Μια πλατφόρμα του Ομοσπονδιακού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης
09.06.2020

H πύλη του BIBB "Αναγνώριση στη Γερμανία" διευρύνει τη διαδικτυακή πλατφόρμα

Ξεχωριστοί τομείς για διεθνές εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό, σύμβουλους και εργοδότες

Με πλήρως αναθεωρημένο περιεχόμενο, με νέα δομή και καινούργιο σχεδιασμό, η πύλη της ομοσπονδιακής κυβέρνησης για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό www.anerkennung-in-deutschland.de έκανε σήμερα την εμφάνισή της στο διαδίκτυο. Το περιεχόμενο του ιστότοπου είναι πλέον πιο στοχευμένο στις ανάγκες των κυριότερων ομάδων χρηστών: Πλέον υπάρχει ξεχωριστή είσοδος ομάδας στόχου για το διεθνές εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό, για τους συμβούλους και για τους εργοδότες. Το Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (BIBB) διαχειρίζεται την πύλη για λογαριασμό του Ομοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας (BMBF).

Το εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό με προσόντα που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό λαμβάνει όλες τις σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την αναγνώριση σε έντεκα γλώσσες, όπως και παλαιότερα. Στα κείμενα δόθηκε ακόμα μεγαλύτερη προσοχή σε μία σαφή και κατανοητή γλώσσα. Στους δύο νέους τομείς που απευθύνονται στους εξειδικευμένους συμβούλους και στους εργοδότες υπάρχουν εξειδικευμένες δυνατότητες έρευνας, δημοσιεύσεις και υποδείξεις για περαιτέρω υπηρεσίες παροχής υποστήριξης και συμβουλευτικής.

Το κεντρικό στοιχείο της "Αναγνώρισης στη Γερμανία" παραμένει η Εύρεση πληροφοριών για την αναγνώριση. Και αυτή η εφαρμογή διαδικτύου ενημερώθηκε πλήρως. Το online εργαλείο για παράδειγμα ρωτάει πλέον για την τρέχουσα άδεια διαμονής και τη χώρα προέλευσης του πτυχίου. Επιπλέον, το σύστημα ελέγχει μη δεσμευτικά αν το εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό πληροί ουσιαστικά τις προϋποθέσεις της αναγνώρισης. Με αυτά τα μεμονωμένα αποτελέσματα οι ενδιαφερόμενοι για αναγνώριση προετοιμάζονται ιδανικά για εξειδικευμένη συμβουλευτική και την υποβολή της αίτησης. Οι ειδικοί μπορούν επιπλέον να φιλτράρουν καλύτερα τα δεδομένα για να αποκτούν ταχύτερη επισκόπηση πιο σύνθετων ερωτήσεων.

Η ιστοσελίδα "Αναγνώριση στη Γερμανία" έκανε την εμφάνισή της τον Απρίλιο του 2012, από τη στιγμή που τέθηκε σε ισχύ ο Νόμος περί αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων. Η πύλη δέχεται περίπου 300.000 επισκέψεις τον μήνα κατά μέσο, περίπου το 55% από αυτές προέρχεται από το εξωτερικό και οι περισσότερες από μη κράτη μέλη της ΕΕ. Οι εργασίες που εκτελέστηκαν βασίζονται σε εκτενή ανάλυση χρήσης και σε ένα πολύμηνο στάδιο σχεδιασμού και δοκιμών από το BIBB.

πληροφορίες πηγήςPressemitteilung des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB)