Επικοινωνία

Παρακαλώ επιλέξτε!

Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο για Επαγγελματική Εκπαίδευση
Πύλη «Αναγνώριση στη Γερμανία»
Robert-Schuman-Platz 3
53175 Bonn

Διαχείριση έργου
Johanna Elsässer

Δραστηριότητες εξωτερικού, Διαχείριση ερωτημάτων
Julia Lubjuhn

Βοηθός έργου
Clarissa Rönn

Διαδικτυακός σχεδιασμός
Karoline Kaibel

Διαδικτυακή σύνταξη για την "Αναγνώριση στη Γερμανία"
Meike Julia Dahmen

Διεύθυνση σύνταξης για την "Αναγνώριση στη Γερμανία", Κέντρο συμβούλων
Katharina Moraht

Διεύθυνση σύνταξης για την "Αναγνώριση στη Γερμανία"
Thomas Schmitz

Διεύθυνση σύνταξης για την "Εύρεση πληροφοριών για την αναγνώριση"
Sven Mückenheim

Διεύθυνση σύνταξης για την "Εύρεση πληροφοριών για την αναγνώριση"
Alexander Studthoff

Διεύθυνση σύνταξης για την "Εύρεση πληροφοριών για την αναγνώριση"
Leonie Tillmanns

Διαχείριση δεδομένων
Christin Benkner

Διεύθυνση σύνταξης μέσων κοινωνικής δικτύωσης
Miriam Sanmukri

Διεύθυνση σύνταξης μέσων κοινωνικής δικτύωσης
N.N.