BIBB Logo
Oferta Federalny Instytut Kształcenia Zawodowego

Nauka języka niemieckiego

Dobra znajomość języka niemieckiego pomoże w pracy i w życiu codziennym. Dla niektórych zawodów jest ona obowiązkowa. Często znajomość języka niemieckiego jest również warunkiem koniecznym do otrzymania wizy.

Tutaj znajdą Państwo odpowiedzi na następujące pytania

  • Gdzie mogę się nauczyć niemieckiego?
  • Na jakie kursy języka niemieckiego muszę uczęszczać, aby uzyskać uznanie?
  • Jakie certyfikaty językowe muszę przedstawić w celu otrzymania wizy?

 

W przypadku niektórych zawodów należy udowodnić określony poziom językowy. Poziom ten oparty jest zazwyczaj na Europejskim systemie opisu kształcenia językowego (ESOKJ). Poziom języka jest podzielony na różne poziomy: A1, A2, B1, B2, C1, C2. W praktycznej wyszukiwarce znajduje się więcej informacji na temat poziomu języka wymaganego do uznania. 

Porad na temat kursów językowych udzielają punkty doradztwa w Państwa okolicy oraz właściwe organy. Zalecamy skorzystanie z tych konsultacji! 

Poniżej znajduje się wybór różnych ofert kursów języka niemieckiego. U większości organizatorów kursów można również uzyskać certyfikaty językowe. Można również uczyć się języka niemieckiego prywatnie i przystąpić do egzaminu.

Nauka języka niemieckiego w Niemczech

Federalny Urząd ds. Migracji i Uchodźców (BAMF) oferuje tzw. kursy integracyjne oraz tzw. kursy języka zawodowego. Można uczestniczyć w tych kursach za niewielkie pieniądze. W niektórych przypadkach można również ubiegać się o bezpłatne uczestnictwo.

Kursy integracyjne

Na kursie integracyjnym odbywa się nauka języka niemieckiego potrzebnego na co dzień. Pod koniec kursu przystępuje się do egzaminu na poziom B1. Istnieją również tak zwane wstępne kursy orientacyjne. Nie może Pan/Pani zostać w Niemczech? Pochodzi Pan/Pani z tak zwanego niepewnego kraju pochodzenia? Wówczas może Pan/Pani wziąć udział we wstępnym kursie orientacyjnym. 

Kursy języka zawodowego

W zawodach regulowanych często potrzebny jest określony poziom znajomości języka niemieckiego. Tylko wtedy można otrzymać uznanie. Na tak zwanych kursach języka zawodowego odbywa się nauka języka niemieckiego zorientowanego na praktykę zawodową. Ułatwia to naukę języka niemieckiego i uczenie się pewnych pojęć specjalistycznych w swojej pracy. Istnieją kursy języka zawodowego do poziomu językowego C1. Aby wziąć w nich udział, trzeba mieć co najmniej poziom językowy B1.

Nauka języka niemieckiego za granicą

Języka niemieckiego można się już nauczyć w kraju pochodzenia. Odpowiednie do tego celu są oferty Instytutu Goethego i Telc. Instytucje te oferują kursy niemieckiego na wszystkich poziomach językowych w wielu krajach na całym świecie.

Nauka języka niemieckiego online

Nie może Pan/Pani uczęszczać na kurs języka niemieckiego w swojej okolicy? Być może w okolicy nie ma żadnego kursu języka niemieckiego. Języka niemieckiego można się wtedy uczyć w Internecie. Różni dostawcy oferują kursy online lub materiały do nauki w Internecie dla różnych poziomów językowych.