Imigracja

Zaznaczona na czerwono mapa Niemiec pod lupą.
© beugdesign / Fotolia

Aby mieszkać i pracować w Niemczech, być może będziesz potrzebować wizy. To zależy od kilku czynników. Jednym z czynników jest narodowość. Kolejnym czynnikiem mogą być kwalifikacje zawodowe, które przynosisz ze sobą ze swojego kraju pochodzenia.

Obywatele UE, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii

Jeśli pochodzisz z kraju Unii Europejskiej (UE), Islandii, Liechtensteinu, Norwegii lub Szwajcarii, możesz wjechać do Niemiec bez wizy i tutaj pracować. Do wjazdu potrzebny jest jedynie ważny dokument tożsamości. To, czy potrzebujesz uznania swoich kwalifikacji zawodowych w Niemczech, zależy od tego, czy chcesz pracować w zawodzie regulowanym czy nieregulowanym.

Obywatele państw trzecich

Jeśli pochodzisz z kraju trzeciego, w większości przypadków będziesz musiał (-a) ubiegać się o wizę, jeśli chcesz zakwalifikować się do uznania twoich kwalifikacji zawodowych w Niemczech lub jeśli chcesz pracować w Niemczech. Istnieje kilka sposobów ubiegania się o wizę. Użyj zakładki „Quick Check” na stronie „Make it in Germany”, aby sprawdzić, co musisz wiedzieć lub na co zwrócić uwagę w celu emigracji zarobkowej do Niemczech.

Wiza dla specjalistów

Jeżeli w twoim kraju pochodzenia odbyłeś (-aś) nieakademickie kształcenie zawodowe, to musisz ubiegać się o uznanie swoich kwalifikacji zawodowych z twojego kraju pochodzenia. Aby móc ubiegać się o wizę, powinno to być zazwyczaj kształcenie zawodowe w zawodzie deficytowym. Zawody deficytowe można znaleźć w wykazie pozytywnym Federalnej Agencji Pracy. W tym samym czasie możesz szukać pracy. Jeśli właściwy organ w Niemczech poświadczy pełne uznanie, możesz ubiegać się o wizę. Jeśli właściwy organ dojdzie podczas postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wniosku, że musisz się jeszcze przekwalifikować w Niemczech, wówczas możesz ubiegać się o specjalną wizę w celu uznania zagranicznych kwalifikacji zawodowych.

Wiza w celu uznania zagranicznych kwalifikacji zawodowych

Jeśli ubiegasz się o uznanie swoich kwalifikacji zawodowych w twoim kraju pochodzenia, może się zdarzyć, że właściwy organ analizując twoje dokumenty stwierdzi istotne różnice w stosunku do niemieckich kwalifikacji zawodowych.
Wówczas nie uzyskasz pełnego uznania. Brak ci bowiem jeszcze kwalifikacji lub kursów, aby uzyskać pełne uznanie. Niektóre kwalifikacje i kursy można ukończyć tylko w Niemczech. Możesz wtedy wjechać do Niemiec ze specjalną wizą. Dotyczy to również sytuacji, gdy musisz zdać jeszcze egzamin, aby uzyskać pełne uznanie. Wymaga to jednak określonej oferty pracy i zgody Federalnej Agencji Pracy (BA). Podstawą prawną tej wizy jest Ustawa o pobycie, paragraf 17a (zwana również § 17a AufenthG). Po zaliczeniu środka wyrównawczego lub szkolenia dostosowawczego należy ubiegać się o nową wizę do Niemiec, dla której należy spełnić odpowiednie wymagania. Może to być np. wiza dla specjalistów, wiza dla pracowników akademickich lub wiza do samozatrudnionych.

Praca podczas środka wyrównawczego lub szkolenia dostosowawczego

Możesz pracować w Niemczech równolegle ze środkiem wyrównawczym lub szkoleniem dostosowawczym w dziedzinie zawodowej, w której masz kwalifikacje. Jeśli np. chcesz zdobyć uznanie jako pielęgniarz lub pielęgniarka, możesz już pracować bez ograniczeń w Niemczech jako asystent lub asystentka pielęgniarki. Warunkiem wstępnym jest oferta późniejszego zatrudnienie po uznaniu. Możesz także pracować w zawodzie, który nie ma nic wspólnego ze środkiem wyrównawczym lub szkoleniem dostosowawczym. Ale maksymalnie 10 godzin w tygodniu.

Wiza dla pracowników akademickich

Jeśli posiadasz dyplom szkoły wyższej uznawany w Niemczech lub dyplom szkoły wyższej porównywalny z niemieckim dyplomem szkoły wyższej, możesz ubiegać się o wizę uprawniającą do pracy zarobkowej zgodnie z § 18 AufenthG lub o Niebieską Kartą UE. W przypadku zawodów regulowanych opartych o studia wyższe należy przedłożyć umowę o pracę i pełne uznanie. W przypadku nieregulowanych zawodów akademickich, aby ubiegać się o wizę uprawniająca do pracy zarobkowej lub Niebieską Kartę UE, należy przedłożyć umowę i pracę oraz ocenę świadectwa. Aby otrzymać Niebieską Kartę UE, musisz osiągać określony roczny dochód. Więcej informacji można znaleźć w internetowej ofercie Federalnego Urzędu ds. Migracji i Uchodźców (BAMF).

Wiza dla samozatrudnionych

Jeśli chcesz założyć firmę w Niemczech lub chcesz pracować w wolnym zawodzie, nie potrzebujesz wizy pracowniczej, ale specjalnej wizy dla osób samozatrudnionych zgodnie z § 21 AufenthG. W § 21 AufenthG wymieniono warunki samozatrudnienia w Niemczech, np. interes gospodarczy Niemiec, zabezpieczone finansowanie i inne warunki. Należy je spełnić, aby uzyskać wizę dla samozatrudnionych. Jeśli chcesz otworzyć firmę, np. zakład rzemieślniczy, musisz również sprawdzić, czy ta działalność jest regulowana, czy nie. Jeśli działalność jest regulowana, w każdym przypadku potrzebujesz uznania.

Coronavirus: Fewer recognition services

Due to the coronavirus pandemic, some services for the recognition of foreign professional qualifications in Germany are currently not available.

You can learn more about recognition from us whenever you like. Take some time to read our information, available in 11 languages! Then you will be well informed for the next steps.

Via the Recognition Finder you can find out everything about the recognition procedure for your occupation, which documents you need and where you should send your application: › To the Recognition Finder

Our FAQ provide answers to the most common questions about recognition: › To the FAQs

You can find out which services are not available or only available to a limited extent by checking our information page on the current situation: › To the information page