Nauka języka niemieckiego

Osoby uczące się w sali lekcyjnej.
© iStock.com / monkeybusinessimages

Chcąc mieszkać i pracować w Niemczech, powinno się nauczyć języka niemieckiego. Dobra znajomość języka niemieckiego pomoże ci w pracy i w życiu codziennym. Aby pracować w niektórych zawodach, wymagana jest znajomość języka niemieckiego.

Nauka języka niemieckiego na kursie integracyjnym

Kursy integracyjne finansowane przez Federalny Urząd ds. Migracji i Uchodźców (BAMF) skierowane są do imigrantów i osób ubiegających się o azyl z dobrą perspektywą pobytu, osób tolerowanych lub posiadaczy pozwolenia na pobyt. Kursy integracyjne przekazują umiejętności posługiwania się językiem niemieckim w życiu codziennym.

Nauka języka niemieckiego zawodowego

W zawodach regulowanych często wymagany jest określony poziom znajomości języka niemieckiego. Ale nawet jeśli nie ma konieczności dokumentowania określonego poziomu znajomości języka niemieckiego w celu uznania kwalifikacji zawodowych, dobra znajomość języka niemieckiego może ci pomóc na rynku pracy.

Coronavirus: Fewer recognition services

Due to the coronavirus pandemic, some services for the recognition of foreign professional qualifications in Germany are currently not available.

You can learn more about recognition from us whenever you like. Take some time to read our information, available in 11 languages! Then you will be well informed for the next steps.

Via the Recognition Finder you can find out everything about the recognition procedure for your occupation, which documents you need and where you should send your application: › To the Recognition Finder

Our FAQ provide answers to the most common questions about recognition: › To the FAQs

You can find out which services are not available or only available to a limited extent by checking our information page on the current situation: › To the information page