BIBB Logo
Oferta Federalny Instytut Kształcenia Zawodowego

Dyplomy ukończenia studiów wyższych

W Niemczech dla określonych zawodów konieczne jest uznanie zagranicznego dyplomu szkoły wyższej. W przypadku innych zawodów można dokonać oceny dyplomu szkoły wyższej.

Uznanie dyplomów szkół wyższych 

W Niemczech istnieją tzw. zawody regulowanenieregulowane. Posiadając zagraniczny dyplom szkoły wyższej w zawodzie regulowanym, zawsze trzeba złożyć wniosek o jego uznanie.

Zawody regulowane to np. lekarze, inżynierowie lub nauczyciele. Które zawody są regulowane można dowiedzieć się w praktycznej wyszukiwarce. Lista wszystkich zawodów regulowanych w Niemczech znajduje się w ofercie internetowej Unii Europejskiej.

Ocena dyplomów ukończenia studiów wyższych

Posiadasz zagraniczny dyplom ukończenia szkoły wyższej i chcesz pracować w Niemczech w zawodzie nieregulowanym? Zawody nieregulowane to np. biolog, matematyk czy ekonomista.

Jeśli masz już zezwolenie na pobyt w Niemczech lub pochodzisz z UE/EOG/Szwajcarii, możesz pracować w swoim zawodzie bez uznania. Niekoniecznie też potrzebna jest ocena dyplomu ukończenia studiów wyższych. Może to być jednak pomocne, np. przy ubieganiu się o pracę.

W przypadku wjazdu z kraju trzeciego ważna jest ocena dyplomu ukończenia studiów wyższych: jeśli Twój dyplom ukończenia studiów wyższych jest porównywalny z niemieckim dyplomem ukończenia studiów wyższych, możesz ubiegać się o wizę na wjazd do Niemiec jako uznany specjalista np. w celu poszukiwania pracy lub z ofertą zatrudnienia. Być może możesz również ubiegać się o Niebieską Kartę UE. Więcej na ten temat można dowiedzieć się na stronie Imigracja.

Baza danych anabin

W bazie danych anabin możesz bezpłatnie sprawdzić, jak Twoja uczelnia i Twój dyplom ukończenia studiów wyższych są oceniane w Niemczech. Obie oceny są istotne. Gdyż Twój dyplom ukończenia studiów wyższych jest uznawany za porównywalny tylko wtedy, gdy spełnione są wszystkie 3 poniższe wymagania:

  • Szkoła wyższa jest wpisana do bazy anabin i oceniona jako H+ lub H+/-.
  • Dyplom ukończenia studiów wyższych jest równoważny lub odpowiada niemieckiemu dyplomowi ukończenia studiów wyższych.
  • Jeśli szkoła wyższa ma ocenę H+/-, to dyplom ukończenia studiów wyższych  należy wymienić również przy szkole wyższej.

Bazę anabin można znaleźć na stronie Centralnego Urzędu ds. Uznawalności Zagranicznego Wykształcenia (ZAB). Instrukcje dotyczące korzystania z bazy danych anabin znajdują się w zakładce „Dalsze informacje”.

Ocena świadectwa

Twoja szkoła wyższa lub dyplom ukończenia studiów wyższych nie figurują w bazie anabin lub nie są odpowiednio ocenione? Wówczas możesz poddać ocenie swój dyplom ukończenia szkoły wyższej. W tym celu należy złożyć wniosek o ocenę świadectwa w ZAB: Ocena świadectwa jest oficjalnym dokumentem, który dokumentuje jakość dyplomu ukończenia studiów wyższych. Ocena świadectwa  opisuje Twój dyplom ukończenia studiów wyższych i poświadcza możliwości zastosowania zawodowego i akademickiego.

Do oceny świadectwa wymagane są różne dokumenty, które mogą się różnić w zależności od kraju pochodzenia. Zasadniczo należy złożyć następujące dokumenty w formie kopii, częściowo w formie uwierzytelnionej:

  • Świadectwo ukończenia studiów wyższych w języku oryginalnym
  • Przegląd przedmiotów i ocen dla całego kierunku studiów
  • Świadectwo ukończenia szkoły uprawniającej do wstępu na studia
  • Nieformalne zaświadczenie o formie i czasie trwania studiów
  • Świadectwa ukończenia wcześniejszych studiów w języku oryginalnym
  • Paszport lub dowód osobisty

Jeśli wszystkie dokumenty są kompletne, ocena certyfikatu trwa zwykle 3 miesiące. Ocena świadectwa kosztuje 208 euro, certyfikat zastępczy 104 euro. W przypadku anulowania, zostanie naliczone do 50% kosztów. Jest to 20 euro do maksymalnej kwoty 104 euro. Formularz wniosku i dalsze informacje na temat oceny świadectwa można znaleźć na stronie internetowej ZAB.

