BIBB Logo
O ofertă a Institutului Federal pentru Formare Profesională

Glosar de termeni - S

Selectează după literă
S
Sistemul de informare al pieței interne (IMI)

Abbr: IMI (Internal Market Informationssystem)

IMI reprezintă Sistemul de informare al pieței interne al Uniunii Europene (UE). IMI este o rețea electronică folosită în scopul schimbului de informații între autoritățile publice în cadrul Spațiului Economic European.

 

Stabilirea echivalării

în germană: Gleichwertigkeitsprüfung
De asemeni: Determinarea echivalenței

În cadrul procedurii de recunoaștere autoritatea competentă din Germania va verifica dacă calificarea profesională este echivalentă cu profesia de referință germană. De aceea acest examen se numește stabilirea echivalării. Autoritatea competentă are nevoie la evaluare de certificate și documente care să ateste conținutul și durata calificării profesionale. În acest sens este luată în considerare și experienţa profesională pe care o aveți în domeniu.

Stagiul de adaptare

în germană: Anpassungslehrgang

Stagiul de adaptare reprezintă o măsură compensatorie în domeniul profesiilor meseriilor reglementate. Datorită participării cu succes la stagiul de adaptare vă puteți echivala diferențele importante față de profesia de referință germană. Stagiul de adaptare presupune exercitarea practică a respectivei profesii reglementate de exemplu ca asistent medical și lucrător sanitar într-un spital, sub supravegherea unui profesionist din domeniu. Eventual se va face și o calificare suplimentară. Durata stagiului de adaptare depinde de diferențele importante constatate în adeverința de recunoaștere. Stagiul de adaptare durează maxim 3 ani. După ce veți absolvi stagiul de adaptare, veți putea primi recunoașterea completă.

Statul membru de origine

în germană: Herkunftsmitgliedstaat

Statul membru de origine reprezintă țara de origine a unei persoane pe teritoriul Uniunii Europene (UE). Dacă sunteți resortisant UE atunci aveți dreptul de a ieși din țara de origine, să intrați în alt stat UE și să vă stabiliți acolo.

Baza legală o reprezintă directiva UE 2004/38/CE, conform căreia resortisanții UE au dreptul la liberă circulație în interiorul UE.

Subvenții pentru recunoaștere

în germană: Anerkennungszuschuss
De asemenea: Anerkennungszuschuss des Bundes, „Zuschuss“

Subvențiile pentru recunoaștere reprezintă un ajutor financiar pentru desfășurarea procedurilor pentru recunoașterea calificărilor profesionale din străinătate sau a studiilor universitare.

Ajutor financiar