Oferta Federalny Instytut Kształcenia Zawodowego Więcej informacji

Centrum doradcze UE

Portal „Anerkennung in Deutschland” jest oficjalnym centrum doradczym w zakresie uznawania zagranicznych kwalifikacji zawodowych z UE, z EOG i Szwajcarii w Niemczech.