Wpisy do bazy anabin i ocena certyfikatu nie zastępują postępowania w sprawie uznania kwalifikacji w zawodach regulowanych.

Video
Youtube-Video, 05:30

Compare higher education qualifications via anabin

This explanatory video shows you how to find and compare your university and degree in the anabin database.

Oglądając ten film oświadczasz, że zgadzasz się, aby Twoje dane zostały przekazane do serwisu YouTube i że zapoznałeś/-aś się z polityką prywatności.


Akceptuj
X

Zagraniczne stopnie naukowe

Zagraniczny stopień naukowy musi być używany w Niemczech w oryginalnej nazwie. Przejście na niemiecki stopień naukowy możliwe jest tylko dla późnych przesiedleńców. Więcej informacji na temat korzystania z zagranicznych tytułów naukowych można znaleźć na stronie internetowej Centralnego Urzędu ds. Uznawalności Zagranicznego Wykształcenia (ZAB).

Studia wyższe w Niemczech

W Niemczech można kontynuować studia wyższe rozpoczęte za granicą. Uczelnia lub państwowe biuro egzaminacyjne decydują o uznaniu dotychczasowych studiów i osiągnięć egzaminacyjnych. Najlepszym sposobem na uzyskanie informacji jest bezpośredni kontakt z wybraną uczelnią. Kompetentne w tej sprawie będzie tamtejsze akademickie biuro międzynarodowe.

Rozpoczęcie studiów wyższych w Niemczech? Należy posiadać świadectwo ukończenia szkoły ze swojego kraju pochodzenia , które uprawnia do podjęcia studiów w Niemczech. I należy uzyskać uznanie tego świadectwa ukończenia szkoły. Uznane świadectwo ukończenia szkoły jest wtedy tzw. uprawnieniem do wstępu na studia. To oznacza, że można studiować w Niemczech. Kolegium przygotowawcze przygotowuje do studiowania w Niemczech studentów zagranicznych nieposiadających tak uznanego świadectwa ukończenia szkoły. Aby podjąć studia licencjackie, studenci często muszą mieć ukończone 2 do 3 wcześniejszych semestrów studiów w kraju pochodzenia.

W Niemczech również dyplom zawodowy może uprawniać do podjęcia studiów wyższych, np. na studiach wyższych w zakresie kształcenia zawodowego. Możliwe jest również przystąpienie do egzaminu wstępnego na studia wyższe. Posiadając dyplom zawodowy można również ubiegać się o miejsce w kolegium przygotowawczym.

Informacji o swoich możliwościach można zasięgnąć w bazie danych anabin Centralnego Urzędu ds. Uznawalności Zagranicznego Wykształcenia (ZAB). W ofercie online Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) znajdują się informacje o wybranych krajach.

Jak znaleźć szkołę wyższą? Jak aplikować na studia? Czy potrzebuję wizy? Odpowiedzi na te pytania oraz dalsze informacje można znaleźć na stronie internetowej „Study in Germany”.

 

Doradztwo edukacyjne Funduszu gwarancyjny szkół wyższych

Ma Pan/Pani mniej niż 30 lat? Mogą Państwo skontaktować się z doradztwem edukacyjnym Funduszu gwarancyjnego szkół wyższych (GF-H). Udziela ono porad i wsparcia dla osób chcących rozpocząć lub kontynuować studia w Niemczech. Uchodźcy i późni przesiedleńcy mogą również ubiegać się o wsparcie finansowe w ramach doradztwa edukacyjnego GF-H. Wsparcie finansowe jest dostępne w postaci np. na kursów językowych, kursów specjalnych i kursów w kolegiach przygotowawczych. Dalsze informacje można znaleźć na stronie internetowej doradztwa edukacyjnego GF-H.

DAAD przyznaje stypendia międzynarodowym studentom, absolwentom i naukowcom z zagranicy.