Επαγγελματική Αναγνώριση

Ingenieur auf einer Baustelle
© contrastwerkstatt / Fotolia

Επιθυμείτε να εργαστείτε στη Γερμανία στο επάγγελμα το οποίο μάθατε Εδώ διαπιστώνετε σε ποιά επαγγέλματα είναι απαραίτητη μία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων σας από το εξωτερικό.


Τί είναι επαγγελματική αναγνώριση;

Επαγγελματική αναγνώριση είναι η αξιολόγηση και μετά από θετική απόφαση η επιβεβαίωση της ισοτιμίας ενός τίτλου επαγγελματικής κατάρτισης από το εξωτερικό με έναν γερμανικό τίτλο Σε μία διαδικασία η οποία ρυθίζεται από το νόμο εξετάζεται εάν η εκπαίδευσή σας είναι ισότιμη με μία συγκρίσιμη γερμανική εκπαίδευση και εάν μπορεί να διατυπωθεί μία επαγγελματική αναγνώριση. Τα πλεονεκτήματα και τα πρώτα βήματα της διαδικασίας αναγνώρισης περιγράφονται στο βίντεο «Κορυφαίος/-α στη δουλειά» στην υπηρεσία πληροφοριών μας.

Πότε χρειάζομαι μία αναγνώριση;

Mία επαγγελματική αναγνώριση βοηθά σε πολλά επαγγέλματα. Σε κάποια επαγγέλματα αποτελεί μάλιστα προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος στη Γερμανία. Αυτό εξαρτάται από το επάγγελμα:

Noμοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα

Για τα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα χρειάζεστε για την άσκηση του επαγγέλματος ή τον προσδιορισμό του επαγγέλματος μία αναγνώριση των επαγγελματικών σας προσόντων. Χωρίς αναγνώριση δεν επιτρέπεται να εργαστείτε στη Γερμανία σε αυτά τα επαγγέλματα με τον τίτλο επαγγελματικής κατάρτισης τον οποίο αποκτήσατε στο εξωτερικό. Στη Γερμανία, νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα είναι για παράδειγμα ιατρός, νοσηλευτής, δικηγόρος, εκπαιδευτικός, παιδαγωγός και μηχανικός. Έναν κατάλογο με όλα τα επαγγέλματα τα οποία είναι νομοθετικά κατοχυρωμένα στη Γερμανία μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα Τράπεζα δεδομένων για νομικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα..

Επαγγέλματα τα οποία δεν είναι νoμοθετικά κατοχυρωμένα

Για επαγγέλματα τα οποία δεν είναι νομοθετικά κατοχυρωμένα η αναγνώριση δεν αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος. Σε αυτά τα επαγγέλματα μπορεί κανείς να υποβάλει αίτηση και να εργαστεί άμεσα στην αγορά εργασίας. Μία αξιολόγηση του τίτλου σας μπορεί ωστόσο να σας βοηθήσει προκειμένου να γίνουν τα προσόντα σας από το εξωτερικό πιο κατανοητά σε εργοδότες και επιχειρήσεις. Εκτός αυτού, ένας αναγνωρισμένος ισότιμος τίτλος ανοίγει το δρόμο για επαγγελματική επιμόρφωση. Στη Γερμανία, επαγγέλματα τα οποία δεν είναι νομοθετικά κατοχυρωμένα είναι όλα τα επαγγέλματα εκπαίδευσης, δηλαδή τα επαγγέλματα, τα οποία μαθαίνονται στο διπλό σύστημα.

Επαγγελματική Αναγνώριση;

Ιδιαιτερότητα στον ακαδημαϊκό τομέα

Για τίτλους ανώτατης εκπαίδευσης από το εξωτερικό, οι οποίοι δεν οδηγούν σε νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα (π.χ. μαθηματικός, οικονομολόγος, δημοσιογράφος), δε χρειάζεστε αναγνώριση. Ωσόστο, υφίσταται η δυνατότητα να ζητήσετε ατομική αξιολόγηση πιστοποιητικών στην κεντρική υπηρεσία για τίτλους εκπαίδευσης του εξωτερικού. Αυτό μπορεί να βοηθήσει για αιτήσεις.

Εάν αρχίσετε σπουδές σε γερμανικό ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή εάν επιθυμείτε να αναγνωρίσετε σπουδές και εξετάσεις από το εξωτερικό (ακαδημαϊκή αναγνώριση), αποτανθείτε στο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα στο οποίο επιθυμείτε να σπουδάσετε.

Ενημερώθηκε 27.11.2014