Μια πλατφόρμα του Ομοσπονδιακού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης Περισσότερες πληροφορίες
Shengyul Abazova, Υπάλληλος γραφείου

Το όνειρό μου να εργαστώ στη Γερμανία στο επάγγελμά μου εκπληρώθηκε.

Η Shengyul Abazova ήρθε στη Γερμανία το 2013 με δίπλωμα οικονομολόγου/αναλυτή και 15 χρόνια επαγγελματική εμπειρία. Μετά από δύο μαθήματα γλώσσας, μια αναγνώριση και αργότερα μια μετεκπαίδευση για επαγγελματική ανέλιξη εργάζεται σήμερα ως πιστοποιημένη λογίστρια υπεύθυνη για τους ισολογισμούς.

Η συμβουλή μου
Το Α και το Ω είναι να θέτει κανείς στόχους και να παραμένει ενθουσιώδης.
Προφίλ
Ονομα
Shengyul Abazova
Ηλικία
39
Επάγγελμα αναφοράς
Υπάλληλος γραφείου
Χώρα προέλευσης τίτλου κατάρτισης
Βουλγαρία
Εργάζεται ως
Λογίστρια υπεύθυνη για τους ισολογισμούς

Οι ιστορίες μου

„Για μένα η αναγνώριση σημαίνει να μπορώ να ζω μια ευτυχισμένη ζωή.“

Όταν ήρθε στη Γερμανία το 2013, η Shengyul Abazova που γεννήθηκε στη Βουλγαρία ΄διέθετε δίπλωμα οικονομολόγου/αναλυτή και 15 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας. Ο άντρας της ζούσε ήδη στο Χάλε. Για το λόγο αυτό, η οικογένεια αποφάσισε να φτιάξει εκεί μια νέα ζωή. Η 39χρονη δεν θεωρούσε ότι είχε πιθανότητες να εργαστεί στο επάγγελμα που είχε σπουδάσει, όταν πήγε στο Jobcenter Halle (Ζάαλε). "Δεν πίστευα τότε ότι θα εργαζόμουν εδώ στο επάγγελμά μου. Αλλά η σύμβουλος στο Jobcenter με υποστήριξε και μου είπε ότι όλα είναι στο χέρι μου. Με πληροφόρησε, επίσης, για τη συμβουλευτική αναγνώρισης."

Αρχικά η Shengyul Abazova έμαθε εντατικά Γερμανικά για εννέα μήνες και έφτασε στο επίπεδο B2. Σε δεύτερο στάδιο αξιοποίησε τη συμβουλευτική αναγνώρισης του γραφείου υπηρεσιών IQ "Επαγγελματικής αναγνώρισης και συμβουλευτικής πιστοποίησης" στην AWO SPI gGmbH στο Χάλε (Ζάαλε). Στη συνέχεια, τον Ιούνιο του 2014 υπέβαλε αίτηση για προσδιορισμό ισοτιμίας στο IHK FOSA, η οποία μετά από εξέταση του βουλγαρικού περιεχομένου εκπαίδευσης πρότεινε τη σύγκριση με το γερμανικό επάγγελμα "Υπάλληλος γραφείου". Το αποτέλεσμα ήρθε λίγους μήνες μετά: "Έλαβα την πλήρη αναγνώριση,  Ένα μέρος της επαγγελματικής εμπειρίας μου λήφθηκε υπόψη για τον προσδιορισμό ισοτιμίας, επειδή η πρακτική άσκηση κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής μου ήταν πολύ μικρή." 

Στόχος, ωστόσο, της κυρίας Abazova ήταν να πιστοποιηθεί ως λογίστρια υπεύθυνη για τους ισολογισμούς. Το Jobcenter τη συμβούλευσε και πάλι. Με την αναγνώριση ς υπάλληλος γραφείου εκπλήρωσε μια σημαντική προϋπόθεση. Αλλά ένα μάθημα στη χρηματοοικονομική λογιστική ήταν απαραίτητο, για να αξιοποιήσει αυτόν τον επιστημονικό κλάδο στη γερμανική γλώσσα. Για τη φιλόδοξη νεαρή γυναίκα δεν ήταν τότε ζήτημα θέλησης, αλλά χρηματοδότησης: "Δεν ήταν όλα και τόσο εύκολα. Έχουμε δύο παιδιά και δεν θα μπορούσαμε να ανταποκριθούμε οικονομικά." Η κυρία Abazova ήταν διπλά τυχερή: Το Jobcenter Halle (Ζάαλε) υποστήριξε την επιμόρφωση με ένα εκπαιδευτικό κουπόνι και η πρακτική που αποτελούσε μέρος του μέτρου οδήγησε σε πρόσληψη στο φοροτεχνικό γραφείο Häßler. 

