπό αυτό από το Γερμανοϊταλικό Εμπορικό Επιμελητήριο (AHK Ιταλίας) προσωπικά στα Ιταλικά, τα Γερμανικά και τα Αγγλικά.

Το AHK σάς συμβουλεύει σχετικά με τις δυνατότητες αναγνώρισης στη Γερμανία των επαγγελματικών προσόντων σας, σάς υποστηρίζει στη συλλογή των εγγράφων και σάς βοηθάει με την υποβολή της αίτησης.

content_Textblock 3995

"Όλο και περισσότεροι Ιταλοί ενδιαφέρονται για μια θέση εργασίας στη Γερμανία. Με την παροχή συμβουλών που προσφέρουμε υποστηρίζουμε στοχευμένα – από την παροχή συμβουλών και την υποβολή αίτησης μέχρι την πρόσληψη σε θέση εργασίας."

Για προσωπική παροχή συμβουλών απευθυνθείτε επί τόπου στη σύμβουλο αναγνώρισης της υπηρεσίας που υπάγεστε:

Ilaria Telve
Διευθυντής έργου

email: prorecognition@ahk-italien.it
Τηλέφωνο: +39 02 83451 155

Selin Agaoglu
Σύμβουλος αναγνώρισης

email: prorecognition@ahk-italien.it
Τηλέφωνο: +39 02 83451 152

Γερμανοϊταλικό Εμπορικό Επιμελητήριο
Via Gustavo Fara, 26
20124 Milano
Italien

 

Coronavirus: Fewer recognition services

Due to the coronavirus pandemic, some services for the recognition of foreign professional qualifications in Germany are currently not available.

You can learn more about recognition from us whenever you like. Take some time to read our information, available in 11 languages! Then you will be well informed for the next steps.

Via the Recognition Finder you can find out everything about the recognition procedure for your occupation, which documents you need and where you should send your application: › To the Recognition Finder

Our FAQ provide answers to the most common questions about recognition: › To the FAQs

You can find out which services are not available or only available to a limited extent by checking our information page on the current situation: › To the information page