Oferta Federalny Instytut Kształcenia Zawodowego Więcej informacji

Glosariusz - E

Filtruj alfabetycznie
E
Egzamin sprawdzający poziom wiedzy

Egzamin sprawdzający poziom wiedzy jest potencjalnym środkiem wyrównawczym dla osób z państw trzecich. Jeżeli w postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacjizawodzie regulowanym stwierdzono istotne różnice między kwalifikacjami zawodowymi osoby a porównywalnym zawodem  niemieckim, można złożyć egzamin sprawdzający poziom wiedzy. Egzamin sprawdzający poziom wiedzy
przeprowadza właściwy organ . Egzamin sprawdzający poziom wiedzy odwołuje się do treści niemieckiego państwowego egzaminu dyplomowego. Nie oznacza to, że egzamin odpowiada zakresowi egzaminu państwowego. Może jednak zweryfikować całą treść egzaminu dyplomowego.

Egzamin zewnętrzny

zawodach wymagających szkolenia dualnego obowiązuje egzamin zewnętrzny. Dzięki egzaminowi zewnętrznemu można bez ukończenia odpowiedniego kształcenia zawodowego  wziąć udział w regularnym egzaminie przewidzianym dla zawodu wymagającego określonego kształcenia . Warunkiem tego jest, aby uczestnik przepracował co najmniej 1,5-ktotność praktycznego czasu szkolenia w danym zawodzie. Po zdaniu egzaminu otrzymuje się odpowiedni niemiecki dyplom zawodowy.

Einheitlicher Ansprechpartner (EA)

Der Einheitliche Ansprechpartner (EA) ist ein elektronischer Behördenservice. Dieser Service bietet Informationen und Unterstützung für Verfahren bei Behörden. Dazu gehört auch das Anerkennungsverfahren und die notwendigen Verfahren, um grenzüberschreitend selbständig eine Dienstleistung anzubieten. Es gibt in jedem Bundesland in Deutschland einen zentralen Einheitlichen Ansprechpartner. Personen aus einem EU-Land können ihre Unterlagen für ihr Anerkennungsverfahren bei dem jeweiligen Online-Portal einreichen. Der EA leitet diese Unterlagen an die zuständige Stelle weiter.

Hier finden Sie Ihren Einheitlichen Ansprechpartner.

Netzwerk einheitlicher Ansprechpartner in Deutschland

 

Europejska legitymacja zawodowa (ELZ)

Europejska legitymacja zawodowa (ELZ) to elektroniczna procedura uznawania kwalifikacji zawodowych w innym kraju Unii Europejskiej (UE).

ELZ dostępna jest obecnie dla następujących zawodów:

  • Farmaceuta
  • Pielęgniarka i pielęgniarz
  • Fizjoterapeuta
  • Przewodnik górski
  • Pośrednik handlu nieruchomościami

Szczegółowe informacje na temat ELZ.

 

Europejski System Opisu Kształcenia Językowego, (ESOKJ)

Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) jest zaleceniem Rady Europy w sprawie umiejętności językowych w języku obcym. ESOKJ dzieli znajomość języka obcego na różne poziomy kompetencji i umiejętności językowych. Dzięki temu łatwiej jest porównać znajomość języka. ESOKJ służy również jako punkt odniesienia dla nabywania umiejętności językowych.

Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ)

Siatka samooceny Europass