Το προγραμματισμένο πτυχίο λογιστή υπεύθυνου για τους ισολογισμούς ήταν αποφασιστικής σημασίας. Η κυρία Abazova ενημερώθηκε από το εκπαιδευτικό κέντρο IHK Bildungszentrum Halle-Dessau GmbH για τις δυνατότητες μετεκπαίδευσης για επαγγελματική ανέλιξη. Και αυτό υποστηρίχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος υποστήριξης IQ. Αυτό σημαίνει ότι καλύφθηκαν τα έξοδα. Έτσι η κυρία Abazova μπόρεσε με μια επιμορφωτική πιστοποίηση να προετοιμαστεί για την εξέταση λογίστριας υπεύθυνης για τους ισολογισμούς (IHK). Μετά την επιτυχία στις πρώτες ενδιάμεσες εξετάσεις το φθινόπωρο του 2016 προάχθηκε σε προϊσταμένη λογιστηρίου στο φοροτεχνικό γραφείο. Στο μεταξύ τα κατάφερε! Τώρα είναι πιστοποιημένη λογίστρια υπεύθυνη για τους ισολογισμούς - και ήδη κάνει τα επόμενα σχέδια: "Σκέφτομαι να κάνω μια επιμόρφωση στη διαχείριση κόστους ή ίσως μεταπτυχιακές σπουδές. Αλλά όχι άμεσα. Διάβαζα εδώ και πέντε χρόνια σχεδόν και τώρα απολαμβάνω το χρόνο για πρώτη φορά."

Η συνέντευξη με την Shengyul Abazova έγινε τον Νοέμβριο του 2017. Κατά τη διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων έλαβε συμβουλές και καθοδήγηση από το Jobcenter Halle (Saale), το γραφείο υπηρεσιών IQ "Επαγγελματικής αναγνώρισης και συμβουλευτικής πιστοποίησης" στην AWO SPI gGmbH στο Χάλε (Ζάαλε), ένα επιμέρους πρόγραμμα στο δίκτυο IQ Σαξονία-Άνχαλτ, καθώς και το εκπαιδευτικό κέντρο IHK Bildungszentrum Halle-Dessau GmbH. Οικονομικά υποστηρίχθηκε με ένα εκπαιδευτικό κουπόνι του Jobcenter Halle (Ζάαλε), καθώς και με μια ενίσχυση IQ από το εκπαιδευτικό κέντρο IHK Bildungszentrum Halle-Dessau GmbH.

Η εμπειρία μου συνοπτικά

  1. Με δίπλωμα ως οικονομολόγος/αναλυτής και επαγγελματική εμπειρία 15 ετών, η Shengyul Abazova ήρθε από τη Βουλγαρία στη Γερμανία το 2013.
  2. Εδώ έπειτα παρακολουθεί μάθημα γλώσσας. Το Jobcenter την ενημερώνει για τη συμβουλευτική αναγνώρισης του γραφείου υπηρεσιών IQ στο Χάλε (Ζάαλε).
  3. Τον Ιούνιο του 2014 η Shengyul Abazova υποβάλει την αίτηση για αναγνώριση ως υπάλληλος γραφείου. Για το απαραίτητο εξειδικευμένο λεξιλόγιο πρέπει να παρακολουθήσει ένα μάθημα στη χρηματοοικονομική λογιστική και να κάνει μια πρακτική.
  4. Μετά την πλήρη αναγνώριση και την πρόσληψη σε φοροτεχνικό γραφείο ηShengyul Abazova κάνει μια μετεκπαίδευση για επαγγελματική ανέλιξη ως λογίστρια υπεύθυνη για τους ισολογισμούς.
  5. Η Shengyul Abazova περνάει την εξέταση για λογίστρια υπεύθυνη για τους ισολογισμούς, γίνεται επικεφαλής ομάδας και έχει κι άλλα σχέδια για την επαγγελματική επιμόρφωση.