BIBB Logo
Oferta Federalny Instytut Kształcenia Zawodowego

O nas

„Anerkennung in Deutschland” to centralny portal informacyjny rządu federalnego poświęcony uznawaniu zagranicznych kwalifikacji zawodowych w Niemczech.

Na zlecenie Federalnego Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych (BMBF) portal „Anerkennung in Deutschland” towarzyszy realizacji przepisów prawnych dotyczących uznania na szczeblu federalnym i krajowym. Strona internetowa uruchomiona została 1 kwietnia 2012 r., kiedy to weszła w życie federalna ustawa o uznawaniu kwalifikacji. Portal jest publikowany przez Federalny Instytut Kształcenia Zawodowego (BIBB).

Portal jest skierowany do 3 głównych grup użytkowników:

  • Specjaliści: profesjonaliści, którzy chcieliby pracować w Niemczech w zawodzie, którego nauczyli się za granicą, są na właściwym miejscu dzięki naszej 11-języcznej ofercie online. Za pomocą praktycznej wyszukiwarki mogą się dowiedzieć, czy konieczne będzie oficjalne uznanie ich zagranicznych kwalifikacji zawodowych i który organ jest właściwy za postępowanie. Ponadto, na stronie „Anerkennung in Deutschland” znajdą wszystkie ważne informacje, które są potrzebne do przygotowania postępowania w sprawie uznania i złożenia wniosku.
  • Eksperci z dziedziny uznawania kwalifikacji: każdy, kto sam doradza lub bada temat uznania kwalifikacji zawodowych otrzyma od nas specjalistyczne informacje na temat swojej codziennej pracy. W obszarze profesjonalnym można na przykład znaleźć informacje ogólne i pomoce robocze dotyczące przepisów prawnych, jak również porady dotyczące uznawania i kwalifikacji. Baza danych wyszukiwania zaawansowanego zapewnia szybki przegląd zawodów, przepisów i właściwych organów. Ponadto eksperci mogą wymieniać informacje między sobą osobiście na specjalistycznym forum.
  • Pracodawcy: kto chce zatrudnić osoby z zagranicznymi kwalifikacjami zawodowymi już na pierwszy rzut oka możesz dowiedzieć się, jakie są najważniejsze kroki. Wskazujemy również na pomocne oferty wsparcia.

Informacje o uznawaniu kwalifikacji zawodowych w Niemczech są udostępniane centralnie na stronie „Anerkennung in Deutschland” na podstawie porozumienia między krajami związkowymi i rządem federalnym. Są to informacje na temat postępowania w sprawie uznania kwalifikacji dla poszczególnych zawodów, podstawy prawne, a także dane kontaktowe właściwych organów. BIBB wykorzystuje te informacje do wspierania Federalnego Urzędu Statystycznego (Destatis) i urzędów statystycznych krajów związkowych w gromadzeniu oficjalnych statystyk dotyczących uznawania kwalifikacji.

„Anerkennung in Deutschland” jest również niemieckim centrum doradczym w kwestiach dotyczących uznawania zagranicznych kwalifikacji zawodowych na poziomie UE (zgodnie z art. 57b dyrektywy UE 2005/36/WE). Jako takie portalu dostarcza obywatelom UE i ośrodkom doradczym innych państw członkowskich informacji na temat uznawania zagranicznych kwalifikacji zawodowych w Niemczech.

Masz pytania odnośnie „Anerkennung in Deutschland”?

Wyślij do nas wiadomość:

Formularz kontaktowy
 

 

Temat „Uznawanie zagranicznych kwalifikacji zawodowych” w Federalnym Instytucie Kształcenia Zawodowego (BIBB)

Dział „Uznawanie zagranicznych kwalifikacji zawodowych” w BIBB łączy w sobie kompetencje w zakresie uznawania kwalifikacji zawodowych . Oprócz publikacji portalu „Anerkennung in Deutschland” obszar działania obejmuje następujące zadania:

  • Monitorowanie wdrażania reguł prawnych uznawania prowadzone jest w imieniu BMBF przez pracowników naukowych Działu Monitorowania Uznawania. Dział „Uznawanie zagranicznych kwalifikacji zawodowych” współpracuje w tym zakresie z działem BIBB „Kwalifikacje, integracja zawodowa i zatrudnienie”. Ważnym rezultatem tej pracy są raporty dotyczące uznania. Działu Monitorowania Uznawania publikuje również liczne oceny i prace naukowe dotyczące uznania które są wydawane przez BIBB.
  • Od 2019 do końca 2022 roku BIBB koordynuje projekt NetQA - Sieć analizy kwalifikacji. NetQA wspiera właściwe organy w tworzeniu struktury eksperckiej i sieciowej dla postępowań w sprawie uznania w przypadku braku dokumentacji. Poza ponadregionalnymi ofertami szkoleniowymi i informacyjnymi partnerzy projektu NetQA oferują regionalne formaty wymiany i doradztwo w zakresie realizacji analiz kwalifikacji  dla właściwych organów głównie w rzemiośle i w izbach przemysłowo-handlowych. Dzięki „Specjalnemu Funduszowi na rzecz Analizy Kwalifikacji” można wspierać osoby starające się o uznanie w finansowaniu analizy kwalifikacji, podporządkowane innym instrumentom finansowania. 
  • Dział ściśle współpracuje z wieloma podmiotami w dziedzinie uznawania kwalifikacji zawodowych, w tym z służbami doradczymi, właściwymi organami  i osobami odpowiedzialnymi na szczeblu federalnym i krajowym. 
  • W ramach swojej działalności prasowej i public relations w Niemczech i za granicą, dział dostarcza informacji - również na Facebooku - o możliwościach uznawania kwalifikacji zawodowych i jest kontaktem dla mediów.
  • Dział odpowiada na pytania o uznanie ze strony osób zainteresowanych uznaniem, działaczy społecznych i politycznych, świata nauki i zainteresowanej opinii publicznej.
  • Pracownicy szkolą i doradzają również krajowym i międzynarodowym ekspertom w zakresie uznawania kwalifikacji zawodowych. Zapytania o poradę lub szkolenie są mile widziane.

Kontakt i więcej informacji o dziale 3.3:

„Uznawanie zagranicznych kwalifikacji zawodowych” BIBB