Oferta Federalny Instytut Kształcenia Zawodowego Więcej informacji

Uznanie dyplomów szkół wyższych

W Niemczech dla określonych zawodów konieczne jest uznanie zagranicznego dyplomu szkoły wyższej. W przypadku innych zawodów można dokonać oceny dyplomu szkoły wyższej.

Tutaj znajdą Państwo odpowiedzi na następujące pytania:

  • Kiedy potrzebuję uznania dyplomu szkoły wyższej?
  • Czym jest ocena świadectwa?
  • Jak mogę studiować w Niemczech?

Uznanie dyplomów szkół wyższych 

W Niemczech istnieją tzw. zawody regulowanenieregulowane. Posiadając zagraniczny dyplom szkoły wyższej w zawodzie regulowanym, zawsze trzeba złożyć wniosek o jego uznanie.

Zawody regulowane to np. lekarze, inżynierowie lub nauczyciele. Które zawody są regulowane można dowiedzieć się w praktycznej wyszukiwarce. Lista wszystkich zawodów regulowanych w Niemczech znajduje się w ofercie internetowej Unii Europejskiej.

Ocena świadectwa

Posiadając zagraniczny dyplom uniwersytecki dla zawodu nieregulowanego, można pracować w tym zawodzie bez konieczności jego uznania. Można jednak poddać ocenie swoje świadectwo szkoły wyższej. Procedura ta nazywana jest oceną świadectwa. Ocena świadectwa może być konieczna, jeśli chce się  wjechać do Niemiec do pracy z kraju trzeciego.

O ocenę świadectwa można ubiegać się w Centralnym Urzędzie ds. Uznawalności Zagranicznego Wykształcenia (ZAB).  Ocena świadectwa opisuje dyplom ukończenia studiów wyższych. Poświadcza on również możliwość korzystania z niego do celów zawodowych i akademickich. Ma to zalety przy ubieganiu się o pracę. Ponieważ ocena świadectwa jest oficjalnym dokumentem, który dokumentuje jakość dyplomu ukończenia studiów wyższych. Dalsze informacje na temat oceny świadectwa można znaleźć na stronie internetowej ZAB.
 

Zagraniczne stopnie naukowe

Zagraniczny stopień naukowy musi być używany w Niemczech w oryginalnej nazwie. Przejście na niemiecki stopień naukowy możliwe jest tylko dla późnych przesiedleńców. Więcej informacji na temat korzystania z zagranicznych tytułów naukowych można znaleźć na stronie internetowej Centralnego Urzędu ds. Uznawalności Zagranicznego Wykształcenia (ZAB).

Studia wyższe w Niemczech

W Niemczech można kontynuować studia wyższe rozpoczęte za granicą. Uczelnia lub państwowe biuro egzaminacyjne decydują o uznaniu dotychczasowych studiów i osiągnięć egzaminacyjnych. Najlepszym sposobem na uzyskanie informacji jest bezpośredni kontakt z wybraną uczelnią. Kompetentne w tej sprawie będzie tamtejsze akademickie biuro międzynarodowe.

Rozpoczęcie studiów wyższych w Niemczech? Należy posiadać świadectwo ukończenia szkoły ze swojego kraju pochodzenia , które uprawnia do podjęcia studiów w Niemczech. I należy uzyskać uznanie tego świadectwa ukończenia szkoły. Uznane świadectwo ukończenia szkoły jest wtedy tzw. uprawnieniem do wstępu na studia. To oznacza, że można studiować w Niemczech. Kolegium przygotowawcze przygotowuje do studiowania w Niemczech studentów zagranicznych nieposiadających tak uznanego świadectwa ukończenia szkoły. Aby podjąć studia licencjackie, studenci często muszą mieć ukończone 2 do 3 wcześniejszych semestrów studiów w kraju pochodzenia.

W Niemczech również dyplom zawodowy może uprawniać do podjęcia studiów wyższych, np. na studiach wyższych w zakresie kształcenia zawodowego. Możliwe jest również przystąpienie do egzaminu wstępnego na studia wyższe. Posiadając dyplom zawodowy można również ubiegać się o miejsce w kolegium przygotowawczym.

Informacji o swoich możliwościach można zasięgnąć w bazie danych anabin Centralnego Urzędu ds. Uznawalności Zagranicznego Wykształcenia (ZAB). W ofercie online Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) znajdują się informacje o wybranych krajach.

Jak znaleźć szkołę wyższą? Jak aplikować na studia? Czy potrzebuję wizy? Odpowiedzi na te pytania oraz dalsze informacje można znaleźć na stronie internetowej „Study in Germany”.

 

Doradztwo edukacyjne Funduszu gwarancyjny szkół wyższych

Ma Pan/Pani mniej niż 30 lat? Mogą Państwo skontaktować się z doradztwem edukacyjnym Funduszu gwarancyjnego szkół wyższych (GF-H). Udziela ono porad i wsparcia dla osób chcących rozpocząć lub kontynuować studia w Niemczech. Uchodźcy i późni przesiedleńcy mogą również ubiegać się o wsparcie finansowe w ramach doradztwa edukacyjnego GF-H. Wsparcie finansowe jest dostępne w postaci np. na kursów językowych, kursów specjalnych i kursów w kolegiach przygotowawczych. Dalsze informacje można znaleźć na stronie internetowej doradztwa edukacyjnego GF-H.

DAAD przyznaje stypendia międzynarodowym studentom, absolwentom i naukowcom z zagranicy.