BIBB Logo
Oferta Federalny Instytut Kształcenia Zawodowego

Glosariusz - A

Filtruj alfabetycznie
A
Akt małżeństwa

Także: akt ślubu

Oficjalny dokument dotyczący istnienia lub zakończenia małżeństwa. Akt małżeństwa otrzymuje się w Urzędzie Stanu Cywilnego bezpośrednio po zawarciu związku małżeńskiego. Można także złożyć wniosek o jego wydanie w późniejszym czasie.

Analiza kwalifikacji

Analiza kwalifikacji jest szczególną formą potwierdzenia kwalifikacji zawodowych. To potwierdzenie odbywa na następujących zasadach:

•    Osoba złożyła wniosek o uznanie jej kwalifikacji zawodowych.
•    Osoba ta chce pracować w zawodzie wymagającym określonego szkolenia lub jako mistrz rzemiosła.
•    Osoba ta nie jest w stanie przedstawić istotnych dokumentów nie z własnej winy.
•    Właściwy organ ma wątpliwości co do autentyczności przedłożonych dokumentów.

W analizie kwalifikacji potwierdza się w sposób praktyczny wiedzę i umiejętności zawodowe. Na przykład na podstawie próbki pracy, fachowej rozmowy lub pracy w firmie na okres próbny.

Osoba nie może być sama winna utraty swoich dokumentów. Właściwy organ może zażądać, aby dana osoba złożyła w tym celu przysięgę. Analiza kwalifikacji umocowana jest w Ustawie o stwierdzaniu zagranicznych kwalifikacji zawodowych (BQFG) oraz w Ustawie o rzemiośle (HwO).

Najczęściej zadawane pytania - Analiza kwalifikacji

Automatyczne uznanie kwalifikacji zawodowych

Dla niektórych zawodów regulowanych w Unii Europejskiej (UE) obowiązuje automatyczne uznanie kwalifikacji zawodowych. Automatyczne uznanie dotyczy lekarzy oraz stomatologów, przy czym obowiązuje również specjalistyczne kształcenie ustawiczne. Ponadto istnieje automatyczne uznanie dla lekarzy weterynarii, farmaceutów, pielęgniarek, położnych oraz architektów.

Te zawody posiadają jednolite standardy kształcenia zawodowego w całej UE. Zawody te są wymienione w załączniku do EU-Dyrektywy UE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (2005/36/WE). 

Również w celu automatycznego uznania należy złożyć wniosek we właściwym urzędzie. W postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji nie podejmuje się jednak indywidualnego badania równoważności.