BIBB Logo
Oferta Federalny Instytut Kształcenia Zawodowego

Imigracja

Jeśli chcesz pracować w Niemczech, do wjazdu możesz potrzebować wizy. Możesz również wjechać do kraju w celu zdobycia uznania zawodu lub poszukiwania pracy.

Jakie mam opcje wjazdu?

Jest wiele możliwości przyjazdu do Niemiec do pracy z kraju trzeciego. Jeśli masz już ofertę pracy, możesz wjechać do kraju na przykład w celu zatrudnienia. Możesz jednak również przyjechać do Niemiec w poszukiwaniu pracy lub w ramach środków w celu uznania kwalifikacji.

Wymagania dotyczące wjazdu

Do wjazdu z kraju trzeciego zazwyczaj potrzebna jest wiza. Informacje o tym, jakie wymagania należy spełnić, aby wjechać w poszczególnych przypadkach, można znaleźć na portalu rządu federalnego dla specjalistów z zagranicy „Make it in Germany”. Linki znajdują się poniżej.

Uznanie Twoich zagranicznych kwalifikacji zawodowych może odgrywać pewną rolę dla wjazdu i pobytu w Niemczech. Oto kilka przykładów:

Otrzymałeś już pełne uznanie i znalazłeś pracę w Niemczech? Wówczas możesz wjechać do kraju bezpośrednio z wizą jako uznany specjalista

Otrzymałeś decyzję o częściowym uznaniu? W zależności od wykonywanego zawodu możesz wówczas wjechać do kraju w celu uzyskania środka wyrównawczego lub odbycia szkolenia dostosowawczego. Więcej informacji można znaleźć na stronie Co dzieje się po otrzymaniu decyzji?

Właściwy organ w postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji zaproponował Ci analizę kwalifikacji? Wówczas możesz wjechać do kraju w celu analizy kwalifikacji pod pewnymi warunkami.

Dzięki partnerstwu w zakresie uznania możesz również najpierw wjechać i następnie ubiegać się o uznanie w Niemczech. Więcej informacji można znaleźć w sekcji: Jak działa partnerstwo w zakresie uznawania kwalifikacji?

Chcesz pracować w zawodzie nieregulowanym jak np. elektronik? Jeśli masz co najmniej 2 lata praktycznego doświadczenia zawodowego, możesz wjechać do kraju w celu zatrudnienia w tym zawodzie pod pewnymi warunkami. Nie potrzebujesz w tym celu uznania swoich kwalifikacji zawodowych. Sensowne może być jednak uzupełnienie uznania zawodowego w Niemczech.

Korzyści z uznania

Przepisy specjalne

Jesteś specjalistą IT? Wtedy nie potrzebujesz uznania zawodowego. Możesz nawet wjechać do kraju w celu pracy bez dyplomu zawodowego lub ukończenia studiów wyższych, jeśli masz niezbędne doświadczenie zawodowe i odpowiednią ofertę pracy.

Jesteś zawodowym kierowcą ciężarówki? Możesz przyjechać do Niemiec w celu podjęcia pracy bez uznania zawodowego. Do uzyskania wizy wystarczy odpowiednie prawo jazdy i umowa o pracę z Niemiec.

Regulacje dotyczące Bałkanów Zachodnich: posiadasz obywatelstwo Albanii, Bośni i Hercegowiny, Kosowa, Czarnogóry, Macedonii Północnej lub Serbii? Możesz wjechać do kraju w celu podjęcia pracy, jeśli masz odpowiednią ofertę pracy. Nie potrzebujesz formalnego uznania swoich kwalifikacji zawodowych, jeśli chcesz pracować w zawodzie nieregulowanym.

Nasza rada

Najpierw dowiedz się o opcjach i wymaganiach dotyczących wjazdu i pobytu na stronie „Make it in Germany”. Na dalsze pytania odpowie również infolinia „Praca i życie w Niemczech”.

Make it in Germany: wiza i pobyt

Czy nadal poszukujesz pracy w Niemczech? Wówczas możesz znaleźć swoją przyszłą pracę na giełdzie pracy portalu „Make it in Germany”.

Make it in Germany: giełda pracy


Wjazd w celu poszukiwania miejsca pracy

Jeśli nie masz jeszcze pracy w Niemczech, możesz wjechać do kraju z kartą możliwości w celu poszukiwania miejsca pracy. Jako specjalista z pełnym uznaniem otrzymasz kartę możliwości bez żadnych dalszych wymagań. Również częściowe uznanie daje korzyści w przypadku karty możliwości. Wszystkie informacje na temat karty możliwości można znaleźć na stronie „Make it in Germany”. Jest tam również funkcja samokontroli: umożliwia ona sprawdzenie osobistych opcji.

Make it in Germany: samokontrola karty możliwości

Czy potrzebuję wizy do wjazdu?

Obywatele UE/EOG/Szwajcarii

Jeśli jest Pan/Pani obywatelem UE/EOG/Szwajcarii, nie potrzebuje Pan/Pani wizy. Może Pan/Pani wjechać do Niemiec i pracować tutaj. Do wjazdu potrzebny jest tylko ważny dowód tożsamości. Po wjeździe nie potrzebują Państwo pozwolenia na pobyt na dłuższy okres czasu. Wyjątek: obywatele Szwajcarii potrzebują wyłącznie tzw. szwajcarskiego zezwolenia na pobyt. Można je uzyskać w odpowiednim urzędzie ds. cudzoziemców. Poniżej znajduje się link.

