BIBB Logo
Oferta Federalny Instytut Kształcenia Zawodowego

Stopka redakcyjna

Poniższe informacje zawierają wymagane prawem informacje identyfikujące dostawcę, informacje o odpowiedzialności i prawach autorskich oraz ochronie danych.

Publisher:
Federalny Instytut Kształcenia Zawodowego (BIBB)
Friedrich-Ebert-Allee 114-116
53113 Bonn

Telephone: 0228 / 107 - 0
Fax: 0228 / 107 - 2977
Internet: www.bibb.de
E-mail: zentrale@bibb.de

BIBB jest federalną, posiadającą osobowość prawną instytucją prawa publicznego.

Przedstawiciel ustawowy:
Prof. Dr. Friedrich Hubert Esser
Address see above
VAT ID No.: DE205571125

Osoba odpowiedzialna w rozumieniu prawa prasowego:
Johanna Elsässer
Address see above
E-mail: anerkennungsportal@bibb.de

 

Wyłączenie odpowiedzialności

Treść oferty internetowej

Federalny Instytut Kształcenia Zawodowego (BIBB) jako wydawca tej witryny internetowej nie gwarantuje dokładności, kompletności i aktualności dostarczonych informacji. Wyklucza się odpowiedzialność ze strony wydawcy lub pracowników portalu o uznawaniu kwalifikacji za szkody, w szczególności finansowe i niematerialne, które powstaną w wyniku wykorzystania przedstawionych informacji. Wszystkie oferty są niewiążące i nieobowiązkowe. Wydawca zastrzega sobie prawo do usunięcia, rozszerzenia lub zmiany kompletnej oferty, czy też fragmentów bez wyraźnego powiadomienia, również przez ograniczony czas.

„Praktyczna wyszukiwarka” na podstawie wpisanych danych dostarcza użytkownikom ogólnych informacji na temat niezbędnych kroków proceduralnych, wymaganych dokumentów i właściwego organu. Ta usługa oraz wszystkie inne oferty portalu o uznawaniu kwalifikacji w Niemczech nie stanowią porady prawnej w rozumieniu Ustawy o usługach prawnych i nie mogą zastąpić porady prawnej. Odpowiedzialność za procedury spoczywa na właściwych organach.

Odesłania i linki

W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odesłań do zewnętrznych stron internetowych, za które wydawca nie ponosi odpowiedzialności, ewentualna odpowiedzialność może mieć miejsce tylko w przypadku, jeżeli wydawca ma świadomość ich treści oraz miałby możliwości, w tym techniczne, aby zapobiec korzystaniu z nich w przypadku treści sprzecznych z prawem. Wydawca nie ma wpływu na obecny i przyszły wygląd oraz zawartość stron, do których prowadzą linki. Dlatego dystansuje się niniejszym wyraźnie od całej zawartości wszystkich powiązanych ze sobą stron, które zostały zmienione po ustawieniu linku. To stwierdzenie odnosi się do wszystkich linków i odnośników w ramach własnej oferty internetowej, a także do obcych wpisów w księgach gości, forach dyskusyjnych i listach mailingowych udostępnianych przez wydawcę. W przypadku treści niezgodnych z prawem, niepoprawnych lub niekompletnych, w szczególności za szkody wynikające z posługiwania się lub nieposługiwania się takimi informacjami, odpowiada dostawca strony, do której się odwołano, a nie ten, który odesłał tylko do odnośnej publikacji.

Oczywiście będziemy możliwie szybko reagować na przesłane nam na adres anerkennungsportal@bibb.de informacje o zmienionej zawartości podlinkowanych stron.

Prawa autorskie i prawo znaków towarowych

Wydawca stara się, przestrzegać wszystkich praw autorskich wykorzystanych grafik, zdjęć, dokumentów audio i wideo oraz tekstów itp., używać własnych grafik, zdjęć, dokumentów audio i wideo i tekstów itp. lub wykorzystywać grafiki, zdjęcia, dokumenty audio i wideo oraz teksty itp. nieobjęte licencją.

Prawa autorskie do opublikowanych obiektów stworzonych przez wydawcę należą wyłącznie do wydawcy stron. Powielanie lub wykorzystywanie takich grafik, zdjęć, dokumentów audio i wideo oraz tekstów itp. w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych jest zabronione bez wyraźnej zgody wydawcy.

Wszystkie wymienione w ofercie internetowej wydawcy i ewentualnie podlegające ochronie marki i znaki towarowe osób trzecich podlegają bez ograniczeń przepisom obowiązującego prawa znaków towarowych oraz prawom własności każdorazowo podanego właściciela praw autorskich. Już tylko ze względu na samą wzmiankę nie można wyciągać wniosku, jakoby znaki towarowe nie były chronione prawami osób trzecich!

Wydawca zwraca uwagę wszystkim instytucjom zewnętrznym oraz osobom, które są upoważnione do przesyłania i publikowania informacji na tej stronie internetowej, że przy przesyłaniu i publikowaniu informacji na tej stronie należy przestrzegać prawa autorskich nie tylko dla tekstów, ale w szczególności również dla grafik, zdjęć, dokumentów audio, wideo, itp., oraz że te osoby lub instytucje mogą przesyłać i publikować tylko takie grafiki, zdjęcia, dokumenty audio i wideo oraz teksty itp., dla których dysponują odpowiednimi prawami autorskimi lub muszą sięgać po grafiki, zdjęcia, dokumenty audio i wideo oraz teksty itp., których nie obejmuje licencja.

Powielanie lub wykorzystywanie chronionej grafiki, zdjęć, dokumentów audio, wideo i tekstów itp. osób trzecich w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych jest niedozwolone bez ich wyraźnej zgody.

Wydawca nie przyjmuje w żaden sposób odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich lub własności obiektów, które zostały opublikowane na stronie internetowej wydawcy przez wymienione wyżej instytucje i osoby lub zostały dostarczone wydawcy poczta elektroniczną.

Skuteczność prawna

To wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część oferty internetowej, która odnosi się do tej strony. Jeżeli część lub poszczególne sformułowania tego tekstu nie są, nie są już zgodne lub staną się niezgodne z prawem, treść lub ważność pozostałych części dokumentu pozostaje przez to nienaruszona.

Kredyty

Niektóre z wykorzystanych zdjęć zostały dostarczone przez www.fotolia.de, www.istockphoto.com oraz stock.adobe.com.

Dla zdjęć i grafik, które nie zostały tutaj wymienione, podano w podpisie źródło lub są one własnością portalu „Anerkennung in Deutschland”.

Ochrona danych