BIBB Logo
Oferta Federalny Instytut Kształcenia Zawodowego

Wsparcie finansowe

Postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji kosztuje. Być może koszty te mogą zostać pokryte w całości lub w części przez wsparcie finansowe. Wspierane może być również nabywanie kwalifikacji.

Kto może wesprzeć finansowo moje postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji?

Różne instytucje mogą wspierać finansowo Państwa postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji  Zalecamy skorzystanie z usług doradztwa na temat różnych form wsparcia finansowego lub do ogólnej porady dotyczącej uznania! Najpierw należy złożyć wniosek o wsparcie finansowe, a następnie wniosek o uznanie. Tylko w ten sposób można pokryć koszty. 

Kto może otrzymać wsparcie finansowe?

Wsparcie finansowe otrzymują z reguły tylko osoby mieszkające w Niemczech. Istnieją dotacje dla osób bezrobotnych lub poszukujących pracy, jak również dla osób zatrudnionych, które nie mają pieniędzy na pokrycie kosztów. Jest jeszcze jedna możliwość: być może Państwa pracodawca może ponieść koszty postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji. Proszę porozmawiać o tym ze swoim pracodawcą.

Jakie koszty są pokrywane?

Z reguły podmioty udzielające wsparcia finansowego pokrywają bezpośrednie koszty postępowania w sprawie uznania kwalifikacji. Koszty te obejmują na przykład: 

  • Opłaty za postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji
  • Koszty tłumaczeń pisemnych i uwierzytelnionych odpisów
  • Koszty przejazdów

Niektórzy oferenci ponoszą również dodatkowe koszty, np. za środki wyrównawczeszkolenia dostosowawcze, analizy kwalifikacji i materiały edukacyjne. Oferenci udzielą informacji o wsparciu finansowym w Państwa konkretnym przypadku.

Gdzie mogę uzyskać wsparcie finansowe?

Agencja zatrudnienia czy Centrum pracy

Jest Pan/Pani w Niemczech osobą bezrobotną lub zarejestrowaną jako poszukująca pracy? Wówczas agencja zatrudnienia lub Centrum pracy może przejąć koszty związane z uznaniem i ewentualnym nabywaniem kwalifikacji.

 

Federalna dotacja na sfinansowanie uznania kwalifikacji zawodowych

Ma Pan/Pani pracę, ale koszty postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji są dla Państwa zbyt wysokie? Być może mogą Państwo otrzymać wsparcie finansowe z dotacji na sfinansowanie uznania kwalifikacji zawodowych. W tym celu trzeba mieszkać w Niemczech. Z dotacji na sfinansowanie uznania kwalifikacji zawodowych pokrywane są koszty w wysokości do 600 euro. Najpierw należy złożyć wniosek o wsparcie finansowe, a następnie wniosek o uznanie. W indywidualnych przypadkach po zakończeniu postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji może być finansowane nabywanie kwalifikacji w celu otrzymania pełnej równoważności.

Wszystkie punkty doradztwa ds. uznania oraz organ właściwy dla postępowania w sprawie uznania kwalifikacji udzielają również porad w zakresie wsparcia finansowego. Właściwy organ można znaleźć za pomocą praktycznej wyszukiwarki.

Porady i informacje

Forschungsinstitut Betriebliche Bildung (f-bb) gGmbH
Telefon: +49 371 4 33 11 222
E-mail: anerkennungszuschuss@f-bb.de

Doradztwo w sprawie uznania

Praktyczna wyszukiwarka

Na stole leży rozłożona ulotka.
pdf, 186 KB
BMBF, 2023

Dotacja na sfinansowanie uznania

Ulotka zawiera informacje o tym, kto może ubiegać się o wsparcie finansowe i jakie koszty są refundowane.

Program stypendialny w Hamburgu

Program stypendialny w Hamburgu oferuje wsparcie dla życia w Niemczech oraz dotacje na pokrycie kosztów uznania. W programie stypendialnym można złożyć wniosek wsparcie finansowe. W tym celu trzeba mieszkać w Hamburgu.

Doradztwo i składanie wniosku

Zentrale Anlaufstelle Anerkennung (ZAA)
Schauenburgerstraße 49, 20095 Hamburg
Telefon: +49 40 30 620 396
E-mail: zaa@diakonie-hamburg.de
Strona internetowa: Program stypendialny w Hamburgu (w j. niemieckim)

 

Dalsze oferty

Istnieje również wsparcie finansowe dla:

  • Nabywania kwalifikacji w celu wyrównania istotnych różnic
  • Kursów języka niemieckiego
  • Doskonalenia

 

Nabywanie kwalifikacji w ramach programu wsparcia „Integracja przez kwalifikacje (IQ)”

Ogólnokrajowy program wsparcia IQ oferuje nabywanie kwalifikacji, które mają zrekompensować istotne różnice w postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji. Oferty są bezpłatne. Zapraszamy do skorzystania z usług punktu doradztwa IQ w Państwa okolicy!

Wyszukiwanie usług doradztwa

Kursy języka niemieckiego do celów uznania

Kursy języka niemieckiego oferowane są przez Federalny Urząd ds. Migracji i Uchodźców (BAMF). Można uczestniczyć w tych kursach bezpłatnie lub za niewielkie pieniądze. Na kursach języka zawodowego można zdobyć umiejętności językowe, które mogą być wymagane do uznania. Więcej informacji na temat nauki języka niemieckiego można znaleźć również na tym portalu.

Nauka języka niemieckiego

Wspieranie doskonalenia na podstawie ustawy Aufstiegs-BAföG

Chce Pan/Pani odbyć doskonalenie zawodowe? Można złożyć wniosek o dofinansowanie na podstawie tak zwanego Aufstiegs-BAföG. Dyplomami ukończenia doskonalenia są np. mistrz rzemiosła lub dyplomowany ekonomista. Aby móc odbyć doskonalenie, zazwyczaj trzeba mieć wyuczony i uznany zawód. Być może do odbycia doskonalenia będzie również wystarczające doświadczenie zawodowe lub posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Aufstiegs-BAföG

Rada

Rada: koszty postępowania w sprawie uznania lub nabywania kwalifikacji można wykazać w zeznaniu podatkowym jako koszty uzyskania przychodu.