Ιράν

Λογότυπα ProRecognition και AHK Ιράν

Επιθυμείτε να ζήσετε και να εργαστείτε στη Γερμανία; Αναζητάτε μια θέση εργασίας στο επάγγελμα, για το οποίο έχετε αποκτήσει ένα πτυχίο στο Ιράν; Τότε θα πρέπει να δηλώσετε αν επιθυμείτε να αναγνωρίσετε στη Γερμανία τα επαγγελματικά προσόντα σας.

Λάβετε συμβουλές για το σκοπό αυτό από το Γερμανοϊρανικό Βιομηχανικό και Εμπορικό Επιμελητήριο (AHK Ιράν) προσωπικά στα Φαρσί, τα Γερμανικά και τα Αγγλικά.

Το AHK σάς συμβουλεύει σχετικά με τις δυνατότητες αναγνώρισης στη Γερμανία των επαγγελματικών προσόντων σας, σάς υποστηρίζει στη συλλογή των εγγράφων και σάς βοηθάει με την υποβολή της αίτησης.

content_Textblock 3988

"Υπάρχουν άπειρες ευκαιρίες εργασίας στη Γερμανία με κρατικά αναγνωρισμένα επαγγελματικά προσόντα. Η παροχή συμβουλών που προσφέρουμε, υποδεικνύοντας τρόπους με τους οποίους κάποιος μπορεί να τα καταφέρει, με κινητοποιεί καθημερινά για το καινούριο."

Για προσωπική παροχή συμβουλών απευθυνθείτε επί τόπου στη σύμβουλο αναγνώρισης της υπηρεσίας που υπάγεστε:

Nina Mohammadi
Σύμβουλος αναγνώρισης

Email: N_Mohammadi@dihk.co.ir
Τηλέφωνο: +98 21 8133 1203

Sanaz Baradaran
Σύμβουλος αναγνώρισης

email: s_baradaran@dihk.co.ir
Τηλέφωνο: +98 21 8133 1300

Γερμανοϊρανικό Βιομηχανικό και Εμπορικό Επιμελητήριο
Ave. Bukharest, 8. Straße, Nr. 7, 6.-8. Stock
P.O.Box: 15875-6118
Teheran
Iran