Szkoła wyższa

Widok z góry na salę wykładową ze studentami
© Matej Kastelic / Fotolia

Uznanie dyplomu szkoły wyższej w Niemczech

Jeśli posiadasz wykształcenie wyższe, musisz albo przejść postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji, albo poddać ocenie swój dyplom ukończenia studiów wyższych. Możesz także rozpocząć lub kontynuować studia wyższe w Niemczech.

W zależności od tego, czy studia wyższe prowadzą do wykonywania w Niemczech zawodu regulowanego czy do nieregulowanych obszarów zawodowych, uznanie przebiega w inny sposób.

Zawody regulowane

Jeśli posiadasz wykształcenie wyższe w zawodzie regulowanym, musi on zostać oficjalnie uznany w Niemczech, jeśli chcesz pracować w tym zawodzie. Zawody regulowane to na przykład lekarz, inżynier, nauczyciel lub inne zawody. Ocena twojego świadectwa szkoły wyższej odbędzie się wówczas w ramach postępowania w sprawie uznania kwalifikacji. Listę wszystkich zawodów regulowanych w Niemczech można znaleźć w ofercie internetowej Unii Europejskiej.

Zawody niereglamentowane

Jeśli masz wykształcenie wyższe, które nie prowadzi do zawodu regulowanego, dla takiego dyplomu ukończenia szkoły wyższej nie przeprowadza się wtedy postępowania w sprawie uznania kwalifikacji ani formalnego uznania. Można jednak ubiegać się o ocenę świadectwa dla zagranicznych dyplomów szkół wyższych w Centralnym Urzędzie ds. Uznawalności Zagranicznego Wykształcenia (ZAB). W ocenie świadectwa opisany zostanie dyplom ukończenia studiów wyższych danej osoby i poświadczone zawodowe i akademickie możliwości posługiwania się nim. Ocena świadectwa nie jest obowiązkowa, ale jest dobrym sposobem na zaprezentowanie potencjalnemu pracodawcy jakości i poziomu wyższego wykształcenia. Ocena świadectwa jest płatna. Informacje o dokładnych kosztach można uzyskać w ZAB.

Zagraniczne stopnie akademickie

Na pytania odnośnie posługiwania się zdobytymi stopniami akademickimi nienabytymi w Niemczech odpowiadają ministerstwa nauki danego kraju związkowego. Zasadniczo możliwe jest posługiwanie się stopniem naukowym w oryginale. Przekształcenie stopnia akademickiego niezdobytego w Niemczech na niemiecki stopień akademicki możliwe jest tylko dla późnych przesiedleńców. Więcej informacji można znaleźć na odpowiednich ulotkach krajów związkowych.

Studia wyższe w Niemczech

Jeśli rozpoczęłaś (-ąłeś) studia wyższe w kraju pochodzenia i chcesz je kontynuować w Niemczech, właściwą dla uznania twoich dotychczasowych osiągnięć egzaminacyjnych i wyników studiów jest dana szkoła wyższa (Biuro Współpracy Międzynarodowej) lub w przypadku kierunków studiów z egzaminem państwowym odpowiednie krajowe biuro egzaminacyjne.

Chcesz rozpocząć studia w niemieckiej szkole wyższej? Twoje świadectwo ukończenia szkoły w kraju pochodzenia musi być tak zwanym świadectwem uprawniającym do podjęcia studiów. Jest to świadectwo ukończenia szkoły średniej, które umożliwia studiowanie w twoim kraju pochodzenia.

Również dyplom zawodowy może być świadectwem uprawniającym do podjęcia studiów, na przykład studiów wyższych w obszarze twojego kształcenia zawodowego. Dzięki dyplomowi zawodowemu możesz też uzyskać dostęp do kolegium przygotowawczego, a następnie rozpocząć studia wyższe. Twój dyplom zawodowy może również uprawniać do egzaminu wstępnego na studia wyższe.

Możesz skorzystać z bazy danych anabin Centralnego Urzędu ds. Uznawalności Zagranicznego Wykształcenia (ZAB), aby dowiedzieć się z wyprzedzeniem, czy twoje kwalifikacje są wystarczające. W przypadku wybranych krajów dostępna jest również oferta online Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD).

Więcej informacji na temat niemieckiego systemu szkolnictwa wyższego, jak znaleźć szkołę wyższą i ubiegać się o przyjęcie oraz czy potrzebujesz wizy, można znaleźć na stronie "Study in Germany".

Coronavirus: Fewer recognition services

Due to the coronavirus pandemic, some services for the recognition of foreign professional qualifications in Germany are currently not available.

You can learn more about recognition from us whenever you like. Take some time to read our information, available in 11 languages! Then you will be well informed for the next steps.

Via the Recognition Finder you can find out everything about the recognition procedure for your occupation, which documents you need and where you should send your application: › To the Recognition Finder

Our FAQ provide answers to the most common questions about recognition: › To the FAQs

You can find out which services are not available or only available to a limited extent by checking our information page on the current situation: › To the information page