Oferta Federalny Instytut Kształcenia Zawodowego

Imigracja

Chce Pan/Pani pracować w Niemczech? Być może potrzebna będzie wiza na wjazd. To zależy od tego, z jakiego kraju Pan/Pani pochodzi.

Tutaj znajdą Państwo odpowiedzi na następujące pytania

  • Czy potrzebuję wizy do Niemiec?
  • Jaką rolę odgrywa przy tym uznanie?
  • Jak będzie przebiegać moja imigracja?
  • Gdzie mogę zasięgnąć dokładnych informacji?

Obywatele UE/EOG/Szwajcarii

Jeśli jest Pan/Pani obywatelem UE/EOG/Szwajcarii, nie potrzebuje Pan/Pani wizy. Może Pan/Pani wjechać do Niemiec i pracować tutaj. Do wjazdu potrzebny jest tylko ważny dowód tożsamości. Po wjeździe nie potrzebują Państwo pozwolenia na pobyt na dłuższy okres czasu. Wyjątek: obywatele Szwajcarii potrzebują wyłącznie tzw. szwajcarskiego zezwolenia na pobyt. Można je uzyskać w odpowiednim urzędzie ds. cudzoziemców. Poniżej znajduje się link.

Chce Pan/Pani pracować w Niemczech w zawodzie regulowanym? Wówczas potrzebuje Pan/Pani prawie zawsze uznania swoich zagranicznych kwalifikacji zawodowych. Czy są Państwo osiedleni w innym kraju UE? Wtedy mogą Państwo okazyjnie pracować w Niemczech również bez uznania. Należy jednak wcześniej zgłosić swoją siedzibę w innym kraju UE do właściwego organu w Niemczech.

Obywatele państw trzecich

Jest Pan/Pani obywatelem kraju trzeciego? I chce Pan/Pani przyjechać do Niemiec w celu podjęcia pracy jako pracownik wykwalifikowany? W celu wjazdu potrzebna będzie wiza. Warunkiem otrzymania wizy jest konkretna oferta pracy i uznanie Państwa wykształcenia zdobytego za granicą. Lub: Pana/Pani dyplom ukończenia studiów wyższych został uznawany w Niemczech za porównywalny. Kraje trzecie to wszystkie kraje z wyjątkiem UE/EOG/Szwajcarii. 

Czy przeszli już Państwo Postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji? I Właściwy organ zidentyfikował przy tym istotne różnice? Wówczas można również ubiegać się o wizę w celu wzięcia udziału w środku szkoleniowym w Niemczech. Właściwy organ lub doradca ds. uznania doradzi Państwu w sprawie wyboru właściwego środka szkoleniowego. Punkt doradztwa znaleźć można w praktycznej wyszukiwarce lub w zakładce doradztwo na tej stronie internetowej. Poniżej znajduje się link.

Postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji i procedura wizowa są odrębnymi procedurami. Należy wnioskować o oba postępowania.

Droga do Niemiec - informacje dla obywateli państw trzecich

Sprawdzanie możliwości wjazdu

Wymagania dotyczące wjazdu i wizy można sprawdzić za pomocą listy kontrolnej Quick-Check na „Make it in Germany”. Linki znajdują się poniżej.

1

Wniosek o uznanie

Należy złożyć wniosek o postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji. Do otrzymania wizy wjazdowej potrzebne jest uznanie. Najważniejsze informacje oraz kontakt do punku doradztwa można znaleźć w praktycznej wyszukiwarce. Przed złożeniem wniosku o uznanie zalecamy skorzystanie z usług doradztwa.

2

Znalezienie miejsca pracy w Niemczech

Do otrzymania wizy wjazdowej potrzebne jest potwierdzenie zatrudnienia od pracodawcy w Niemczech. Dlatego najpierw trzeba znaleźć pracę w Niemczech. Praca musi odpowiadać Państwa kwalifikacjom zawodowym. Posiadają już Państwo uznanie swoich kwalifikacji zawodowych? Wtedy być może będzie możliwy wjazd do Niemiec w celu poszukiwania pracy. W celu poszukiwania pracy można przebywać w Niemczech do 6 miesięcy. Porady w tym zakresie może udzielić niemieckie przedstawicielstwo zagraniczne.

3

Ubieganie się o wizę

Należy umówić się na spotkanie w właściwym niemieckim przedstawicielstwem zagranicznym. Podczas spotkania będzie można złożyć wniosek o wizę w celu podjęcia pracy. Najpóźniej w tym momencie należy przedstawić uznanie i konkretną ofertę pracy. W niektórych przypadkach należy również udowodnić określony poziom znajomości języka niemieckiego. Potrzebne będzie też ubezpieczenie zdrowotne. Jest to wymóg prawny w Niemczech. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku udzielana jest wiza.

4

Wjazd do Niemiec

Po otrzymaniu wizy można tym samym wjechać do Niemiec. Być może już wtedy będą mogli Państwo podjąć swoją pracę.

5

Uzyskanie zezwolenie na pobyt

W okresie ważności wizy należy zamienić ją na tzw. zezwolenie na pobyt. Dokonuje tego właściwy urząd ds. cudzoziemców. Z zezwoleniem na pobyt można mieszkać i pracować w Niemczech przez dłuższy okres czasu. Link do urzędu ds. cudzoziemców znajduje się poniżej.

6

Wskazówki dla pracowników IT z krajów trzecich

Pod pewnymi warunkami mogą oni wyemigrować do pracy do Niemiec również bez uznania i bez formalnego świadectwa ukończenia szkoły. Ale wtedy potrzebne jest doświadczenie zawodowe! Czy mają Państwo praktyczne doświadczenie zawodowe w sektorze IT? Jeśli tak, to zapraszamy do zasięgnięcia informacji na stronie internetowej Państwa niemieckiego przedstawicielstwa zagranicznego. Tam też można otrzymać informacje o wszystkich niezbędnych dokumentach. Niemieckie przedstawicielstwo zagraniczne znaleźć można na stronie internetowej „Make it in Germany”. Link znajduje się poniżej.

 

Informacje na „Make it in Germany“

Portal dla specjalistów „Make it in Germany” zawiera informacje na temat wymagań dotyczących wjazdu do Niemiec. Na portalu znajduje się lista kontrolna Quick-Check, która pozwala to na szybkie zapoznanie się z wymaganiami dotyczącymi wizy. Na pytania dotyczące imigracji odpowiada również infolinia „Praca i życie w Niemczech”.