Oferta Federalny Instytut Kształcenia Zawodowego Więcej informacji

Imigracja

Chce Pan/Pani pracować w Niemczech? Być może potrzebna będzie wiza na wjazd. To zależy od tego, z jakiego kraju Pan/Pani pochodzi.

Tutaj znajdą Państwo odpowiedzi na następujące pytania

  • Czy potrzebuję wizy do Niemiec?
  • Jaką rolę odgrywa przy tym uznanie?
  • Jak będzie przebiegać moja imigracja?
  • Gdzie mogę zasięgnąć dokładnych informacji?

Obywatele UE/EOG/Szwajcarii

Jeśli jest Pan/Pani obywatelem UE/EOG/Szwajcarii, nie potrzebuje Pan/Pani wizy. Może Pan/Pani wjechać do Niemiec i pracować tutaj. Do wjazdu potrzebny jest tylko ważny dowód tożsamości. Po wjeździe nie potrzebują Państwo pozwolenia na pobyt na dłuższy okres czasu. Wyjątek: obywatele Szwajcarii potrzebują wyłącznie tzw. szwajcarskiego zezwolenia na pobyt. Można je uzyskać w odpowiednim urzędzie ds. cudzoziemców. Poniżej znajduje się link.

Chce Pan/Pani pracować w Niemczech w zawodzie regulowanym? Wówczas potrzebuje Pan/Pani prawie zawsze uznania swoich zagranicznych kwalifikacji zawodowych. Czy są Państwo osiedleni w innym kraju UE? Wtedy mogą Państwo okazyjnie pracować w Niemczech również bez uznania. Należy jednak wcześniej zgłosić swoją siedzibę w innym kraju UE do właściwego organu w Niemczech.

Obywatele państw trzecich

Jest Pan/Pani obywatelem kraju trzeciego? I chce Pan/Pani przyjechać do Niemiec w celu podjęcia pracy jako pracownik wykwalifikowany? W celu wjazdu potrzebna będzie wiza. Warunkiem otrzymania wizy jest uznanie Państwa wykształcenia zdobytego za granicą. Lub: Pana/Pani dyplom ukończenia studiów wyższych został uznawany w Niemczech za porównywalny. Kraje trzecie to wszystkie kraje z wyjątkiem UE/EOG/Szwajcarii. 

Czy przeszli już Państwo Postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji? I Właściwy organ zidentyfikował przy tym istotne różnice? Wówczas można również ubiegać się o wizę w celu wzięcia udziału w środku szkoleniowym w Niemczech. Właściwy organ lub doradca ds. uznania doradzi Państwu w sprawie wyboru właściwego środka szkoleniowego. Punkt doradztwa znaleźć można w praktycznej wyszukiwarce lub w zakładce doradztwo na tej stronie internetowej. Poniżej znajduje się link.

Postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji i procedura wizowa są odrębnymi procedurami. Należy wnioskować o oba postępowania.

Ihr Weg nach Deutschland – Informationen für Angehörige aus Drittstaaten

Einreise prüfen

Die Voraussetzungen für Ihre Einreise und Ihr Visum können Sie mit dem Quick-Check von „Make it in Germany“ prüfen. Die Links finden Sie unten.

1

Anerkennung beantragen

Beantragen Sie das Anerkennungsverfahren. Für das Visum zur Einreise benötigen Sie die Anerkennung. Die wichtigsten Informationen und den Kontakt zu einer Beratungsstelle finden Sie mit dem Anerkennungs-Finder. Nutzen Sie die Beratung, bevor Sie den Antrag auf Anerkennung stellen.

2

Arbeitsstelle in Deutschland suchen

Für das Visum zur Einreise brauchen Sie die Stellenzusage eines Arbeitgebers in Deutschland. Sie müssen sich deshalb zuerst eine Arbeitsstelle in Deutschland suchen. Die Arbeitsstelle muss zu Ihrer Berufsqualifikation passen. Sie haben schon die Anerkennung Ihrer Berufsqualifikation? Dann können Sie zur Suche einer Arbeitsstelle vielleicht nach Deutschland einreisen. Für die Suche einer Arbeitsstelle können Sie bis zu 6 Monate in Deutschland bleiben. Ihre deutsche Auslandsvertretung kann Sie dazu beraten.

3

Visum beantragen

Vereinbaren Sie einen Termin bei der zuständigen deutschen Auslandsvertretung. Bei dem Termin beantragen Sie ein Visum zur Beschäftigung. Sie müssen spätestens zu diesem Zeitpunkt die Anerkennung und ein konkretes Angebot für eine Arbeitsstelle vorlegen. In bestimmten Fällen müssen Sie auch bestimmte Deutschkenntnisse nachweisen. Sie benötigen auch eine Krankenversicherung. Das ist in Deutschland gesetzlich vorgeschrieben. Nach der positiven Prüfung Ihres Antrags erhalten Sie das Visum.

4

Nach Deutschland einreisen

Wenn Sie Ihr Visum erhalten haben, können Sie damit nach Deutschland einreisen. Vielleicht können Sie dann schon Ihre Arbeitsstelle antreten.

5

Aufenthaltserlaubnis erhalten

Sie müssen Ihr Visum innerhalb der Gültigkeitsdauer in eine sogenannte Aufenthaltserlaubnis ändern lassen. Das macht die zuständige Ausländerbehörde. Mit einer Aufenthaltserlaubnis dürfen Sie für längere Zeit in Deutschland leben und arbeiten. Den Link zur Ausländerbehörde finden Sie unten.

6

Hinweis für IT-Kräfte aus Drittstaaten

Sie können unter bestimmten Voraussetzungen auch ohne Anerkennung und ohne formalen Abschluss zum Arbeiten nach Deutschland einwandern. Sie brauchen dann aber Berufserfahrung! Sie haben praktische Berufserfahrungen im Bereich IT? Dann informieren Sie sich auf der Internetseite Ihrer deutschen Auslandsvertretung. Dort erhalten Sie auch Informationen über alle notwendigen Dokumente. Sie finden Ihre deutsche Auslandsvertretung auf der Internetseite „Make it in Germany“. Den Link finden Sie unten.

 

Informacje na  „Make it in Germany“

Portal dla specjalistów „Make it in Germany” zawiera informacje na temat wymagań dotyczących wjazdu do Niemiec. Na portalu znajduje się lista kontrolna Quick-Check, która pozwala to na szybkie zapoznanie się z wymaganiami dotyczącymi wizy. Na pytania dotyczące imigracji odpowiada również infolinia „Praca i życie w Niemczech”.