Szkoła wyższa

Widok z góry na salę wykładową ze studentami
© Matej Kastelic / Fotolia

Uznanie dyplomu szkoły wyższej w Niemczech

Jeśli posiadasz wykształcenie wyższe, musisz albo przejść postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji, albo poddać ocenie swój dyplom ukończenia studiów wyższych. Możesz także rozpocząć lub kontynuować studia wyższe w Niemczech.

W zależności od tego, czy studia wyższe prowadzą do wykonywania w Niemczech zawodu regulowanego czy do nieregulowanych obszarów zawodowych, uznanie przebiega w inny sposób.

Zawody regulowane

Jeśli posiadasz wykształcenie wyższe w zawodzie regulowanym, musi on zostać oficjalnie uznany w Niemczech, jeśli chcesz pracować w tym zawodzie. Zawody regulowane to na przykład lekarz, inżynier, nauczyciel lub inne zawody. Ocena twojego świadectwa szkoły wyższej odbędzie się wówczas w ramach postępowania w sprawie uznania kwalifikacji. Listę wszystkich zawodów regulowanych w Niemczech można znaleźć w ofercie internetowej Unii Europejskiej.

Zawody niereglamentowane

Jeśli masz wykształcenie wyższe, które nie prowadzi do zawodu regulowanego, dla takiego dyplomu ukończenia szkoły wyższej nie przeprowadza się wtedy postępowania w sprawie uznania kwalifikacji ani formalnego uznania. Można jednak ubiegać się o ocenę świadectwa dla zagranicznych dyplomów szkół wyższych w Centralnym Urzędzie ds. Uznawalności Zagranicznego Wykształcenia (ZAB). W ocenie świadectwa opisany zostanie dyplom ukończenia studiów wyższych danej osoby i poświadczone zawodowe i akademickie możliwości posługiwania się nim. Ocena świadectwa nie jest obowiązkowa, ale jest dobrym sposobem na zaprezentowanie potencjalnemu pracodawcy jakości i poziomu wyższego wykształcenia. Ocena świadectwa jest płatna. Informacje o dokładnych kosztach można uzyskać w ZAB.

Zagraniczne stopnie akademickie

Na pytania odnośnie posługiwania się zdobytymi stopniami akademickimi nienabytymi w Niemczech odpowiadają ministerstwa nauki danego kraju związkowego. Zasadniczo możliwe jest posługiwanie się stopniem naukowym w oryginale. Przekształcenie stopnia akademickiego niezdobytego w Niemczech na niemiecki stopień akademicki możliwe jest tylko dla późnych przesiedleńców. Więcej informacji można znaleźć na odpowiednich ulotkach krajów związkowych.

Studia wyższe w Niemczech

Jeśli rozpoczęłaś (-ąłeś) studia wyższe w kraju pochodzenia i chcesz je kontynuować w Niemczech, właściwą dla uznania twoich dotychczasowych osiągnięć egzaminacyjnych i wyników studiów jest dana szkoła wyższa (Biuro Współpracy Międzynarodowej) lub w przypadku kierunków studiów z egzaminem państwowym odpowiednie krajowe biuro egzaminacyjne.

Chcesz rozpocząć studia w niemieckiej szkole wyższej? Twoje świadectwo ukończenia szkoły w kraju pochodzenia musi być tak zwanym świadectwem uprawniającym do podjęcia studiów. Jest to świadectwo ukończenia szkoły średniej, które umożliwia studiowanie w twoim kraju pochodzenia.

Również dyplom zawodowy może być świadectwem uprawniającym do podjęcia studiów, na przykład studiów wyższych w obszarze twojego kształcenia zawodowego. Dzięki dyplomowi zawodowemu możesz też uzyskać dostęp do kolegium przygotowawczego, a następnie rozpocząć studia wyższe. Twój dyplom zawodowy może również uprawniać do egzaminu wstępnego na studia wyższe.

Możesz skorzystać z bazy danych anabin Centralnego Urzędu ds. Uznawalności Zagranicznego Wykształcenia (ZAB), aby dowiedzieć się z wyprzedzeniem, czy twoje kwalifikacje są wystarczające. W przypadku wybranych krajów dostępna jest również oferta online Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD).

Więcej informacji na temat niemieckiego systemu szkolnictwa wyższego, jak znaleźć szkołę wyższą i ubiegać się o przyjęcie oraz czy potrzebujesz wizy, można znaleźć na stronie "Study in Germany".