Chce Pan/Pani pracować w Niemczech w zawodzie regulowanym? Wówczas potrzebuje Pan/Pani prawie zawsze uznania swoich zagranicznych kwalifikacji zawodowych. Czy są Państwo osiedleni w innym kraju UE? Wtedy mogą Państwo okazyjnie pracować w Niemczech również bez uznania. Należy jednak wcześniej zgłosić swoją siedzibę w innym kraju UE do właściwego organu w Niemczech.

Imigracja z krajów trzecich

Masz obywatelstwo kraju trzeciego i chcesz pracować w przyszłości w Niemczech? Wtedy do wjazdu potrzebna jest zazwyczaj wiza. O wizę należy ubiegać się w niemieckiej placówce dyplomatycznej za granicą. Po wjeździe należy dokonać zamiany wizy na zezwolenie na pobyt we właściwym urzędzie ds. cudzoziemców.

Już podczas ubiegania się o wizę należy podać cel, w jakim chce się wjechać do Niemiec: np. w celu zatrudnienia, poszukiwania pracy lub w celu uznania. Więcej informacji można znaleźć w sekcji: Jakie mam możliwości wjazdu do kraju?

Przepis specjalny: obywatele Australii, Izraela, Japonii, Kanady, Korei Południowej, Nowej Zelandii, Wielkiej Brytanii i USA mogą wjechać bez wizy. Wniosek o zezwolenie na pobyt mogą złożyć na miejscu w Niemczech. Ważne: Możesz jednak podjąć pracę tylko wtedy, gdy tytuł do pobytu, o który się ubiegasz, na to pozwala.

Wszystkie informacje na temat wizy i pobytu można znaleźć na stronie „Make it in Germany”. Jest tam również funkcja samokontroli: pozwala ona na szybkie zapoznanie się z wymaganiami dotyczącymi wizy.

Make it in Germany: Wiza i pobyt

Niebieska Karta UE

Jeśli posiadasz dyplom ukończenia studiów wyższych i spełniasz inne wymagania, możesz również ubiegać się o Niebieską Kartę UE. Niebieska Karta jest europejskim zezwoleniem na pobyt, a zatem alternatywą dla krajowego pozwolenia na pobyt. Więcej informacje na ten temat można znaleźć na stronie „Make it in Germany”

Make it in Germany: Niebieska Karta UE

Czy potrzebuję uznania?

Jeśli chcesz pracować w zawodzie regulowanym w Niemczech, będziesz potrzebować uznania swoich zagranicznych kwalifikacji zawodowych. Zawody regulowane to np. lekarz lub nauczyciel. W przypadku zawodów nieuregulowanych, uznanie może być w niektórych przypadkach konieczne do wjazdu z państwa trzeciego. Zależy to na przykład od poziomu wynagrodzenia i Twojego doświadczenia zawodowego. Informacje, czy Twój zawód jest regulowany, znaleźć można w praktycznej wyszukiwarce.

Pod pewnymi warunkami można wjechać z kraju trzeciego bez uznania. Na przykład dzięki partnerstwu w zakresie uznania możesz pracować w Niemczech i jednocześnie starać się o uznanie.

Ważne informacje: postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji i procedura wizowa są odrębnymi procedurami. Należy wnioskować o oba postępowania.

Przy okazji: nawet jeśli uznanie nie jest konieczne w twoim przypadku, może mieć korzyści dla twojej przyszłości zawodowej.
 

Jak działa partnerstwo w zakresie uznawania kwalifikacji?

Dzięki partnerstwu w zakresie uznania możesz wjechać do kraju bez wcześniejszego uznania swoich kwalifikacji zawodowych. Działa to w następujący sposób: jeśli udało Ci się znaleźć pracę w Niemczech z zagranicy, zawrzyj umowę z pracodawcą. Zobowiązujesz się w niej do złożenia wniosku o uznanie niezwłocznie po wjeździe. Następnie możesz natychmiast rozpocząć pracę w Niemczech. Jeśli zawód jest regulowany, pewne czynności nie będą jeszcze dozwolone. Pracodawca będzie wspierać Cię w uznaniu. Musi również umożliwiać uzyskanie kwalifikacji wymaganych do uznania. Porozmawiaj ze swoim pracodawcą o tej możliwości!

Dla partnerstwa w zakresie uznania musisz spełnić następujące warunki

  • Masz skończone co najmniej 2-letnie kształcenie lub studia. 
  • Twoje kwalifikacje są uznawane przez państwo w kraju, w którym odbywasz kształcenie. Potwierdzi to Centralny Urzędu ds. Uznawalności Zagranicznego Wykształcenia (ZAB).
  • Musisz osiągnąć znajomość języka niemieckiego na poziomie A2 wg. Europejskiego Systemu Opis Kształcenia Językowego.
  • Znalazłeś/-aś pracodawcę.

Celem jest przeprowadzenie postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji w Niemczech i zakończenie go pełnym uznaniem po maksymalnie 3 latach.