Ινδία

Λογότυπα ProRecognition και AHK Ινδίας

Επιθυμείτε να ζήσετε και να εργαστείτε στη Γερμανία; Αναζητάτε μια θέση εργασίας στο επάγγελμα, για το οποίο έχετε αποκτήσει ένα πτυχίο στην Ινδία; Τότε θα πρέπει να δηλώσετε αν επιθυμείτε να αναγνωρίσετε στη Γερμανία τα επαγγελματικά προσόντα σας.

Λάβετε συμβουλές για το σκοπό αυτό από το Ινδογερμανικό Εμπορικό Επιμελητήριο (AHK Ινδίας) προσωπικά στα Γερμανικά και τα Αγγλικά.

Το AHK σάς συμβουλεύει σχετικά με τις δυνατότητες αναγνώρισης στη Γερμανία των επαγγελματικών προσόντων σας, σάς υποστηρίζει στη συλλογή των εγγράφων και σάς βοηθάει με την υποβολή της αίτησης.

content_Textblock 3981

"Όταν ένα ινδικό πτυχίο πανεπιστημίου αντιστοιχεί σε μια γερμανική επαγγελματική εκπαίδευση, συχνά αλλάζουν οι κανόνες για την άδεια διαμονής. Για να βρείτε αν αυτό ισχύει για το δικό σας πτυχίο θα πρέπει να μας συμβουλευτείτε."

Για προσωπική παροχή συμβουλών απευθυνθείτε επί τόπου στη σύμβουλο αναγνώρισης της υπηρεσίας που υπάγεστε:

Isabell Jenninger
Σύμβουλος αναγνώρισης

email: recognition@indo-german.com
Τηλέφωνο: +91 20 4104 7114

Ινδογερμανικό Εμπορικό Επιμελητήριο
710 Nucleus Mall Opp. Police Commissioner's Office
1 Church Road Pune
411 001 Pune
Indien