Μια πλατφόρμα του Ομοσπονδιακού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης Περισσότερες πληροφορίες
Beruf Beruf
Your profession
Glühbirne Glühbirne
What needs to be
considered?
Arbeitsort Arbeitsort
Your place of work
Counselling Counselling
Information on
counselling
Info Info
Your country of
training
Info Info
Your procedure
in detail

Medical specialist (m/f) German: Fachärztin/Facharzt

If you have attained additional medical job specialisation and a qualification as medical specialist, you can apply for recognition of this specialised professional title in Germany. Detailed information regarding this recognition process is available under Medical specialist (m/f).

Please note: You need approbation as a doctor of medicine before applying for the recognition of your specialised title.

What specialised title are you looking for?