BIBB Logo
Oferta Federalny Instytut Kształcenia Zawodowego

Glosariusz - S

Filtruj alfabetycznie
S
Specjalista

Zgodnie z  Ustawą o imigracji pracowników wykwalifikowanych  za specjalistów uważane są następujące osoby:

  • Osoby, które ukończyły kształcenie zawodowe odpowiadające co najmniej dwuletniemu okresowi kształcenia zawodowego w Niemczech. Krótsze kształcenie zawodowe za granicą może być równoważne z kwalifikowanym kształceniem zawodowym w Niemczech, jeżeli nie wykazuje ono istotnych róznic lub jeżeli różnice te zostały wyrównane.
  • Osoby z wyższym wykształceniem, porównywalnym z wyższym wykształceniem w Niemczech.
     
Staż adaptacyjny

Staż adaptacyjny jest środkiem wyrównawczym  w obszarze zawodów regulowanych. Dzięki pomyślnemu uczestnictwu w stażu adaptacyjnym można zniwelować istotne różnice w stosunku do porównywalnego zawodu niemieckiego. Staż adaptacyjny jest praktycznym wykonywaniem danego zawodu regulowanego pod nadzorem wykwalifikowanego specjalisty w zawodzie, np. pielęgniarki w szpitalu. Ewentualnie może to być związane z dodatkowym szkoleniem. Czas trwania stażu adaptacyjnego zależy od istotnych różnic , które zostały stwierdzone w decyzji o uznaniu. Staż adaptacyjny trwa maksymalnie 3 lata. Po pomyślnym zakończeniu stażu adaptacyjnego, można uzyskać pełne uznanie.

Studium zawodowe

Studium zawodowe jest formą szkoły zawodowej. Tutaj osoba z ukończonym wykształceniem zawodowym und doświadczeniem zawodowym może podjąć kształcenie ustawiczne.  Może odbyć to kształcenie w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin. Szkoły zawodowe oferują również następujące kształcenie ustawiczne:

  • Szkolenia uzupełniające lub zaawansowane
  • Środki dokształcania wyrównawczego

Szkoły zawodowe są regulowane przez kraje związkowe.

Swiadectwem kwalifikacji
Swoboda osiedlania się i wykonywania zawodu

Swoboda osiedlania się jest dla obywateli Unii Europejskiej (UE) prawem do osiedlenia się w innym kraju UE. Swoboda wykonywania zawodu oznacza prowadzenie własnej działalności gospodarcze handlowej, rzemieślniczej lub w wolnym zawodzie.

Wykonywanie zawodu w Niemczech w zawodzie regulowanym , np. jako lekarz jest jednak możliwe tylko po uznaniu kwalifikacji zawodowych.
 

Swoboda świadczenia usług

Na podstawie swobody świadczenia usług w Unii Europejskiej (EU), w przypadku legalnego osiedlenia w UE oraz okazjonalnego i tymczasowego tylko oferowania swoich usług w Niemczech, nie jest zazwyczaj potrzebne uznanie kwalifikacji zawodowych. Należy jednak zgłosić swoją działalność na piśmie we właściwym organie.

Szkoła zawodowa

Szkoła zawodowa to szkoła, w której odbywa się szkolna część nauki w dualnym systemie kształcenia zawodowego.

Szkoła zawodowa

W szkole zawodowej odbywa się typowo szkolne kształcenie zawodowe.

Szkolenie dostosowawcze

Dzięki szkoleniu dostosowawczemu można zrekompensować w zawodach nieregulowanych istotne różnice między posiadanymi przez osobę kwalifikacjami zawodowymi a porównywalnym zawodem niemieckim. W ten sposób można uzyskać pełne uznanie kwalifikacji zawodowych. W tym celu muszą złożyć wniosek do właściwego organu.