Μια πλατφόρμα του Ομοσπονδιακού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης
Shih-Yen Bayer, 28

αναγνώριση ως παιδαγωγός

Η Shih-Yen Bayer, γεννημένη στην Ταϊβάν, ήρθε στη Γερμανία το 2014. Μετά από μια πρακτική άσκηση προσαρμογής σε έναν παιδικό σταθμό, έλαβε πλήρη αναγνώριση ως παιδαγωγός. Σήμερα, εργάζεται σε έναν παιδικό σταθμό στο Κελ.

Αφηγήσεις εμπειριών – Διδασκαλία, εκπαίδευση, κοινωνικά επαγγέλματα

Η πορεία μου προς την επαγγελματική αναγνώριση: Εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό από το εξωτερικό αφηγείται τις δικές του εμπειρίες.