Oferta Federalny Instytut Kształcenia Zawodowego Więcej informacji

Glosariusz - A

Filtruj alfabetycznie
A
Akt małżeństwa

Także: akt ślubu

Oficjalny dokument dotyczący istnienia lub zakończenia małżeństwa. Akt małżeństwa otrzymuje się w Urzędzie Stanu Cywilnego bezpośrednio po zawarciu związku małżeńskiego. Można także złożyć wniosek o jego wydanie w późniejszym czasie.

Analiza kwalifikacji

Ustawa o stwierdzaniu zagranicznych kwalifikacji zawodowych (BQFG) oferuje możliwość określenia kompetencji zawodowych za pomocą analizy kwalifikacji w obrębie zawodów wymagających szkolenia dualnego oraz tytułów mistrzowskich . Analiza kwalifikacji jest wykonywana, jeśli np. z powodu ucieczki z kraju nie można potwierdzić swoich kwalifikacji zawodowych z kraju pochodzenia na podstawie dokumentów. Mogą również pojawić się wątpliwości właściwego organu co do treści lub prawidłowości dokumentów (patrz § 14 BQFG lub § 50b (4) HwO). Kompetencje zawodowe oceniane są przez ekspertów np. na podstawie próbki pracy, fachowej rozmowy lub pracy w firmie na okres próbny. Nie należy się samemu obwiniać za to, że nie można przedłożyć wymaganych dokumentów. Właściwy organ  może zażądać złożenia pod przysięgą oświadczenie o niemożności przedstawienia dokumentów nie z własnej winy.

Najczęściej zadawane pytania - Analiza kwalifikacji

Automatyczne uznanie kwalifikacji zawodowych

Dla niektórych zawodów regulowanych w Unii Europejskiej (UE) obowiązuje automatyczne uznanie kwalifikacji zawodowych. Automatyczne uznanie dotyczy lekarzy oraz stomatologów, przy czym obowiązuje również specjalistyczne kształcenie ustawiczne. Ponadto istnieje automatyczne uznanie dla lekarzy weterynarii, farmaceutów, pielęgniarek, położnych oraz architektów.

Te zawody posiadają jednolite standardy kształcenia zawodowego w całej UE. Zawody te są wymienione w załączniku do EU-Dyrektywy UE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (2005/36/WE). 

Również w celu automatycznego uznania należy złożyć wniosek we właściwym urzędzie. W postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji nie podejmuje się jednak indywidualnego badania równoważności.