BIBB Logo
Oferta Federalny Instytut Kształcenia Zawodowego

Centrum doradcze UE

Portal „Anerkennung in Deutschland” jest oficjalnym centrum doradczym w zakresie uznawania zagranicznych kwalifikacji zawodowych z UE, z EOG i Szwajcarii w Niemczech.

Doradztwo dla obywateli z UE/EOG/Szwajcarii 

Jesteś obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE), Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub Szwajcarii (w skrócie: UE/EOG/Szwajcaria)? Masz pytania dotyczące uznania Twoich kwalifikacji zawodowych w Niemczech? Możesz wówczas skontaktować się z niemieckim centrum doradczym. 

„Anerkennung in Deutschland” jest niemieckim centrum doradczym zgodnie z art. 57b dyrektywy UE w sprawie uznawania kwalifikacji  zawodowych (dyrektywa 2005/36/WE). Oficjalna nazwa to: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych.

Doradzamy obywatelom UE/EOG/Szwajcarii oraz centrom doradczym w innych państwach członkowskich UE w kwestiach dotyczących uznawania kwalifikacji.

Informujemy również osoby posiadające niemieckie kwalifikacje zawodowe, które chciałyby, aby ich wykształcenie zostało uznane w innym państwie UE lub EOG lub w Szwajcarii(UE/EOG/Szwajcaria).

Informacje na portalu „Anerkennung in Deutschland”

Skorzystaj z ofert portalu informacyjnego „Anerkennung in Deutschland”! Kliknij tutaj, aby przejść do strony głównej dla specjalistów.

Nasza praktyczna wyszukiwarka oferuje wszystkie informacje dotyczące postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych dla Twojego zawodu w Niemczech

Potrzebujesz określonego dokumentu z kraju pochodzenia w celu uznania w Niemczech? Skontaktuj się z centrum doradczym w kraju pochodzenia! Lista wszystkich centrów doradczych znajduje się na angielskojęzycznej stronie internetowej Komisji Europejskiej: Free movement of professionals

Nie znalazłeś informacji, których szukałeś na naszym portalu? W takim przypadku można się z nami skontaktować bezpośrednio za pomocą poniższego formularza kontaktowego: Formularz kontaktowy centrum doradczego UE