BIBB Logo
Oferta Federalny Instytut Kształcenia Zawodowego

ZSBA

Jesteś jeszcze za granicą i chcesz złożyć wniosek o uznanie? W postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych doradzi i towarzyszyć ci będzie Centralne Biuro Obsługi ds. Uznawalności kwalifikacji zawodowych.

Tutaj znajdziesz odpowiedzi na następujące pytania:

  • Czym jest Centralne Biuro Obsługi ds. Uznawalności kwalifikacji zawodowych (ZSBA)?
  • Jakie usługi oferuje ZSBA?

 

Czym jest Centralne Biuro Obsługi ds. Uznawalności kwalifikacji zawodowych? (ZSBA)

Mieszkasz za granicą i chcesz stamtąd złożyć wniosek o uznanie kwalifikacji zawodowych? Możesz zwrócić się z tym do Centralnego Biura Obsługi ds. Uznawalności kwalifikacji zawodowych (ZSBA). ZSBA pogłębia wstępne doradztwo poprzez infolinię „Praca i życie w Niemczech”. ZSBA pomoże Ci przy składaniu wniosku. ZSBA doradzi i towarzyszyć Ci będzie w postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych aż do momentu wjazdu do Niemiec.

ZSBA jest służbą doradczą, a nie właściwym organem. Oznacza to, że ZSBA nie podejmuje decyzji w sprawie uznania. I nie wyznacza terminów, gdy weryfikuje Twoje dokumenty.

 

Jakie usługi oferuje ZSBA?

ZSBA jest centralnym kontaktem w postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych. Na przykład, wykonuje następujące zadania:

ZSBA towarzyszyć Ci będzie podczas całego postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych. ZSBA współpracuje w tym zakresie z właściwymi organami oraz urzędami do spraw cudzoziemców. ZSBA udziela również informacji o ofertach doradztwa w Niemczech, możliwościach nabywania kwalifikacji i perspektywach na niemieckim rynku pracy.

Kontakt

ZSBA można się skontaktować pod następującym adresem:

E-mail:  recognition@arbeitsagentur.de

Przed konsultacją prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego! Wypełniony formularz rejestracyjny, CV oraz świadectwo ukończenia szkoły należy przesłać na powyższy adres e-mail. Formularz rejestracyjny można znaleźć na stronie internetowej ZSBA.

ZSBA: Doradztwo i wsparcie w postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych