Λογότυπο Pro Recognition και AHK Αλγερίας

Αλγερία

Επιθυμείτε να ζήσετε και να εργαστείτε στη Γερμανία; Αναζητάτε μια θέση εργασίας στο επάγγελμα, για το οποίο έχετε αποκτήσει ένα πτυχίο στην Αλγερία; Τότε θα πρέπει να δηλώσετε αν επιθυμείτε να αναγνωρίσετε στη Γερμανία τα επαγγελματικά προσόντα σας.

Ενημερωθείτε σχετικά από το AHK Αλγερίας προσωπικά στα Αραβικά, τα Γαλλικά και τα Γερμανικά.

Το AHK σάς συμβουλεύει σχετικά με τις δυνατότητες αναγνώρισης στη Γερμανία των επαγγελματικών προσόντων σας, σάς υποστηρίζει στη συλλογή των εγγράφων και σάς βοηθάει με την υποβολή της αίτησης.

content_Textblock 5937

"Έχω δουλέψει πολλά χρόνια στη Γερμανία και χαίρομαι που τώρα μπορώ στην πατρίδα μου στο AHK να συμβουλεύω τους συμπατριώτες μου για την αναγνώριση των επαγγελματικών τους προσόντων. Η Αλγερία εισήλθε την Άνοιξη του 2018 στη συμβουλευτική. Το πλεονέκτημά μας: Επωφελούμαστε του δυνατού δικτύου AHK που έχει ήδη αποκτήσει ειδικές γνώσεις σε επτά χώρες για αυτό το θέμα. Η επικοινωνία με τους συναδέλφους είναι επαγγελματική, έτσι το ίδιο επαγγελματικά θέλω κι εγώ να τους συμβουλεύω. Χαίρομαι πολύ για αυτό!"

Για προσωπική παροχή συμβουλών απευθυνθείτε επί τόπου στη σύμβουλο αναγνώρισης της υπηρεσίας που υπάγεστε:

Sofiane Ramdani
Διαχειριστής έργων

email: s.ramdani@ahk-algerie.org
Τηλέφωνο: +213 23 38 91 02

Γερμανοαλγερικό Βιομηχανικό και Εμπορικό Επιμελητήριο
47, Rue Rabah Bourbia (St Raphael)
El-Biar
16000 Algier
ALGERIE

Coronavirus: Fewer recognition services

Due to the coronavirus pandemic, some services for the recognition of foreign professional qualifications in Germany are currently not available.

You can learn more about recognition from us whenever you like. Take some time to read our information, available in 11 languages! Then you will be well informed for the next steps.

Via the Recognition Finder you can find out everything about the recognition procedure for your occupation, which documents you need and where you should send your application: › To the Recognition Finder

Our FAQ provide answers to the most common questions about recognition: › To the FAQs

You can find out which services are not available or only available to a limited extent by checking our information page on the current situation: › To the information page