Oferta Federalny Instytut Kształcenia Zawodowego Więcej informacji

O nas

„Anerkennung in Deutschland” to centralny portal informacyjny rządu federalnego poświęcony uznawaniu zagranicznych kwalifikacji zawodowych w Niemczech.

Na zlecenie Federalnego Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych (BMBF) portal „Anerkennung in Deutschland” towarzyszy realizacji przepisów prawnych dotyczących uznania na szczeblu federalnym i krajowym. Strona internetowa uruchomiona została 1 kwietnia 2012 r., kiedy to weszła w życie federalna ustawa o uznawaniu kwalifikacji.

Portal jest skierowany do 3 głównych grup użytkowników:

  • Specjaliści: profesjonaliści, którzy chcieliby pracować w Niemczech w zawodzie, którego nauczyli się za granicą, są na właściwym miejscu dzięki naszej 11-języcznej ofercie online. Za pomocą praktycznej wyszukiwarki mogą się dowiedzieć, czy konieczne będzie oficjalne uznanie ich zagranicznych kwalifikacji zawodowych i który organ jest właściwy za postępowanie. Ponadto, na stronie „Anerkennung in Deutschland” znajdą wszystkie ważne informacje, które są potrzebne do przygotowania postępowania w sprawie uznania i złożenia wniosku.
  • Eksperci z dziedziny uznawania kwalifikacji: każdy, kto sam doradza lub bada temat uznania kwalifikacji zawodowych otrzyma od nas specjalistyczne informacje na temat swojej codziennej pracy. W obszarze profesjonalnym można na przykład znaleźć informacje ogólne i pomoce robocze dotyczące przepisów prawnych, jak również porady dotyczące uznawania i kwalifikacji. Baza danych wyszukiwania zaawansowanego zapewnia szybki przegląd zawodów, przepisów i właściwych organów. Ponadto eksperci mogą wymieniać informacje między sobą osobiście na specjalistycznym forum.
  • Pracodawcy: kto chce zatrudnić osoby z zagranicznymi kwalifikacjami zawodowymi już na pierwszy rzut oka możesz dowiedzieć się, jakie są najważniejsze kroki. Wskazujemy również na pomocne oferty wsparcia.

ako wydawca portalu „Anerkennung in Deutschland” Federalny Instytut Kształcenia Zawodowego (BIBB) jest również niemieckim centrum doradczym w kwestiach dotyczących uznawania zagranicznych kwalifikacji zawodowych na poziomie UE (zgodnie z art. 57b dyrektywy UE  w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych 2005/36/WE). Jako takie „Anerkennung in Deutschland” dostarcza obywatelom UE i ośrodkom doradczym innych państw członkowskich informacji na temat uznawania zagranicznych kwalifikacji zawodowych w Niemczech.

Masz pytania odnośnie „Anerkennung in Deutschland”?

Wyślij do nas wiadomość:

Formularz kontaktowy
 

 

Temat „Uznawanie zagranicznych kwalifikacji zawodowych” w Federalnym Instytucie Kształcenia Zawodowego (BIBB)

Dział „Uznawanie zagranicznych kwalifikacji zawodowych” w BIBB łączy w sobie kompetencje w zakresie uznawania kwalifikacji zawodowych . Oprócz publikacji portalu „Anerkennung in Deutschland” obszar działania obejmuje następujące zadania:

  • Monitorowanie wdrażania reguł prawnych uznawania prowadzone jest w imieniu BMBF przez pracowników naukowych Działu Monitorowania Uznawania. Dział „Uznawanie zagranicznych kwalifikacji zawodowych” współpracuje w tym zakresie z działem BIBB „Kwalifikacje, integracja zawodowa i zatrudnienie”. Ważnym rezultatem tej pracy są raporty dotyczące uznania. Działu Monitorowania Uznawania publikuje również liczne oceny i prace naukowe dotyczące uznania które są wydawane przez BIBB.
  • Od 2019 do końca 2022 roku BIBB koordynuje projekt NetQA - Sieć analizy kwalifikacji. NetQA wspiera właściwe organy w tworzeniu struktury eksperckiej i sieciowej dla postępowań w sprawie uznania w przypadku braku dokumentacji. Poza ponadregionalnymi ofertami szkoleniowymi i informacyjnymi partnerzy projektu NetQA oferują regionalne formaty wymiany i doradztwo w zakresie realizacji analiz kwalifikacji  dla właściwych organów głównie w rzemiośle i w izbach przemysłowo-handlowych. Dzięki „Specjalnemu Funduszowi na rzecz Analizy Kwalifikacji” można wspierać osoby starające się o uznanie w finansowaniu analizy kwalifikacji, podporządkowane innym instrumentom finansowania. 
  • Dział ściśle współpracuje z wieloma podmiotami w dziedzinie uznawania kwalifikacji zawodowych, w tym z służbami doradczymi, właściwymi organami  i osobami odpowiedzialnymi na szczeblu federalnym i krajowym. 
  • W ramach swojej działalności prasowej i public relations w Niemczech i za granicą, dział dostarcza informacji - również na Facebooku - o możliwościach uznawania kwalifikacji zawodowych i jest kontaktem dla mediów.
  • Dział odpowiada na pytania o uznanie ze strony osób zainteresowanych uznaniem, działaczy społecznych i politycznych, świata nauki i zainteresowanej opinii publicznej.
  • Pracownicy szkolą i doradzają również krajowym i międzynarodowym ekspertom w zakresie uznawania kwalifikacji zawodowych. Zapytania o poradę lub szkolenie są mile widziane.

Kontakt i więcej informacji o dziale 3.3:

„Uznawanie zagranicznych kwalifikacji zawodowych” BIBB