Nauka języka niemieckiego

Osoby uczące się w sali lekcyjnej.
© iStock.com / monkeybusinessimages

Chcąc mieszkać i pracować w Niemczech, powinno się nauczyć języka niemieckiego. Dobra znajomość języka niemieckiego pomoże ci w pracy i w życiu codziennym. Aby pracować w niektórych zawodach, wymagana jest znajomość języka niemieckiego.

Nauka języka niemieckiego na kursie integracyjnym

Kursy integracyjne finansowane przez Federalny Urząd ds. Migracji i Uchodźców (BAMF) skierowane są do imigrantów i osób ubiegających się o azyl z dobrą perspektywą pobytu, osób tolerowanych lub posiadaczy pozwolenia na pobyt. Kursy integracyjne przekazują umiejętności posługiwania się językiem niemieckim w życiu codziennym.

Nauka języka niemieckiego zawodowego

W zawodach regulowanych często wymagany jest określony poziom znajomości języka niemieckiego. Ale nawet jeśli nie ma konieczności dokumentowania określonego poziomu znajomości języka niemieckiego w celu uznania kwalifikacji zawodowych, dobra znajomość języka niemieckiego może ci pomóc na rynku pracy.